หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ


ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
- ติดต่อ ตอบกลับ เพื่อให้บริการข้อมูลในรูปแบบบริการเชิงรุก (Outbound call) และการให้บริการเชิงรับ (Inbound call) ผ่านทาง Contact Center หรือช่องทางต่างๆ ที่มีของบริษัท แก่ผู้สนใจลงทุนแฟรนไชสซ์
- นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้สนใจลงทุนเป็นแฟรนไชสซ์ (Franchisee) ได้ถูกต้องครบถ้วน เข้าใจในความต้องการของผู้สนใจลงทุนเป็นแฟรนไชสซ์ (Franchisee) และสามารถตอบข้อคำถามต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดได้
- ตรวจสอบข้อมูลของผู้สนใจลงทุนเป็นแฟรนไชสซ์ (Franchisee) ภายใต้เงื่อนไขหรือเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ
- ชี้แจ้งข้อมูลรายละเอียดของแบบฟอร์มการสมัคร ให้กับผู้สนใจลงทุนเป็นแฟรนไชสซ์ (Franchisee) ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาได้อย่างถูกต้อและครบถ้วน
- บันทึกข้อมูลการโทรและการติดต่อทั้งหมด ตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และบริหารจัดการ


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้