หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ Jobpub.com เมนู


ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้

space

รายละเอียดงาน :
1.บริหารจัดการส่วนงานผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายบริษัท
2.กำกับดูแลงานทางด้านวางแผนการผลิต การเขียนแบบ และควบคุมกระบวนการผลิตให้งานส่งทันตามกำหนดเวลา
3.กำกับดูแลงานคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการลูกค้า
4.ดูแลรักษาจัดการการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
5.บริหารจัดการ ความปลอดภัยในส่วนงานผลิต
6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่วางไว้
7.สรุปรายงานการผลิตและประชุมร่วมกับผู้บริหาร
8.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
9.สอนงานให้ความรู้และให้คำแนะนำด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
10.ปฏิบัติหน้ามี่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 25,000 - 40,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานีดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้
space