หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ


ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
1. เขียนแบบออกแบบงานของระบบโซลาร์เซลล์ชนิดต่งๆ ให้ได้ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของ วสท. เขียนแบบออกแบบงานระบบไฟฟ้าของระบบโซลาร์เซลล์ โซลาร์ฟาร์ม โซลาร์รูฟทอป และโซลาร์หุ่นลอยน้ำ และไช้โปรแกรมPVsyst ในการหาด่าประมาณการหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลาร์เซลล์ในแบบต่างๆ
2. ช้โปรแกรมจำลองหาด่ประมาณการหน่วยของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลลาร์เซลล์ที่ได้ออกแบบไว้
3. พิจารณาและเลือกสเปดของอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับระบบของไฟฟ้าของระบบโซลลาร์เซลล์ที่ได้ออกแบบไว้
4. อำนวณหาหน่วยสูญเสียและแรงดันตกดร่อมสายในระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้ด่าตามมาตรฐานสากลและตามมาตรฐานของ วสท.ที่กำ หนดไว้
5. ดวบคุม/ประเมินพัฒนา/ปรับปรุง รวมทั้งการแก้ไขและป้องกันปัญหาให้กับผู้ต้บังดับบัญชา
6. ดวบดูม และปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ที่ประกาศอกช้โดยผ่านการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. ปฏิบัติ และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิตอื่น ๆ ภายใต้นโยบายที่บริษัทกำหนด
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังดับบัญชา หรือโดยนโยบายของบริษัท
9. ถอดแบบรายละเอียด B0๕ ตามแบบที่กำหนด ประมาณราดาวัส อุปกรณ์ของงานไฟฟ้ พิจารณาและเลือกสเปดของอุปกรณ์ไฟฟ้ให้เหมาะสมกับระบบที่ได้ออกแบบ


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 5 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้