หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ Jobpub.com เมนู


ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้

space

รายละเอียดงาน :
ควบคุมเเละดูเเล คลังสินค้าประจำไซต์งาน ทำรายการเบิก-จ่าย สินค้าตามความต้องการของหน้างาน
-ตรวจนับสินค้าคงคลังประจำวัน /เดือน/ ปี สรุปรายงาน เสนอหัวหน้างานสรุปเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
-รายงานสถานะสินค้าคงคลังรายวัน/สัปดาห์/เดือน เพื่อแก้ไข ปรับปรุง สำหรับสินค้าคงคลังที่มียอดแตกต่าง ปริมาณที่ไม่เหมาะสม อายุการจัดเก็บที่ยาวนาน เคลื่อนไหว สูญเสีย และเสียหาย
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามคำแนะนำ การทำงานตาม (WI) ขั้นตอนการทำงาน
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน และระเบียบข้อบังคับอื่นๆของบริษัท
-รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา แก้ปัญหาการปฏิบัติงาน ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง และศึกษาแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำ
ดูแลพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้อง สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้
space