หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ Jobpub.com เมนู
รายละเอียดงาน :
ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายงานสารสนเทศ
- พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เว็บไชต์ของบริษัท (Internet และ Intranet)
- ออกแบบและพัฒนาระบบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
- Troubleshoot ปัญหาด้าน IT ในเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตยร์ ปรินเตอร์ ระบบ Email และระบบเครือข่าย
- บริหารจัดการระบบ Microsoft Active Directory
- บริหารจัดการระบบงานบริหารองค์กรของผู้ว่าจ้าง
- ออกแบบ Graphic ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ช่วยงานของเจ้าหน้าที่ IT ภายในหน่วยงานของผู้ว่าจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานกับบริษัท
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายนอก
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
2. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านวิศวกรรมสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ ด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการพัฒนา website หรือระบบ Content Management System มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Helpdesk) ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
4. มีความสามารถในการใช้งานระบบ Windows, อุปกรณ์มือถือ Android และ IOS . รักงานบริการ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถปฏิบั'ติงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมายได้โดยลำพัง และ มีทักษะการสื่อสารที่ดี
5. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ด้วย Flask Framework และ PHP
6. มีความสามารถในการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML และ CSS ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายงานสารสนเทศ พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เว็บไชต์ของบริษัท (Internet และ Intranet) ออกแบบและพัฒนาระบบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย Troubleshoot ปัญหาด้าน IT ในเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ระบบ Email และระบบเครื่อข่าย บริหารจัดการระบบ Microsoft Active Directory บริหารจัดการระบบงานบริหารองค์กรของผู้ว่าจ้าง ออกแบบ Graphic ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยงานของเจ้าหน้าที่ IT ภายในหน่วยงานของผู้ว่าจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานกับบริษัท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายนอก
7. ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ / เวลาทำงาน 8.00 - 17.00 น.
8. พร้อมเริ่มงานทันที

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 20,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 5 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
88 ซอยโยธินพัฒนา แขวง คลองจั่น
เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


โทรศัพท์ โทร.
0622453207

Line id Line id : 0622453207

Website : https://www.eastern-groups.com


บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

ธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 062-245-3207
FAX : 02-158-6148


Website : http://www.eastern-groups.com

Line ID : etemm2019


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้
space