หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน เมนู
ลงประกาศงาน คลิกที่นี่ | หาคนทำงาน คลิกที่นี่

งาน หางาน สมัครงาน การเงิน บัญชี ธุรการ


เช่น : ป.ตรี ธุรการ ใกล้ฉัน

เรียงตาม :
พบงานทั้งสิ้น 46 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 119 อัตรารับ

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
1.เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2.วุฒิ ปวส.หรือป.ตรี
3.หากจบใหม่ และเคยฝึกงานมาด้านบัญชีพิจารณาเป็นพิเศษ
4.พร้อมเริ่มงาน

รายละเอียดงาน
1.ทำบัญชี ของสาขา
2.ลงบันทึกข้อมูลเอกสารต่างๆของบัญชี

ที่ตั้งบริษัท : 99/15 หมู่ 13 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบล สันทราย อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย 57000


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 9,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : เชียงราย

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
เพศ หญฺิง
อายุ 22-40 ปี
วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
คณะ/สาขาวิชา การเงิน บัญชี

รายละเอียดงาน
1.เรียนรู้ระบบการทำงานได้ ขยันอดทน
2.ยินดีรับเด็กจบใหม่

ที่ตั้งบริษัท : 99/15 หมู่ 13 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบล สันทราย อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย 57000


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 9,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : เชียงราย

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
1. เพศหญิง อายุ 20- 40 ปี
2. มีความรู้ เข้าใจในงานด้านบัญชี, ด้านการเงิน
3. รักงานบริการ, จัดลำดับงานความสำคัญก่อนหลังได้
4. มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรู้ด้านการเงินมาบ้าง
6. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น would excel
7. แก้ไขปัญหาได้ดี รู้จักกลวิธีในการพูดคุย
8. สามารถพร้อมเรียนรู้งานและวิธีการใหม่ๆ ตลอดเวลา

รายละเอียดงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.รับผิดชอบการบันทึกบัญชีด้านรับจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไป
2.จัดทำเอกสารบัญชี เช่น ใบสำคัญจ่าย, ใบสำคัญทั่วไป, ใบสำคัญรับ
3.ทำเรื่องตั้งหนี้ในระบบเพื่อโอนจ่ายให้กับ ผู้รับจ้างรถร่วมและผู้รับงาน
3.รับวางบิล เรื่องงวดการชำระและโทรศัพท์ติดตามลูกหนี้
4.จัดทำตั้งโอน ในอินเตอร์เน็ต , กระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดในมือ
5.ทำรายการโอนจ่ายชำระสินค้า
6.คีย์งานตารางรายวันของขนส่งทั้งรถบริษัทและรถร่วม
7.ติดต่อประสาทงานกับลูกค้า
8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้งบริษัท : 559/
... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : สมุทรปราการ

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
1. อายุ 25-35 ปี เพศชาย/หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารการปฏิบัติการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะประสานงานแม่นยำ ไม่พลาดทุกการติดต่อสื่อสาร
4. มีความละเอียดรอบคอบใส่ใจในรายละเอียด และมีความกระตือรือร้น
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและกำหนดเวลาที่จำกัดได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Suite และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่า

รายละเอียดงาน
1. จัดการรายงาน และการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดทำงบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ

2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านบัญชี ในเรื่องการจัดการบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีลูกหนี้ การกระทบยอดใบแจ้งยอดจากธนาคาร จัดทำระเบียบการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ

3. จัดทำงบประมาณเพื่อวางแผน ควบคุม และคาดการณ์อนาคตทางการเงินอย่างรอบคอบ

4. จัดการพัฒนา และนำนโยบายทางการเงินไปใช้ โดยนำขั้นตอนทางการเงินไปปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงความถูกต้อง และสมบูรณ์ของข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ
<
... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
ทำงานที่ : กรุงเทพมหานคร

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
มีความตั้งใจ อดทนต่อแรงกดดันได้ มีใจรักในหน้าทีการงานที่ทำ ซื่อสัตย์ มีความเที่ยงตรงต่อหน้าทีงานที่ได้รับผิดชอบ ไม่ทิ้งงาน มีความรับผิดชอบสูง

รายละเอียดงาน
ทำเอกสาร ติดต่อผู้คนลูกค้าทางโทรศัพท์ ประสานงานกับขนส่ง เซลส์ คลังสินค้า

ที่ตั้งบริษัท : 42/1 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 6 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 10,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : กรุงเทพมหานคร

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
1. สัญชาติไทย เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิ ปวส / ปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Outlook, Power Point ได้ดี
4. มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้
6. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
7. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน
1. คำนวณภาษีเงินเดือน สวัสดิการ ประกันสังคม และเงินได้อื่นๆ ของพนักงานเพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงานบัญชี
2. ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่ จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
3. รวบรวมบิลซื้อ-ขาย ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย 1 ชุดก่อนส่งให้สำนักงานบัญชี
4. ติดต่อคู่ค้าและออกเอกสารด้าน AP, AR (Invoice, Billing, Delivery, Receipt)
5. ติดตามสถานะการชำระเงินทั้งฝ่ายลูกค้าและผู้ค้า
6. เตรียมเอกสารงบการเงินเพื่อปิดงบประจำปีกับสำนักงานบัญชี
7. จัดเก็บรวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายในบริษัท (Petty Cash, Miscellaneous, Business Cl
... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 13,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : กระบี่

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
จบปวช ปวส หรือปริญญา ประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ หรือเก็บเอกสารให้กับบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
อายุไม่เกิน 30 ปี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้อย่างคล่องแคล่ว
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความรอบคอบ และความสามารถในการช่วยเหลือ support งานในส่วนต่างๆได้ดี

รายละเอียดงาน
ดูแลจัดการระบบเอกสารภายในสำนักงาน ทำใบสำคัญรับ สำคัญจ่าย ใบเสนอราคา เก็บเอกสารให้บัญชี ขอใบเสนอราคากับ supplier ติดต่อประสานงานทั่วไป

ที่ตั้งบริษัท : 4/14 ซ.เย็นอากาศ 1 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 22,500 - 27,500 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : กรุงเทพมหานคร

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
ชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
จบการศึกษา ระดับ ปวส. - ป.ตรี
ขยัน มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้งาน

รายละเอียดงาน
งานเอกสารด้านการเงินการบัญชี

ที่ตั้งบริษัท : 84/69 ม.3 ถ.โชตนา ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 13,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : นนทบุรี

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
-เพศชาย/ หญิง อายุ 22-35 ปี
-วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
-มีความรับผิดชอบ ซื่้อสีตย์ ขยัน ละเอียด รอบคอบ
-สามารถปิดบัญชีได้
-มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
-หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-หากสามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถเริ่มงานได้ทันที


สวัสดิการ :
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม
- โอที
- ฝึกอบรมก่อนปฎิบัติงาน
- วันลาหยุดประจำปี

รายละเอียดงาน
พนักงานบัญชีธุรการ
- ทำสต้อก ใบจัดการสินค้า
- รับผิดชอบงานบัญชี
- บันทึกเอกสารรายรับ-จ่าย
- ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- จัดเตรียมเอกสารบริษัท เพื่อนำส่งบริษัทบัญชีในแต่ละเดือน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้งบริษัท : 138 อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ชั้น 22 ห้อง C5 ถนนนเรศ แขวง สี่พระยา เขต บางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 14,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : กรุงเทพมหานคร

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
1. เพศหญิง อายุ 20- 40 ปี
2. มีความรู้ เข้าใจในงานด้านบัญชี, ด้านการเงิน
3. รักงานบริการ, จัดลำดับงานความสำคัญก่อนหลังได้
4. มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรู้ด้านการเงินมาบ้าง
6. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น would excel
7. แก้ไขปัญหาได้ดี รู้จักกลวิธีในการพูดคุย
8. สามารถพร้อมเรียนรู้งานและวิธีการใหม่ๆ ตลอดเวลา

รายละเอียดงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.รับผิดชอบการบันทึกบัญชีด้านรับจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไป
2.จัดทำเอกสารบัญชี เช่น ใบสำคัญจ่าย, ใบสำคัญทั่วไป, ใบสำคัญรับ
3.ทำเรื่องตั้งหนี้ในระบบเพื่อโอนจ่ายให้กับ ผู้รับจ้างรถร่วมและผู้รับงาน
3.รับวางบิล เรื่องงวดการชำระและโทรศัพท์ติดตามลูกหนี้
4.จัดทำตั้งโอน ในอินเตอร์เน็ต , กระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดในมือ
5.ทำรายการโอนจ่ายชำระสินค้า
6.คีย์งานตารางรายวันของขนส่งทั้งรถบริษัทและรถร่วม
7.ติดต่อประสาทงานกับลูกค้า
8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้งบริษัท : 559/
... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : สมุทรปราการ

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
1. เพศหญิง อายุ 20- 40 ปี
2. มีความรู้ เข้าใจในงานด้านบัญชี, ด้านการเงิน
3. รักงานบริการ, จัดลำดับงานความสำคัญก่อนหลังได้
4. มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรู้ด้านการเงินมาบ้าง
6. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น would excel
7. แก้ไขปัญหาได้ดี รู้จักกลวิธีในการพูดคุย
8. สามารถพร้อมเรียนรู้งานและวิธีการใหม่ๆ ตลอดเวลา

รายละเอียดงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.รับผิดชอบการบันทึกบัญชีด้านรับจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไป
2.จัดทำเอกสารบัญชี เช่น ใบสำคัญจ่าย, ใบสำคัญทั่วไป, ใบสำคัญรับ
3.ทำเรื่องตั้งหนี้ในระบบเพื่อโอนจ่ายให้กับ ผู้รับจ้างรถร่วมและผู้รับงาน
3.รับวางบิล เรื่องงวดการชำระและโทรศัพท์ติดตามลูกหนี้
4.จัดทำตั้งโอน ในอินเตอร์เน็ต , กระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดในมือ
5.ทำรายการโอนจ่ายชำระสินค้า
6.คีย์งานตารางรายวันของขนส่งทั้งรถบริษัทและรถร่วม
7.ติดต่อประสาทงานกับลูกค้า
8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้งบริษัท : 559/
... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : สมุทรปราการ

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
- อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านการบัญชี และ การเงิน
- สามารถวางแผน และ จัดเวลาได้เหมาะสม
- ใช้โปรแกรมการทำบัญชีพื้นฐานได้
- มีความละเอียดสูง รอบครอบ และ มีระเบียบ
- แก้ปัญหาได้ดี
- มีทักษะการ วิเคาระห์ แยกแยะ
- มีรถส่วนตัว
- สามารถพร้อมเรียนรู้งานและวิธีการใหม่ๆ ตลอดเวลา

รายละเอียดงาน
- ทำบัญชี
- เอกสารการตั้งเบิก ของพนักงาน
- เอกสารต้นทุน
- เอกสารขออนุมัติซื้อ / จ่าย
- การส่งงบประกันสังคม
- การออกค้ำประกันงาน

และ สามารถมีความรู้พื้นฐานการ E biding

ที่ตั้งบริษัท : 155/59 ซอยนวมินทร์ 111 แขวง นวมินทร์ เขต บึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 15,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : กรุงเทพมหานคร

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
• เพศหญิง
• อายุ 25-30 ปี
• วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• มีทักษะการใช้งานโปรแกรม MS Excel ระดับดี
• มีทักษะการเจรจาติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
• มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

รายละเอียดงาน
• จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีซื้อ/ขายเงินลงทุนแยกตามประเภท ได้แก่ รายการซื้อ รายการขาย และรายการปรับปรุงสิ้นเดือน
• ติดตาม คีย์ข้อมูล รายการหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
• ทํารายงานสรุปการติดตามเอกสารการจ่ายดอกเบี้ยและเงินปันผล
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ต่อสัญญาจ้างทุก 1 ปี ตาม Pef.
เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารธนชาตประกันภัย ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม9


ที่ตั้งบริษัท : เลขที่ 9 อาคาร G Tower Grand Rama 9 ชั้น 31 North Wing แขวง ห้วยขวาง<ห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 13,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : กรุงเทพมหานคร

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
1.มีทำประกันโควิดแล้ว (แนบหลักฐานมาแสดง)
2.ฉีดวัคซีนครบโดส (แนบหลักฐานมาแสดง)
3.เพศ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
4.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
5.สามารถใช้ Microsoft Excel ได้ดี
6.สามารถใช้ Microsoft Power Point ได้ดี
7.สามารถใช้ Photo Shop ได้ดี
8.สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้
9.มีความขยัน อดทน ในการทำงาน
10.ซื่่อสัตย์ ซื่อตรง ตรงต่อเวลา
11.รับผิดชอบในงาน
12.อยู่ภายใต้แรงกดดันได้
13.มีความสุขุม รอบคอบ
14.ไม่พูดจาให้ร้ายผู้อื่น

รายละเอียดงาน
ติดต่อประสานงาน ทำใบเสนอราคา ช่วยงาน ฝ่ายต่างๆ เช่น การเงิน บัญชี ธุรการ Service

ที่ตั้งบริษัท : 1/45 ซ.พหลโยธิน 40 ถ.พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 11,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : กรุงเทพมหานคร

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
- เพศหญิง
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- ตรงต่อเวลา / มีความรับผิดชอบ / ซื่อสัตย์
- มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งพนักงานบัญชี / เสมียน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

รายละเอียดงาน
- ตรวจเอกสาร รายงานการขายประจำวัน
- เก็บรวบรวมเอกสาร / ประสานงานกับ ฝ่ายบัญชี สำนักงานใหญ่ ที่เชียงราย
- กระทบยอดเงินฝากธนาคาร / บัตรเครดิต กับยอดขายของสาขา
- ตรวจนับสต๊อกสินค้า
- ดูแลงานเอกสาร ต่างๆ ของสาขา เช่น ตารางการทำงาน / แฟ้มใบสมัครพนักงาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : พะเยา

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญาตรี (หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีจัดซื้อธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้ดี
- มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

เงินเดือนและสวัสดิการ
- เงินเดือน : ตามตกลง
- รายได้อื่นๆ :-
* สวัสดิการประกันสังคม
* ค่าที่พักหรือค่าเดินทาง
* โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท

รายละเอียดงาน
รายละเอียด
- จัดเก็บเอกสารทางบัญชีเบื้องต้น ขอราคาสินค้า จัดเตรียมเอกสารSupportทีมงาน
- ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้า ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ผู้รับเหมา และทีมงาน
- ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัท (ถ้ามี)
- บันทึกบัญชีลงระบบ เป็นต้น
- สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งบริษัท : 161/204 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ ตำบล อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
ทำงานที่ : สมุทรปราการ

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
บริษัท บริโภคพัฒนา จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านอาหารในชื่อร้านกินดี ปัจจุบันมีสาขาอยู่ตามฟู้ดคอร์ท30สาขา อาทิเช่น เซ็นทรัลเวิล์ด, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลบางนา, สยามเซ็นเตอร์, มาบุญครอง, เอ็มโพเรียม, เอ็มคลอเทียร์ ฯ ต้องการเปิดรับพนักงาน ดังนี้

ตำแหน่ง : บัญชี

สถานที่สถานที่ทำงาน : ออฟฟิคที่ตลาดคลองเตย ถนพระราม4

เงินเดือน : 12,000-15,000บาท แล้วแต่ประสบการ์ณความสามารถ

คุณสมบัติ :
- ใช้งานโปรแกรมExcelได้อย่างดี
- รับผิดชอบต่องาน
- มีความกระตือรือล้นในการทำงาน
- สนใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่
- สามารถยืดหยุ่นการทำงานได้ (เช่นกรณีต้องทำงานนอกสถานที่, หรือทำงานในวันหยุด)

สวัสดิการ : มีประกันสังคม หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวัน นักขัตฤกษ์
โทร : 092-6698645
Line ID : boripokpattana
Email : boripokpattanahr@gmail.com

หลักฐานการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประชาชน 1ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด
3. วุฒิการศึกษา 1ชุด
4. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง 2ใบ

วิธีสมัครงาน
1. โทร092-6698645
2. แจ้งว่าสมัครงาน
3. แจ้งตำแหน่ง, สาขา, ที่ต้องการสม
... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : กรุงเทพมหานคร

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
1.เพศชาย / หญิง
2.ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน
3.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Word , Excel , Powerpoint และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
4.มีความรับผิดชอบ / ตรงต่อเวลา / มีความซื่อสัตย์
5.มีทักษะการสื่อสารดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
6.สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
1. บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของบริษัท
2. งานด้านเอกสารบัญชีต่างๆ
3. ออกใบแจ้งหนี้-ใบเสร็จรับเงิน
4. ออกหนังสือรับรอง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
5. จัดทำเอกสารสรุปภาษี ภงด.3,53 และ ภพ.30 ประจำเดือน
6. ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ที่ตั้งบริษัท : เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 ห้องเลขที่ 3 ถึง 8 ชั้น 18 ถ.พระราม 9 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : กรุงเทพมหานคร

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
1.เพศ หญิง อายุ 22-38 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ปวส.ป.ตรี (หากเป็นวุฒิ ม.6ต้องมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในสายงานธุรการ-การเงิน หรือธุรการ-บัญชี)
3.หากมีประสบการณ์ ธุรการ/บัญชี/การเงิน(ด้านใดด้านหนึ่ง)
คอมพิวเตอร์ได้ / ถนัดประสานงานและชอบงานเอกสาร **พิจารณาเป็นพิเศษ**
4.พร้อมเริ่มงาน หลังมีการแจ้งผลสัมภาษณ์
5. เตรียมเอกสาร ให้พร้อม แล้วเข้ามาสัมภาษณ์ ที่สำนักงานใหญ่ ที่ชั้น 2 ฝ่ายบุคคลอยู่ติด กับตึกPmart ค่ะ

เอกสารที่ใช้สมัครงาน

1.รูปถ่าย 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.วุฒิการศึกษา
สอบถาม ฝ่ายบุคคล รับสมัครงาน 0819948554/ 053774774 ต่อสาย 115

สมัครและมาสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่ (สมัครและสัมภาษณ์ ที่ บจก.สหธานีมาร์เก็ตติ้ง)ชั้น2 ฝ่ายบุคคล อ.เมือง จ.เชียงราย

รายละเอียดงาน
1.งานธุรการ ประสานงาน กับ ฝ่ายบัญชี/การเงิน
2.ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อลูกค้ามาซื้อสินค้า
3.บริการ/ต้อนรับ เมื่อลูกค้าเข้ามาชำระค่าบริการ/ให้คำแนะะนำการชำระต่างๆ

ที่ตั้งบริษัท : 99/15 หมู่ 13 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย
... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 9,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : เชียงราย

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
งานธุรการทางด้านบัญชีทั่วไป
ประสานงานในส่วนยอดค้างชำระค่าเล่าเรียน กับ ผู้ปกครอง โดยการโทรศัพท์ ส่ง Email หรือนัดหมายพบภายในโรงเรียน

รายละเอียดงาน
ใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้ดี
ประสานงานกับผู้ปกครอง และ ฝ่ายโรงเรียน

ที่ตั้งบริษัท : 111/1035 หมู่ 1 ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 18,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : นนทบุรี

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป ในสาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน อย่างน้อย 1-2 ปี
มีความเข้าใจในงานเจ้าหน้าที่การเงิน และสามารถเรียนรู้หน้างานได้อย่างรวดเร็ว
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมและมีใจรักในงานที่ต้องติดต่อสื่อสาร
สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

รายละเอียดงาน
• จัดทำใบสำคัญรับและจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ
• จัดเตรียมเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบในใบสำคัญจ่ายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ใบขออนุมัติซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารต่างๆ
• จัดเก็บเอกสารทางการเงินต่างๆเป็นหมวดหมู่ตามที่กำหนด
• ดูแลเงินสดย่อยหน้างาน และทำการตรวจนับ เพื่อให้จำนวนที่คงเหลือครบถ้วนและถูกต้องเสมอ
• งานอื่นๆตามที่มอบหมาย

ที่ตั้งบริษัท : 26/F Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road, แขวง Silom เขต Bangrak จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : กรุงเทพมหานคร

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
*เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
*วุฒิ ปริญญาตรี ทุกขาที่เกี่ยวข้องหรือเหมาะสม
*ใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้และพิมพ์คล่องทั้งภาษาไทย, อังกฤษ
*มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น
*มีทักษะการติดต่อประสานงาน
*สามารถทำงานล่วงเวลาตามที่หน่วยงานกำหนดได้
*พร้อมเริ่มงานได้ทันทีที่ผ่านการพิจารณา

***ท่านใดสนใจสามารถเดินทางมาสมัครและสัมภาษณ์ได้ทันทีในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. หรือติดต่อนัดสัมภาษณ์ได้ที่ 0-2261-9811 ต่อ 5104 หรือมือถือ 086-339-3373 (ติดต่อคุณชิลล์) line id : @kli5076w (รบกวนใส่@ด้านหน้าทุกครั้งค่ะ)
*** หรือก่อนเดินทางมาสมัครงานสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
- เข้าเว็บไซต์บริษัทฯ (http://www.dpb.co.th) และกรอกใบสมัคร โดยการคลิกเลือกไอคอนฝากประวัติ ด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ
- เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกเลือกปุ่ม SUBMIT

รายละเอียดงาน
- บันทึกข้อมูลลงในระบบ
- งานเอกสารต่างๆ
- ประสานงานและติดตามเอกสารจากสาขา
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานที่ส
... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 13,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 10 อัตรา
ทำงานที่ : กรุงเทพมหานคร

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
***รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี***

-เพศหญิง อายุ 25 - 40 ปี
-สามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
-สามารถทำภาษีส่งกรมสรรพากร (ภพ.30,ภงด.1,2,3,53,ภงด.1ก,ภงด 90-91,
ภงด.50-51,ภาษีโรงเรือน-ภาษีที่ดิน)
-มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันสังคม,เงินสมทบ,เงินกองทุนทดแทน กท 20 ก
-กระทบยอดเงินฝากธนาคาร-ยอดรับ-จ่ายเช็ค
-มีความรู้ทางด้านบันทึกบัญชีโปรแกรมสำเร็จรูป
-มีทักษะเจรจาประสานงานขาย,งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
-มีประสบการณ์ด้านบัญชี - จัดซื้อ 1-3 ปี
-มีความขยันอุตสาหะ-อดทนต่อแรงกดดัน-ซื่อสัตย์สุจริต
ปฎิบัติงานตรงต่อเวลา-รับผิดชอบต่อหน้าที่ - มีทักษะในการเจรจา
ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

สถานที่ปฎิบัติงานประจำ ม.ศิรินเทพ 9 ซ.ราษฎร์พัฒนา 14 (หลังมิสทีน )
ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.


สนใจติดต่อ คุณจิดาภา โทร 02-261-3718-9 , 087-509-8977
หรือส่งประวัติมาได้ที่ E-mail:sirinplace@hotmail.com

รายล
งานบัญชีดูแลรายรับ-รายจ่ายและประส่านงานขาย-งานจัดซื้อ
ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้งบริษัท : 100-100/1 ซอยทวีสุข สุขุมวิท31 (สวัสดี) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 20,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : กรุงเทพมหานคร

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
1. เพศ หญิง อายุ 18 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป (ไม่จำเป็นต้องจบด้านบัญชี)
3. ใช้โปรแกรม Microsoft Office และพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่ว
4. ยินดีรับนักเรียน-นิสิต-นักศึกษาจบใหม่ ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ (เรามีระบบที่จะสอนให้ท่านสามารถทำงานได้)
5. มุนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย ใส่ใจในการทำงาน เสมอต้นเสมอปลาย จิตใจดี คิดบวก
มาทำงานทุกวัน พูดความจริง มีความสุขกับการทำงาน ชอบเรียนรู้ รักความก้าวหน้า

รายละเอียดการทำงาน
1. วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.15 - 17.45 น. (ทำงานที่สำนักงานเท่านั้น ไม่มี work from home)
2. งานธุรการ-คีย์ข้อมูลด้านบัญชีตามเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
3. ปิดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และ รายปี (มีสอนให้)
4. เงินเดือน เริ่มต้น 10,000 บาท (เงินเดือนเพิ่มตามความสามารถ)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณเชอรี่ โทร 086 980 5602
ID Line : bc_accounting
e-mail : kimmiecherry@gmail.com

รายละเอียดงาน
งานธุรการ-คีย์ข้อมูลด้านบัญชี ของสำนักงานรับทำบัญชี และให้
... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : กรุงเทพมหานคร

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
1.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
2.เพศชาย/เพศหญิง
3.ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
4.คอมพิวเตอร์ word/Excel
5.ภาษาอังกฤษ พอใช้
6.มีความรู้ในวิชาการบัญชี
7.มีความรู้้ในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการบัญชี
8.มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ
9.มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
10.มีภูมิลำเนาหรือที่พัก อยู่ใน คลอง 3-4 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
11.ขับรถจักรยานยนต์/รถยนต์ได้
12.สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
สนใจ ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณบุษกร
หรือฝากประวัติได้ที่ Email: spmetro.qm@gmail.com mobile 094-913-3535

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
69/29 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 Tel : 02-1932217-20(4 line),
FAX : 02-1932221
(บริเวณเดียวกับ ตลาดสดคลองสี่เมืองใหม่)

Website : http://www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com , www.sp-cal.com ,www.spmetrology.com
GPS : 14.016755,100.688083,1477
**บริษัทได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 :2017 จากอเมริกา **

รายละเอีย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

ที่ตั้งบริษัท : 69/29 หมู่ 1 ตำบล คลองสี่ อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : ปทุมธานี

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

รายละเอียดงาน
ประสานงาน เอกสารบัญชี

ที่ตั้งบริษัท : 188 หมู่ที่ 9 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 15,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
ทำงานที่ : สมุทรปราการ

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 23 - 33
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

รายละเอียดงาน
- ตรวจสอบเอกสารต่างๆ
- ประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน
- จับคู่เอกสารบัญชี

ที่ตั้งบริษัท : 700/45 อาคารรีเจ้นท์ ศรีนครินทร์ ทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
ทำงานที่ : กรุงเทพมหานคร

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
เดอะ แปซิฟิค คูล ชิค และโรงแรมไฮเวย์ ปรับโฉมใหม่ !!!! ต้องการเพื่อนร่วมงานจำนวนมากที่มีใจรักงานด้านบริการ ทำงานด้วยความรัก ขยัน อดทน รับผิดชอบในหน้าที่และการทำงาน บัญชีธุรการ 16 ถนนหัสดิเสวี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053 404515 1/71-81 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053 116251 www.pacificmansion.com e-mail: chiangmaipacific@hotmail.com www.highwayhotel9.com e-mail: chiangmaihighway@hotmail.com
*************หมายเหตุ: ถ้าสมัครแล้ว กรุณาอย่าสมัครซ้ำ และหลายตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
พนักงานบัญชี,ธุรการ สามารถทำลงข้อมูล,การลงบัญชีรายรับ,รายจ่าย ตรวจเช็คเอกสารการรับเงิน,การจ่ายเงิน สามารถออกไปข้างนอกติดต่องาน,ซื้อของ

ที่ตั้งบริษัท : 1/71-1/81 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอ เมือง 50000

... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : เชียงใหม่

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
📌 คุณสมบัติผู้สมัครงาน
• เพศหญิง , อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิการศึกษา : ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
• มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
• มีความรู้พื้นฐานใช้ Micosoft office (Excel,Word)
• สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
• มีความกระตือรือร้น , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี, ซื่อสัตย์

รายละเอียดงาน
📌 รายละเอียดงาน
• ลงบันทึกข้อมูลเอกสารวางบิล ออกบิล ต่างๆ
• ลงบันทึกใบเบิก-รับคืนสินค้าเข้าระบบ
• เปิดบิล PO ซื้อ-ขายเข้าระบบ
• รวบรวม-จัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบและเก็บบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
• รวบรวม-ตรวจสอบเอกสารการลงเวลาพนักงาน
• คอยติดตามผลการปฏิบัติงานแผนกต่างๆ รายงานต่อผู้จัดการ
• รวบรวมข้อมูลและประสานงานแผนกต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ยื่นประกันสังคม พนักงาน
- สรุป บัญชีแต่ละเดือน

ที่ตั้งบริษัท : 155/59 ซอยนวมินทร์ 111 แขวง นวมินทร์ เขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
ทำงานที่ : กรุงเทพมหานคร

5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
1.เพศชาย-หญิง
2. จบ ปวส.สาขาบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ขี่จักรยานยนต์ได้
4. มีที่พัก

รายละเอียดงาน
1.จัดเรียงเอกสาร
2.คีย์ข้อมูล

ที่ตั้งบริษัท : 102/2 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบล บางปะกง อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 14,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : ฉะเชิงเทรา

หน้าถัดไป