หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน เมนู
ลงประกาศงานลงประกาศงาน คลิกที่นี่ | หาคนทำงานหาคนทำงาน คลิกที่นี่

งาน หางาน สมัครงาน เศรษฐศาสตร์


เช่น : ป.ตรี ธุรการ ใกล้ฉัน

เรียงตาม :
พบงานทั้งสิ้น 12 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 27 อัตรารับ

1.
ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คุณสมบัติ  : -เพศชาย/หญิง อายุ 31 - 45 ปี

-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

การจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

-เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป

ที่ตั้งบริษัท : 444/23 ม.2 ตำบล พะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90100


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
ทำงานที่ : สงขลา

3 ธันวาคม 2566
 


2.
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงองค์กร
คุณสมบัติ  : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ บริหารความเสี่ยง การเงิน เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนในด้านบริหารความเสี่ยง ด้านกำกับตามกฎเกณฑ์และความปลอดภัยสารสนเทศ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้งานโปรแกรม Microsoft Officeได้คล่องแคล่วเป็นอย่างดี
5. มีทักษะการตัดสินใจ และการสื่อสารที่ดี
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี
7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

ที่ตั้งบริษัท : 59 หมู่ 1 ตำบล สวนพริกไทย อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 20,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : ปทุมธานี

3 ธันวาคม 2566
 


3.
เจ้าหน้าที่แผนกลยุทธ์และสื่อสารกลยุทธ์
คุณสมบัติ  : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย และการจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีความรู้ ความเข้าใจในด้านบริหารกลยุทธ์ภายในองค์กร หรือการวางแผนกลยุทธ์
6. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และมีทักษะในการนำเสนอข้อมูล
7. มีทักษะในการสื่อสารทำความเข้าใจ มนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานหน่วยงานอื่น ๆ ได้ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

ที่ตั้งบริษัท : 59 หมู่ 1 ตำบล สวนพริกไทย อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 20,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : ปทุมธานี

3 ธันวาคม 2566
 


4.
นักวิชาการสาธารณสุข (กทม./หัวหิน/เชียงราย/ขอนแก่น)
คุณสมบัติ  : เพศ ชาย/หญิง
อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา
•ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร้และสถิติ หรือสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ ทางสุขศึกษา หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ที่ตั้งบริษัท : 25,36 นิมิตใหม่ 21 แขวง ทรายกองดิน เขต คลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : เชียงราย

3 ธันวาคม 2566
 


5.
Sales Co-ordinator
คุณสมบัติ  : - วุฒิในสาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการทำงานดี
- สามารถใช้โปรแกรมต่อไปนี้ได้อย่างดี MS Words, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet, Email
- สามารถใช้งานและสื่อสารผ่าน Social Network ได้เป็นอย่างดี (Facebook, Line, Instagram, Youtube, และอื่นๆ)
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา
- ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีประสบการณ์ในการทำงานให้เกิดความพอใจแก่ลูกค้า
- รอบคอบและมีความละเอียดสูง
- มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- หากมีประสบการณ์ด้านการเป็น CallCenter หรือ Telesales จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ที่ตั้งบริษัท : 549/1 ถนนสรรพาวุธ (สี่แยกบางนา) แขวง บางนาใต้ เขต บางนาa> จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260

... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : กรุงเทพมหานคร

3 ธันวาคม 2566
 


6.
เซลล์วิ่ง ออกนอกพื้นที่
คุณสมบัติ  : - เพศชาย/เพศหญิง 27-45 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการค้าปลีก-ค้าส่ง สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในเกณฑ์ดี
- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (โดยเฉพาะ Word,Excel) Internet และ E-mail ได้เป็นอย่างดี)
- มีความกระตือรือร้น , มีบุคลิกความเป็นผู้นำ , กล้าคิดกล้าแสดงออก
- มีความซื่อสัตย์ในการทำงานและมีความละเอียดรอบคอบ
- สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานได้
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายและการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็น

ที่ตั้งบริษัท : 444/23 ม.2 ตำบล พะวง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา 90100


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
ทำงานที่ : สงขลา

3 ธันวาคม 2566
 


7.
เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี ประจำสำนักงาน สาขาเชียงใหม่
คุณสมบัติ  : 1. ทุกเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒฺิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
3. มีบุคลิกภาพดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบสูง
6. มีใจรักในการเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและองค์กร
7. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

ที่ตั้งบริษัท : 115 หมู่ 4 ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : เชียงใหม่

3 ธันวาคม 2566
 


8.
หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด
คุณสมบัติ  : เพศชาย/หญิง อายุ 27 -45 ปี

วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการค้าปลีก-ค้าส่ง สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในเกณฑ์ดี

สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (โดยเฉพาะ Word,Excel) Internet และ E-mail ได้เป็นอย่างดี)

มีความกระตือรือร้น , มีบุคลิกความเป็นผู้นำ , กล้าคิดกล้าแสดงออก

มีความซื่อสัตย์ในการทำงานและมีความละเอียดรอบคอบ

สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานได้

มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายและการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครงาน :

บริษัท พีดับบลิวเอ เซอร์วิสเซส ( www.pwa.in.th ) ,
ดวงธิดา อพาร์ทเมนท์ ( www.duangthida-apartment.com ) ,
ทีเค อพาร์ทเมนท์ ( www.tk-apartment.com ) ,
ทีเค คอมเพล็กซ์ (www.tk-complex.com) ,
บริษัท แม็กม่าลิฟท์ติ้ง เทคไทล์ จำกัด (www.maxma-lifting.com) , บริษัท จำนง โลจิสติกส์ (www.chamnong-logistics.com),
บริษั
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
ทำงานที่ : สงขลา

3 ธันวาคม 2566
 


9.
พนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว (ด้านบัญชีการเงินและงบประมาณ) ปฏิบัติงานที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (สุวรรณภูมิ)
คุณสมบัติ  : 1. เพศชายหรือเพศหญิง
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี(สาขาบัญชี,การเงิน,การคลัง,เศรษฐศาสตร์)
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี ,พิมพ์ดีดคล่อง Thai , Eng
5. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีทักษะในการติดต่อประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบสูง
8. ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ /เวลาทำงาน 8.00-17.00 น.

รับสมัครด่วน!!!
สามารถติดต่อได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
สนใจสมัครงานโปรดลงทะเบียนทางโทรศัพท์:
คุณชีวานันท์ 062-245-3207
(หากไม่รับสายทันที โทรกลับคะ)

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน
ห้ามพลาด!!!!!

สมัครด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่:บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230

ที่ตั้งบริษัท : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 11,000 - 11,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
ทำงานที่ : สมุทรปราการ

3 ธันวาคม 2566
 


10.
พนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว (ด้านการเงินและงบประมาณ) ปฏิบัติงานที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (สุวรรณภูมิ)
คุณสมบัติ  : 1. เพศชายหรือเพศหญิง
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี(สาขาบัญชี,การเงิน,การคลัง,เศรษฐศาสตร์)
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี ,พิมพ์ดีดคล่อง Thai , Eng
5. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีทักษะในการติดต่อประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบสูง
8. ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ /เวลาทำงาน 8.00-17.00 น.
9. สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง พร้อมเริ่มงานทันที

รับสมัครด่วน!!!
สามารถติดต่อได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
สนใจสมัครงานโปรดลงทะเบียนทางโทรศัพท์:
คุณชีวานันท์ 062-245-3207
(หากไม่รับสายทันที โทรกลับคะ)

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน
ห้ามพลาด!!!!!

สมัครด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่:บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230

ที่ตั้งบริษัท> : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 11,000 - ฿
จำนวนรับ : 10 อัตรา
ทำงานที่ : กรุงเทพมหานคร

3 ธันวาคม 2566
 


11.
Internal Audit (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน) : THB 30,000 - 40,000
คุณสมบัติ  : 1. อายุ 25 – 35 ปี
2. ปริญญาตรี-ปริญญาโท ด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบภายใน หรือ ตรวจสอบบัญชี อย่างน้อย 2-5 ปี
4. มีทักษะในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและประเมินระบบการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
5. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบการควบคุมภายใน
6. มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีประสบการณ์ หรือ ทักษะการใช้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม (ชีวิต / อบุัติเหตุ)
- ลาพักร้อน 6 วัน
- โบนัสตามผลประกอบการ

สนใจติดต่อ
K. ชมพู่
Mobile: 096-246-5638
Email: chattraporn@bll-ms.com
Line ID: bll_cc

ที่ตั้งบริษัท : 1818 อาคารรสาทู ชั้น 18 แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 32,500 - 40,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : กรุงเทพมหานคร

3 ธันวาคม 2566
 


12.
ด่วน!!! รับสมัคร หัวหน้าแผนกวิเคราะห์การเงิน ประจำบิ๊กซี สุขสวัสดิ์
คุณสมบัติ  : คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี ทางด้าน บริหาร การเงิน บัญชี การตลาด สถิติ คอมพิวเตอร์ หรือ เศรษฐศาสตร์
2. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปีขึ้นไป
3. สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ (วันหยุดไม่ตรงกับ เสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)
4. มีทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับพอใช้

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตัวเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สาขา ทุกวัน เวลา 9.00 - 16.00 น.
2. สมัครผ่าน JobPub
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 092-251-7403 หรือ 093-171-4122

ที่ตั้งบริษัท : 88/9 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 14,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : สมุทรปราการ

3 ธันวาคม 2566
 
หรือลอง : jobs near me งานทั้งหมดตามที่ตั้งของคุณ


facebook ติดตามเพจ รับข้อมูลงานว่างอัพเดททุกวัน