เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

ไฮโดรเธอราพี (Hydrotherapy) ศาสตร์การบำบัดและผ่อนคลายผิวด้วยน้ำ
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 74 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 81 อัตรารับ

1. เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก ประจำอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (STA-HQ)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - รับผิดชอบการเอกสารส่งออก ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : สงขลา

 
2. นักเกษตรประจำสวนทุเรียน จ.จันทบุรี (SRP)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ปฏิบัติงานที่สวนทุเรียน จ.จันทบุรี
- ควบคุมดูแลงบประมาณที่ใช้ในสวนทุเรียน
- ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน
- ควบคุมดูแลคุณภาพของผลผลิต
- สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
- ติดต่อประสานงานชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : จันทบุรี

 
3. หัวหน้าส่วนนักเกษตร ประจำแปลงหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (SRP)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ปฏิบัติงานที่แปลงหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
- ควบคุมดูแลงบประมาณที่ใช้ในแปลงหล่มสัก
- ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน
- ควบคุมดูแลคุณภาพของผลผลิต
- สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
- ติดต่อประสานงานชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : เพชรบูรณ์

 
4. นักเกษตรประจำแปลงห้างฉัตร ประจำจ.ลำปาง (SRP)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ปฏิบัติงานที่แปลงห้างฉัตร จ.ลำปาง
- ควบคุมดูแลงบประมาณที่ใช้ในแปลงห้างฉัตร
- ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน
- ควบคุมดูแลคุณภาพของผลผลิต
- สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
- ติดต่อประสานงานชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : ลำปาง

 
5. นักเกษตรประจำแปลงแม่อาย ประจำจ.เชียงใหม่ (SRP)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ปฏิบัติงานที่แปลงแม่อาย จ.เชียงใหม่
- ควบคุมดูแลงบประมาณที่ใช้ในแปลงแม่อาย
- ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน
- ควบคุมดูแลคุณภาพของผลผลิต
- สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
- ติดต่อประสานงานชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : เชียงใหม่

 
6. นักเกษตรประจำแปลงหล่มสัก ประจำจ.เพรชบูรณ์ (SRP)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ปฏิบัติงานที่แปลงหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
- ควบคุมดูแลงบประมาณที่ใช้ในแปลงหล่มสัก
- ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน
- ควบคุมดูแลคุณภาพของผลผลิต
- สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
- ติดต่อประสานงานชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : เพชรบูรณ์

 
7. ERP Consultant (SAP PP/QM) ประจำสาขาหาดใหญ่และสาขากรุงเทพฯ (IBC)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - วิเคราะห์และออกแบบระบบงานในทางธุรกิจ โดยใช้ระบบ SAP เป็นหลัก
- Implement ระบบ SAP

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
8. หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ ประจำสาขาสกลนคร (STA-SN)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน -วางแผนและบริหารงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาว่าจ้าง งานบริหารค่าตอบแทน งานธุรการและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งาน KPI งานแรงงานสัมพันธ์ ควบคุมค่าใช้จ่ายของฝ่าย ปรับปรุงคุณภาพงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : สกลนคร

 
9. หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำสาขาเชียงใหม่ (SRP)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- กำกับดูแลให้พนักงาน ผู้รับเหมาปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งและมาตรการด้านความปลอดภัย
- จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย
- ตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : เชียงใหม่

 
10. หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ ประจำสาขาพิษณุโลก (STA-PL)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน -ควบคุมดูแลการบรรจุสินค้าก่อนส่งออก
-ดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บ
-ควบคุมการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนด

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : พิษณุโลก

 
11. หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ Productivity ประจำอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (STA-HQ)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ดูแลและตรวจสอบระบบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในเครือ
- จัดทำ Productivity ของบริษัทในเครือ
- จัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : สงขลา

 
12. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (แมคคาทรอนิกส์) ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ทำการช่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรทั่วไป (Support) ไลน์ผลิตตามใบแจ้งซ่อม และรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา

1. ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องจักรใน ขบวนการผลิต และเครื่องจักรอื่นๆ รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อม Spare Part
2. ยกเปลี่ยนเครื่องจักร ตามแผนและดูแลตรวจเช็ดเครื่องจักร และงานซ่อมบำรุงอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
3. สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ และการตรวจเช็ครถโฟล์คลิฟท์
4. ให้ความร่วมมือในการจัดทำและคงไว้ซึ่งระบบ บริหารคุณภาพทุกระบบที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : บุรีรัมย์

 
13. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ประสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และควบคุมให้มีการดำเนินงานไปตามแผน
- ดูแลเครื่องมือ/อุปกรณ์
- ดูแลบำรุงรักษา และซ่อมเครื่องจักร
- ให้การสนับสนุนและบริการเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
- ให้ความร่วมมือและส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมคุณภาพ

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : บุรีรัมย์

 
14. วิศวกรโรงงาน ประจำสาขาห้วยนาง (STA-HN)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน วางแผนงานบำรุงรักษา งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ - การควบคุมงานออกแบบ และติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค บริการด้านวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายใน และบริหารต้นทุนทางด้านวิศวกรรม

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : ตรัง

 
15. Data Engineer (IBC)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน • Define the architecture and design of data ingestion and ETL / ELT processing to meet
functional and non-functional requirements and objectives.
• Develop ETL / ELT processes that convert data into formats through a team of data
analysts and dashboard charts.
• Creating data structures to ingest large volumes of data.
• Searching through, cleansing, structuring ingested data.
• Creating data models for querying the data.
• Creating API endpoints based on processed data.
• Responsible for performance, speed, scalability, and extensibility of any application
requiring usage of the pipeline.
• Collaborate with analytics and business teams to improve data models that feed business
intelligence tools, increasing data accessibility, and fostering data-driven decision making
across the organization.
• Maintenance of automated ETL / ELT processes

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : สงขลา

 
16. System Engineer DBA (IBC)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน • Responsibilities in DBA role, Web Application Admin
• Design, install and configure database engine (MSSQL or any) , Web Server, and System
Application Architecture
• Perform database, web application performance monitoring and tuning
• Plan the support of growing data storage and workloads
• Maintain database reliability and high availability best practices
• Creating data backups & restoring lost data and updating systems when necessary
• Continually monitoring database systems, user access and security
• Perform audit and compliances activities
• Collectively maintain technical documentation
• Collaborate on technical issues with stakeholders from Development and project teams

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : สงขลา

 
17. หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขาสกลนคร (STA-SN)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- พัฒนากระบวนการผลิตและดูแลการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : สกลนคร

 
18. หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ ประจำสาขาเชียงใหม่ (SRP)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน วางแผนและบริหารงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาว่าจ้าง งานบริหารค่าตอบแทน งานธุรการและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งาน KPI งานแรงงานสัมพันธ์ ควบคุมค่าใช้จ่ายของฝ่าย ปรับปรุงคุณภาพงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : เชียงใหม่

 
19. แม่บ้าน ประจำวิลล่าเขาใหญ่

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน -ทำความสะอาดและปฏิบัติงานตามตารางการปฏิบัติงานของแม่บ้าน
-ดูแลอาคารสถานที่ พื้นที่ส่วนรวม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : นครราชสีมา

 
20. หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-KS)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า
- รายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : กาฬสินธ์

 
21. หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาเลย (STA-LI)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา วางแผน ควบคุม และตรวจสอบใบรับรองคุณภาพ และการดำเนินงานด้านการตรวจและทดสอบ (คุณสมบัติ) ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า เป็นทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ รวมถึงจัดทำระบบ ISO 9001:2008, ISO14001

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : เลย

 
22. หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำสาขาอุบลราชธานี (STA-UB)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ดูแลงานด้านการ Control ระบบไฟฟ้าไลน์ผลิต
- ดูแลงานปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรในไลน์ผลิต
- ประสานงานกับหน่อยงานภายในองค์กรในการทำงานด้านต่างๆ

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : อุบลราชธานี

 
23. หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขาพิษณุโลก (STA-PL)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า
- รายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : พิษณุโลก

 
24. หัวหน้าส่วนบัญชี ประจำภาคอีสาน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - รับผิดชอบการบริหารระบบบัญชีและการเงิน การจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนการบริหาร
งานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท
- จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องและผลักดันให้มีการควบคุมให้อยู่ในงบประมาณ

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : บึงกาฬ

 
25. เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง)
- วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
26. หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- พัฒนากระบวนการผลิตและดูแลการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า


 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : บุรีรัมย์

 
27. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (แมคคาทรอนิกส์) ประจำสาขาบึงกาฬ (RBL-BK)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ทำการช่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรทั่วไป (Support) ไลน์ผลิตตามใบแจ้งซ่อม และรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา

1. ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องจักรใน ขบวนการผลิต และเครื่องจักรอื่นๆ รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อม Spare Part
2. ยกเปลี่ยนเครื่องจักร ตามแผนและดูแลตรวจเช็ดเครื่องจักร และงานซ่อมบำรุงอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
3. สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ และการตรวจเช็ครถโฟล์คลิฟท์
4. ให้ความร่วมมือในการจัดทำและคงไว้ซึ่งระบบ บริหารคุณภาพทุกระบบที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : บึงกาฬ

 
28. เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคเหนือ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาลูกค้า (ผู้ขายวัตถุดิบ)
- เสนอข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของลูกค้า ให้แก่ผู้บังคับบัญชา
- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : เชียงราย

 
29. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ช่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรทั่วไป(Support) ไลน์ผลิตตามใบแจ้งซ่อม และรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา

1. ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องจักรใน ขบวนการผลิต และเครื่องจักรอื่นๆ รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อม Spare Part
2. ยกเปลี่ยนเครื่องจักร ตามแผนและดูแลตรวจเช็ดเครื่องจักร และงานซ่อมบำรุงอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
3. สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ และการตรวจเช็ครถโฟล์คลิฟท์
4. ให้ความร่วมมือในการจัดทำและคงไว้ซึ่งระบบ บริหารคุณภาพทุกระบบที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : สระแก้ว

 
30. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (แมคคาทรอนิกส์) ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ทำการช่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรทั่วไป (Support) ไลน์ผลิตตามใบแจ้งซ่อม และรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา

1. ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องจักรใน ขบวนการผลิต และเครื่องจักรอื่นๆ รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อม Spare Part
2. ยกเปลี่ยนเครื่องจักร ตามแผนและดูแลตรวจเช็ดเครื่องจักร และงานซ่อมบำรุงอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
3. สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ และการตรวจเช็ครถโฟล์คลิฟท์
4. ให้ความร่วมมือในการจัดทำและคงไว้ซึ่งระบบ บริหารคุณภาพทุกระบบที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : สระแก้ว

 
31. หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า
- รายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : สระแก้ว

 
32. หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - วางแผนและควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆของระบบบอยเลอร์เพื่อให้ผลิตไอน้ำได้ตามที่กำหนด
- วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาของงานบอยเลอร์
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : สระแก้ว

 
33. ERP Consultant (SAP FI/CO) ประจำสาขาหาดใหญ่และสาขากรุงเทพฯ (IBC)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน -วิเคราะห์และออกแบบระบบงานในทางธุรกิจ โดยใช้ระบบ SAP เป็นหลัก
-Implement ระบบ SAP

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : สงขลา

 
34. Plant Engineer ประจำสาขาพิษณุโลก(SAT-PL)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน -ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน
-ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างการงานของเครื่องจักร รวมทั้งนำเสนอแนวทางแก้ไข
-ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคงานวิจัยและพัฒนา

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : สงขลา

 
35. หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ ประจำสาขาบึงกาฬ (RBL-BK)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน -ควบคุมดูแลการบรรจุสินค้าก่อนส่งออก
-ดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บ
-ควบคุมการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนด

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : บึงกาฬ

 
36. Business Solution Development (IBC)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน • Responsible for assisting in the establishment of an IT Architecture practice, and the adoption of an architecture and standards methodology.
• Manages activities that take place during solution ideation, solution design, and solution implementation.
•Reviews business context for solutions to company challenges as well as defining the vision and requirements for the solution, recommending potential options, (which may include RFIs, RFPs or prototype development), selecting the most optimal option, and the development of a roadmap for the selected solution.
• Communicates the architecture to the stakeholders and collaborates and coordinates with existing domain architects in the formalization and adoption of IT standards and procedures.
• Champions a structured approach to business application solutions.
• Directly assists in the development of a solutions architecture program including departmental roadmaps and project portfolios for IT systems architecture.
• Assures solutions not only are a fit for the specific purpose but also closely align with the standards guidelines of technology solutions.
• Influences changes to standards when necessary.
• Assists domain architecture team on solutions management and timing of financial spend for application solutions.
• Supports the architectural aspects of all application projects in peer IT portfolios.
• Directs the identification and recommendation of appropriate solutions, upgrades, replacements, or decommissioning options incorporating business and technology productivity, usability, and total cost of ownership.
• Develops and executes solutions which further reduce the percentage of time spent on reactive work.
• Provides analysis of security protection technologies as necessary.

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : สงขลา

 
37. Senior Data Analyst (IBC)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน Planning the data strategy for the Data Analytic Team using raw data, trends and
technologies.
• Managing and leading the Data Analytics Team to provide insights using data analytics tools
to identify facts and trends.
• Guiding strategic decisions and providing potential business opportunities.
• Working closely with the Data Engineering team to develop data modelling and collection
method to meet business requirements.
• Leading the team to design and build technical processes to address business issues,
navigate discordant views and provide recommendations on the best way forward using the
analytics report.
• Overseeing the design and delivery of reports, insights and dashboards.
• Strong mathematical skills to help collect, measure, organize and analyze data
• Experience in handling reporting packages like SAP BI, Power BI, Business Objects,
programming (Javascript, XML, or ETL frameworks), databases
• Data Analysis and Exploration Take a business question or need and turn it into a data
question. Then transform and analyze data to extract an answer to that question, moreover,
find interesting trends or relationships in the data that could bring value to a business
• Creating Data Visualizations and Communication Produce reports or build dashboards on your
findings and communicate to business stakeholders and managements
• Strong problem solver, able to investigate and resolve issues independently.
• Able to work under pressure and deliver work arounds quickly to ensure business as usual.
• Analytical and independent problem solver. Meticulous with high attention to detail.

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : สงขลา

 
38. หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาพิษณุโลก (STA-PL)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - วางแผนและกำหนดวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด
- ออกใบรับรองคุณภาพยางทั้งภายในและต่างประเทศ
- วิเคราะห์ปัญหาหรือข้อบกพร่องทางด้านทดสอบเพื่อดำเนินการแก้ไขและป้องกัน
- รายงานผลการทดสอบให้ผู้เกี่ยวข้อง

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : พิษณุโลก

 
39. Business Analyst ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (IBC)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน IT ทางธุรกิจ

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : สงขลา

 
40. หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาอุบลราชธานี (STA-UB)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงหม้อน้ำหรือหมอต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความมร้อน ให้สามารถใช้งานได้ตามเป้าหมายของบริษัท
- พัฒนาพนักงานระดับปฎิบัติการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : อุบลราชธานี

 
41. Software Engineer (IBC)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน -มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมดึงข้อมูจากระบบ SAP หรือระบบอื่นเพื่อไปทำรายงานบนระบบ BI
-เขียนโปรแกรม Web Application หรือ Mobile Application ได้ดี
-มีความเข้าใจระบบงานคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
-มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม Interfaceเชื่อมต่อระบบSAPกับระบบอื่นได้
-หากเขียนโปรแกรมภาษาABAPของSAPได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : สงขลา

 
42. Process Engineer ประจำสาขาสิเกา (STA-SK)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน
- ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างการงานของเครื่องจักร รวมทั้งนำเสนอแนวทางแก้ไข
- ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
- งานวิจัยและพัฒนา

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : ตรัง

 
43. หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขาเลย (STA-LI)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- พัฒนากระบวนการผลิตและดูแลการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : เลย

 
44. หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขาสิเกา (STA-SK)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- พัฒนากระบวนการผลิตและดูแลการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : ตรัง

 
45. วิศวกรโรงงาน ประจำสาขาอุบลราชธานี (STA-UB)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน วางแผนงานบำรุงรักษา งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ - การควบคุมงานออกแบบ และติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค บริการด้านวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายใน และบริหารต้นทุนทางด้านวิศวกรรม

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : อุบลราชธานี

 
46. หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ ประจำสาขากาญจนดิษฐ์ (STA-KD)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ควบคุมดูแลการบรรจุสินค้าก่อนส่งออก
- ดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บ
- ควบคุมการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนด

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
47. หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ ประจำสาขาอุบลราชธานี (STA-UB)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน วางแผนและบริหารงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาว่าจ้าง งานบริหารค่าตอบแทน งานธุรการและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งาน KPI งานแรงงานสัมพันธ์ ควบคุมค่าใช้จ่ายของฝ่าย ปรับปรุงคุณภาพงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : อุบลราชธานี

 
48. หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำสาขาหาดใหญ่ (RBL-HD)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- กำกับดูแลให้พนักงาน ผู้รับเหมาปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งและมาตรการด้านความปลอดภัย
- จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย
- ตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : สงขลา

 
49. เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำสาขามุกดาหาร (RBL-BR)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- กำกับดูแลให้พนักงาน ผู้รับเหมาปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งและมาตรการด้านความปลอดภัย
- จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย
- ตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : มุกดาหาร

 
50. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (แมคคาทรอนิกส์) ประจำสาขาเลย (STA-LI)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ทำการช่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรทั่วไป (Support) ไลน์ผลิตตามใบแจ้งซ่อม และรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา

1. ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องจักรใน ขบวนการผลิต และเครื่องจักรอื่นๆ รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อม Spare Part
2. ยกเปลี่ยนเครื่องจักร ตามแผนและดูแลตรวจเช็ดเครื่องจักร และงานซ่อมบำรุงอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
3. สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ และการตรวจเช็ครถโฟล์คลิฟท์
4. ให้ความร่วมมือในการจัดทำและคงไว้ซึ่งระบบ บริหารคุณภาพทุกระบบที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 
 

7 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัด : เลย

 

   

Go to page :   1 | 2 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com
Live Chat