เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

วิเคราะห์อารมณ์ตามกรุ๊ปเลือด
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 13 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 13 อัตรารับ

1. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 60,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - พัฒนากลยุทธ์ และผลักดันธุรกิจปัจจุบัน ให้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด
- นำเสนอกลยุทธ์ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้สามารถเห็นทิศทาง และแนวโน้มธุรกิจได้อย่างชัดเจน
- บริหาร ควบคุม กำกับดูแล โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- รับผิดชอบภาพรวมรายได้ และค่าใช้จ่ายองค์กร ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้
- วิเคราะห์ข้อมูล หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวางแผนงานให้เกิดกำไรสูงสุด
- กำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้าง Traffic และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
- นำเสนอธุรกิจในรูปแบบใหม่ หรือสร้างโมเดลธุรกิจใหม่
- เป็นตัวแทนองค์กรในการสื่อสาร กับพันธมิตร หรือสื่อมวลชน
- พัฒนาทีมงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

 
 

2 สิงหาคม 2564

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
2. หัวหน้าช่างเทคนิค-ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
2. บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงดำเนินการซ่อมแซมตามใบแจ้งซ่อม
3. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่
4. จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำหล่อเย็นเครื่องปรับอากาศ และน้ำประปาตามตารางงาน
5. เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่างๆ ตลอดเวลา
6. รักษาความสะอาดตามมาตรฐานระบบ 5ส
7. สามารถทำงานก่อสร้างเบื้องต้นได้

 
 

2 สิงหาคม 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
3. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั่วไปและงานก่อสร้าง - ประจำที่ซีคอนสเเควร์

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 30,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. บริหารงานจัดซื้อทั่วไป ประเภทวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน, เฟอร์นิเจอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการตลาด รวมถึงบริหารระบบงานจัดซื้อและเอกสารต่างๆ ตามมาตรฐาน
2. บริหารและกำกับดูแลงานจัดจ้างผู้รับเหมา ทั้งสร้างใหม่และปรับปรุงอาคารสถานที่ ได้แก่ งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานอินทีเรีย, งานระบบวิศวกรรม และงานสวน
3. บริหารและกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ (ธุรการทั่วไป) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. บริหารและดูแลทีมงานฝ่ายจัดซื้อ / ฝ่ายซ่อมบำรุงและฝ่ายก่อสร้าง
5. บริหารและกำกับดูแลงบประมาณฝ่ายที่รับผิดชอบตามเป้าหมายขององค์กร
6. จัดทำและควบคุมแผนการทำงานรายปี / รายเดือน / รายสัปดาห์ ของฝ่ายที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับ KPI

 
 

2 สิงหาคม 2564

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
4. รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ระบบและตรวจสอบ

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 40,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในส่วนงานทรัพยากรบุคคลทั้งระบบร่วมกับฝ่ายบริหาร
- วิเคราะห์ และดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทรัพยากรบุคคล (Competency, JD, Talent management, Training roadmap, IDP, Recruitment, ER เป็นต้น)
- ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง ผลประโยชน์ สวัสดิการ ให้เป็นไปตามแนวทางของนโยบายบริษัท
- พัฒนาระบบงาน/Work Flow/SOP และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- สร้างระบบตรวจสอบ และดำเนินการตรวจสอบ (Internal Audit) ทุกฝ่ายงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

 
 

2 สิงหาคม 2564

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
5. หัวหน้าแม่บ้าน - ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามตารางงานรายวัน/สัปดาห์/เดือน
2. การใช้งาน และดูแลวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาดอย่างถูกต้อง
3. งาน Laundry ซักอบรีด ทำความสะอาดกลุ่มงานผ้าอย่างประณีต
4. ร่วมควบคุมและดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้คงสภาพเดิม และไม่สูญหาย
5. จัดทำสรุปเอกสารรายงานการทำงาน / ปัญหาที่เจอ / แนวทางการแก้ไขปัญหา

 
 

2 สิงหาคม 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
6. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้องานก่อสร้าง

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 27,500 - 40,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน -จัดซื้อ-จัดจ้าง และทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อทั้งหมด
-ควบคุม/ปฏิบัติ งานจัดซื้อจัดหา เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง, วัสดุตกแต่ง, วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน, เฟอร์นิเจอร์, จัดซื้อด้านการตลาด, และวัสดุเบ็ดเตล็ดทั่วไป สำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และอาคารสำนักงาน (งานบริหารอาคารและปรับปรุงอาคาร)

 
 

2 สิงหาคม 2564

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
7. ผู้จัดการอาคาร-ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 35,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. บริหารจัดการดูแลอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Facilities Management)
2. บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม ติดตามตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของภาพรวมองค์กร ได้ตามวัตถุประสงค์
3. บริหารงานตามนโยบายระบบงาน (สวน /ครัว/แม่บ้าน/ช่างซ่อมบำรุง/ก่อสร้าง) ให้มีประสิทธิภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด
4. บริหารจัดการด้านแผนการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร บริหารจัดการทีมให้ทำงานได้ตามระบบงานและ KPI ที่ตั้งไว้
5. บริหารจัดการด้านงบประมาณภาพรวมขององค์กร

 
 

2 สิงหาคม 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
8. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และธุรการ - ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 35,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. บริหารจัดการงานด้าน HRM และ HRD
2. การบริหารจัดการอัตรากำลังคนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
3. ควบคุม และดูแลเรื่องกฎระเบียบของบริษัทฯ
4. ติดต่อหน่วยงานราชการและเอกชน เช่นประกันสังคม สำนักงานจัดหางาน กรมแรงงาน
5. จัดทำ Report งานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
 

2 สิงหาคม 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
9. นักโภชนาการอาหาร ( สามารถทำอาหารได้) - ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.จัดทำรายการอาหาร และคิดค้นเมนูอาหาร
2.ดูแลการปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และหลักโภชนาการ
3.จัดทำรายงาน

 
 

2 สิงหาคม 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
10. ผู้จัดการทั่วไป-ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 35,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม ติดตามตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของภาพรวมองค์กร ได้ตามวัตถุประสงค์
2. บริหารจัดการภาพรวมระบบงานบริหารต่างๆ ตามกลยุทธ์องค์กรที่กำหนด
3. บริหารจัดการด้านแผนการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร บริหารจัดการทีมให้ทำงานได้ตามระบบงานและ KPI ที่ตั้งไว้
4. บริหารจัดการด้านงบประมาณภาพรวมขององค์กร
5. บริหารจัดการดูแลอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Facilities Management)

 
 

2 สิงหาคม 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
11. หัวหน้าคนสวน-ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ดูแลภาพรวมงานสวน กวาดใบไม้ รดน้ำ พรวนดิน ตัดตกแต่งกิ่ง และบำรุงรักษา
2. จัดสวนให้ภาพรวมสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
3. ร่วมวางแผนและดูแลตารางการทำงานภายในทีม
4. นำส่งรายงานประจำวันต่างๆ ทางไลน์

 
 

2 สิงหาคม 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
12. หัวหน้าฝ่ายธุรการทั่วไป-ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 20,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. บริหารจัดการระบบงานเอกสาร (ธุรการ/บัญชี-การเงิน/จัดซื้อ/บุคคล/ระบบตรวจสอบ)
2. งานประสานงานภายใน และภายนอก
3. สรุปรายงานการประชุม จัดตารางนัดหมาย ยืนยันการนัดหมาย
4. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
 

2 สิงหาคม 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
13. แม่ครัว/ เชฟ​/ นักโภชนาการที่ทำอาหารได้ - ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. จัดทำรายการอาหาร รายสัปดาห์ / รายเดือน
2. ปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และหลักโภชนาการ
3. ควบคุมคุณภาพของอาหารในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การปรุง ไปจนถึงการจัดตกแต่งจานอาหารอย่างประณีต
4. ดูแลรักษาพื้นที่ปรุงอาหาร พื้นที่จัดเก็บ และบริเวณที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย และสะอาดตามหลัก 5ส อยู่เสมอ
5. พัฒนาเมนูใหม่ จัดทำเมนูอาหารพร้อมสูตรอาหาร
6. สรุปและนำส่งรายงานประจำวัน/ ประจำสัปดาห์

 
 

2 สิงหาคม 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 

 
Go to page :   1 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com
Live Chat