เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

พร้อมตายจึงพ้นตาย
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 10 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 10 อัตรารับ

1. หัวหน้าทีมฝ่ายบัญชี

บริษัท สยามนิสสันสระแก้ววัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร การวางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสาร ดูแลและตรวจสอบเอกสารทางบัญชีภาษีอากรต่างๆ, งบทางการเงินและบัญชี ปิดงบการเงิน จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน, งบเดือน -งบปี ที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร พร้อมเซ็นต์เป็นผู้ทำบัญชี
- ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีซื้อและภาษีขาย ปิดภาษีซื้อ-ขาย และนำส่ง แบบ ภพ.30 ต่อกรมสรรพากร และนำส่ง ยื่นแบบภาษีกลางปี ภงด51, ภาษีประจำปี ภงด50 และยื่นงบการเงินในระบบของกรมพัฒน์
- จัดทำ ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีหัก ณ ที่จ่ายและนำส่ง แบบ ภงด 1,3, 53
- ใช้โปรแกรม Express, AP, AR, Reconcile, GL, Petty cash
- ตรวจสอบ voucher จ่าย, ตรวจสอบการวางบิล ตรวจสอบการทำเช็คจ่าย - รับเช็ค, บันทึกเงินทดรองจ่ายและเคลียร์เงินทดรองจ่าย
- คำนวณต้นทุนสินค้า ดูแลงานด้านต้นทุนสินค้า, ตรวจสอบสินค้าคงคลัง(รับ-จ่าย) ตรวจนับสต๊อคอะไหล่และรถยนต์คงเหลือประจำเดือน ด้วยระบบ DMS (Data Management System) และเอกสารขออนุมัติซื้อ-จ่าย
- ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีซื้อ และใบกำกับภาษีขาย จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
- บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย ทั้งหมด, บันทึกตัดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและบันทึกค่าใช้จ่ายจ่ายล่างหน้า, ตรวจสอบเช็คจ่าย
- จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม
- จัดทำและยื่นแบบภาษีครึ่งปี ภงด.51 และ ภาษีเต็มปี ภงด.50
- ยื่นงบการเงินของกิจการแก่กรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในกำหนด และสามารถติดต่อประสานงานกับสรรพากรในพื้นที่ในกรณีมีคำถามเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อประสานงานกับธนาคาร, ลูกหนี้, เจ้าหนี้
- จัดทำรายละเอียดลูกหนี้คงค้าง
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบันทึกภายใน (MEMO), เอกสารที่เสนออนุมัติจ่าย และเอกสารประกาศจากนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- จัดทำ วิเคราะห์สถานะCash Flow (ควบคุมและตรวจสอบรายรับกระแสเงินสดและรายจ่าย)
- ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีและการเงิน
- จัดทำ ตรวจสอบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของแผนก เพื่อควบคุมรายจ่าย
- ติดตามหนี้ค้างชำระ-ดำเนินการสร้างแบบจำลองทางการเงินและการประเมินความเสี่ยง
- ตรวจสอบรับวางบิล+ดูความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ PO ใบรับของ เอกสารประกอบชุดตั้งหนี้ ชุดการจ่าย+ตรวจอนุมัติจ่าย
- ตรวจบันทึกบัญชีเงินสดย่อยในระบบ+เอกสารการเบิกเงินสดย่อย การอนุมัติ ตรวจสรุปการจ่ายค่าใช้จ่ายทุกชนิด+เงินสดย่อย รายวันและรายเดือน
- เตรียมเอกสาร+สรุปรายการสินทรัพย์ที่เพิ่มเในดือน+คีย์เข้าระบบในERPและExpress ควบคุมการลงรหัสบัญชีแยกประเภท การเพิ่มรหัสบัญชีในระบบ
หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ

 
 

8 ธันวาคม 2565

จังหวัด : สระแก้ว

 
2. ช่างยนต์ประจำศูนย์บริการนิสสัน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

บริษัท สยามนิสสันสระแก้ววัฒนา จำกัด

เงินเดือน 11,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รายละเอียดงาน :
รายละเอียดงาน

1. ซ่อมและเตรียมการบริการให้กับรถของลูกค้าตามใบสั่งซ่อมที่แจกจ่ายโดยหัวหน้าช่าง ภายใต้การควบคุมดูแลงานคุณภาพโดย ผู้จัดการ
2. สั่งและรับอะไหล่จากแผนกอะไหล่สำหรับงานซ่อมบำรุง
3. เก็บอะไหล่เก่าทั้งหมดให้ลูกค้า
4. รายงานการผิดพลาด หรือ defective tools และเครื่องมือที่คิดว่าจะให้งานในอนาคตล่าช้าถึงผู้จัดการ
5. แจ้งระดับหัวหน้างานและผู้จัดการ ในเรื่องที่คิดว่าจะก่อให้เกิดปัญหาซึ่งจะมีผลต่อเครื่องยนต์ หรืองานคุณภาพ
6.ทำความสะอาด,ติดป้าย และส่ง warranty parts ให้กับแผนกอะไหล่เพื่อเก็บรักษาพื้นที่การทำงานให้สะอาดเรียบร้อย
7. สามารถปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้าทีม หรือทำงานล่วงเวลาได้ในกรณีที่ต้องการให้งานเสร็จทันต่อการใช้งาน
8. CSI - การสร้างความพึงพอใจงานด้านการบริการได้ตรงตามเป้าหมายบริษัท
9. Awareness - สร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำในชุมชน
10. Brand Ambassador –การปฏิบัติตัวเป็นตัวแทนแบรนด์ที่ดีทั้งในนามนิสสัน และบริษัทฯ

 
 

8 ธันวาคม 2565

จังหวัด : สระแก้ว

 
3. พนักงานช่างตัวถังและสี (Talent Team)

บริษัท สยามนิสสันสระแก้ววัฒนา จำกัด

เงินเดือน 13,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ช่างอู่สีประจำศูนย์บริการ เป็นพนักงานประจำในส่วนงานซ่อมสีและตัวถัง มีหน้าที่รับผิดชอบงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ โดยรับผิดชอบงาน ดังนี้
- ประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ ดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์ชิ้นส่วนตัวถัง
- ด้านพ่นสี
- ด้านขัดสี
- ด้านเตรียมผิว
- ด้านเคาะตัวถังรถยนต์
และทำความสะอาดเครื่องมือช่าง และมีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างมีระเบียบ

 
 

8 ธันวาคม 2565

จังหวัด : สระแก้ว

 
4. เจ้าหน้าที่การตลาดและขาย, Omni Channel Marketing & PC (Product Consultant)

บริษัท สยามนิสสันสระแก้ววัฒนา จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.) วางแผนและจัดทำแผนงาน Campaign Marketing ร่วมกับทีมงานต่างในบริษัทฯ
2.) Content Creator ครีเอคคอนเทนต์ของบริษัทตามแผนกลยุทธ์การตลาด ในรูปแบบ ภาพ ข้อความ วิดีโอและรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการอัพเดตข้อมูล ผ่านทางช่องทาง Online
ของบริษัทฯ ดังนี้
- Facebook Fan Page
- Line Official Account
- YouTube
- Website
- Tiktok
- Google Ad

3.) ออกแบบ Artwork and Content ที่ต้องการใช้ในการลงโพสต์ โดยการออกแบบกราฟฟิก ให้งานสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้
4.) เก็บข้อมูล Feedback จากลูกค้าจากช่องทางออนไลน์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสม และบริหาร Database ทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5.) ติดตามและประเมินผลของแผน Digital Marketing โดยจัดทำรายงานและจัดส่งให้ห้วหน้าทีม
6.) จัดกิจกรรมทางการตลาดให้ลูกค้าในชุมชนได้ทราบและรู้จักแบรนด์
7.) งานขายและงานการตลาดอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งาน เป็นไปตามเป้าหมายร่วม

 
 

8 ธันวาคม 2565

จังหวัด : สระแก้ว

 
5. เจ้าหน้าที่ประเมินราคาซ่อมสีและตัวถัง

บริษัท สยามนิสสันสระแก้ววัฒนา จำกัด

เงินเดือน 10,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - รับบริการลูกค้าที่ติดต่องานซ่อมตัวถังและสี
- ตรวจสอบรถยนต์ที่ลูกค้าต้องการซ่อม เพื่อประเมินราคา และระยะเวลาในการซ่อมสี-ตัวถัง ให้ได้มาตรฐานตาม CSI, Delers Std. และนโยบายของบริษัทฯ
- แจ้งเคลมและติดต่อประสานกับบริษัทประกันเพื่อขออนุมัติ
- แจ้งความคืบหน้าให้กับลูกค้าเรื่องงานซ่อม พร้อมทั้งดูแลเรื่องการนัดหมายงานซ่อม
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานช่าง
- ตรวจสอบงานซ่อมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนส่งมอบรถ
- สรุปรายงานประจำวัน

 
 

8 ธันวาคม 2565

จังหวัด : สระแก้ว

 
6. ทีมขายและการตลาด โชว์รูมนิสสันสาขาวังน้ำเย็น (สร้างทีมเอง)

บริษัท สยามนิสสันสระแก้ววัฒนา จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
• - วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในตลาด และวางแผนการขาย
• - บริหารทีมขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด
• - พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ด้านรถยนต์ที่ถูกต้อง มีทักษะด้านการนำเสนอสินค้า/ ส่งมอบสินค้า การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และมีทักษะด้านการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม
•- มีความสามารถในการวิเคราะห์สินเชื่อของผู้ซื้อ และมีความสามารถในการเจรจากับทางสถาบันการเงิน
• - แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ๆ เพื่อเสาะหาลูกค้าใหม่ รวมทั้งวางแผนในการรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
• - ศึกษาแนวทางการขายของคู่แข่งขัน ทิศทางการตลาด โปรโมชั่น พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีม
•- ถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือ กระตุ้น และสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวให้ทีมขาย

 
 

8 ธันวาคม 2565

จังหวัด : สระแก้ว

 
7. PC_ที่ปรึกษาการขายรถยนต์นิสสัน อ.อรัญประเทศ

บริษัท สยามนิสสันสระแก้ววัฒนา จำกัด

เงินเดือน 8,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ต้องการเซลล์ขายรถในยุคดิจิทัล คือการให้ความสำคัญกับงานขายในช่องทางสื่อออนไลน์ และต้องปรับตัวเก่ง วางกลยุทธ์การขาย หาวิธีโน้มน้าวใจลูกค้า ต้องสร้างฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ได้ ต้องสามารถสร้างตัวตนในโลกดิจิทัล ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้า และสิ่งสำคัญคือสามารถทำผลงานที่บรรลุเป้าขายของบริษัทได้

 
 

8 ธันวาคม 2565

จังหวัด : สระแก้ว

 
8. เจ้าหน้าที่อะไหล่ศูนย์บริการ และศูนย์สี

บริษัท สยามนิสสันสระแก้ววัฒนา จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. เบิก-จ่ายอะไหล่ด้วยระบบ FIFO ให้แก่ศูนย์บริการ และศูนย์สี รวมถึงจำหน่ายอะไหล่ให้กับลกูค้าทั่วไปตามเอกสารรายการเบิก ให้ทันเวลาที่กำหนดตามมาตรฐาน และค่าความพึงพอใจของลูกค้า
2. วางแผนสั่งซื้ออะไหล่ตามเป้าหมาย เตรียมเอกสารและนำข้อมูลบันทึกเข้าระบบ DMS รวมถึงรับผิดชอบการจัดเก็บบนชั้นวาง
3. อัพเดทข้อมูลในระบบด้วยระบบ Real Time จัดเก็บเอกสารข้อมูลรับ-จ่ายอะไหล่ประจำวัน, ประจำเดือน ตรวจเช็คสต็อกประจำเดือนร่วมกับทีมบัญชี
4. วางแผนร่วมกับหัวหน้าและผู้จัดการศูนย์บริการ และศูนย์สี สำหรับการสั่งอะไหล่ ให้เพียงพอต่อลูกค้าและการใช้งาน
5. บริหาร ควบคุมสต็อคอะไหล่คงคลังไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไป โดยคำนวนด้วยค่าเฉลี่ย MIX-MIN และ seasonal
6. ดูแลการจัดเก็บอะไหล่ในคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. จัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บอะไหล่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย

 
 

8 ธันวาคม 2565

จังหวัด : สระแก้ว

 
9. ที่ปรึกษางานด้านศูนย์บริการรถยนต์นิสสัน (SA)

บริษัท สยามนิสสันสระแก้ววัฒนา จำกัด

เงินเดือน 10,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. สามารถส่งมอบรถยนต์หลังเข้ารับการบริการได้ตามเป้าหมายทั้งด้านจำนวน และคุณภาพตามที่บริษัทกำหนด
2. รักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่
3. อัพเดทความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ครบทุกรุ่น โดยสามารถสาธิตการใช้งานและคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ และนำเสนอแคมเปญที่เหมาะสม
4. นำเสนอการขายอะไหล่ ซ่อมบำรุง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งช่องทาง Offline และ Online
5. เข้าปฏิบัติงานตามตารางเวรโชว์รูมที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการร่วมกิจกรรมนอกสถานที่โชว์รูมได้
6. CSI - การสร้างความพึงพอใจงานด้านบริการหลังการขายได้ตรงตามป้าหมายบริษัท
7. Awareness - สร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำกับคนในชุมชน
8. Brand Ambassador – การปฏิบัติตัวเป็นตัวแทนแบรนด์ที่ดีทั้งในนาม นิสสัน และ บริษัท สยามนิสสัน สระแก้ววัฒนา จำกัด

 
 

8 ธันวาคม 2565

จังหวัด : สระแก้ว

 
10. ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ซ่อมตัวถังและสี (Body & Paint Manager)

บริษัท สยามนิสสันสระแก้ววัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รายละเอียดงาน
1. รับนโยบายจากบริษัทฯ และบริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปกำหนดเป้าหมายรายเดือน และรายปี
2. บริหารทีมงานให้สามารถตอบสนองนโยบาย และผลักดัน ให้เป็นไปตามนโยบายตามที่บริษัทฯ กำหนด
3. ประชุม Management Meeting ทุกสัปดาห์เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงและปัญหาต่างๆ แล้วนำมาแก้ไข
4. ดูแลแก้ปัญหาเรื่องงานซ่อม และงานบริการลูกค้าที่เกิดขึ้นในแผนกทั้งหมด
5. ตรวจสอบ และติดตามอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเครื่องมือ , เครื่องใช้ต่างๆในแผนกสีทั้งหมด
6. จัดประชุมภายในแผนก และชี้แจงเรื่องงานและนโยบายต่างๆ ที่บริษัทกำหนดให้ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
7. ติดต่อและประสานงานกับแผนกอื่นๆ ภายในบริษัทฯ ,NMT และบริษัท partner ทั้งหมด เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
8. ตรวจสอบ และเซ็นอนุมัติเอกสารการเบิกจ่ายต่างๆ ในแผนกทั้งหมด
9. อำนวยความสะดวกให้กับแผนกอื่นที่มีการส่งงานซ่อมสี เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายอะไหล่

 
 

8 ธันวาคม 2565

จังหวัด : สระแก้ว

 

 
Go to page :   1 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com
Live Chat