กรุงเทพมหานคร > เขตบางพลัด > แขวงบางบำหรุ

งาน แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

พบงานทั้งสิ้น 15 ตำแหน่ง จาก 4 บริษัท รวมทั้งสิ้น 55 อัตรารับ

แชร์หน้านี้ให้เพื่อน

1.
เภสัชกร

โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

29 พฤศจิกายน 2565


คุณสมบัติ  : การศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกร
เพศหญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 22,500 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 585 ถ.สิรินธร แขวง บางบำหรุ
เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

2.
พนักงานบัญชี

โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

29 พฤศจิกายน 2565


คุณสมบัติ  : วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี
เพศหญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 13,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 585 ถ.สิรินธร แขวง บางบำหรุ
เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

3.
Support Engineer

บริษัท เอเชีย เทคโนโลยี อินดัสทรีส์ จำกัด

29 พฤศจิกายน 2565


คุณสมบัติ  : ระดับการศึกษา : ทุกระดับ
สาขาที่จบ : 1. วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมยานยนต์ , วิศกรรมคอมพิวเตอร์
อายุ : 25-35 ปี
เพศ : ไม่จำกัด
สามารถทำงานนอกสถานที่ได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 17,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 2 อาคาร ต.ยงเกียรติ ชั้น 6 ห้อง 6/4 ถนนบรมราชชนนี แขวง บางบำหรุ
เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

4.
พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

29 พฤศจิกายน 2565


คุณสมบัติ  : ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
มีใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขา การพยาบาล
เพศ หญิง
อายุ ไม่เกิน 30 ปี
บุคลิกดี
รักงานบริการ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 20,000 - 22,500 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 585 ถ.สิรินธร แขวง บางบำหรุ
เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

5.
Assistant

MT Global Co., Ltd.

29 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  : - เพศ หญิง
- อายุ 24-38 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- มีการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
- ความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดันในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ปรับตัวเก่ง เรียนรู้ไว
- บุคลิกภาพดี กระชับกระเฉง มีไหวพริบ
- มีประ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 30,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 97 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง แขวงบางบำหรุ
เขต เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

6.
Sale Maneger

MT Global Co., Ltd.

29 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  : - เพศ หญิง อายุ 24-38 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่จำเป็น เน้น
ประสบการณ์และความสามารถ
- สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี
-สามารถทำงานในชั่วโมง งานที่ยืดหยุ่นได้
- บุคลิกดูดี มีไหวพริบ ดูแลทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้ มีความเป็นผู้นำใน
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 50,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 97 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง แขวงบางบำหรุ
เขต เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

7.
ผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้านฝึกหัด

บริษัท คันโปรด จำกัด

29 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  : ผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้านฝึกหัด เปรียบเสมือนตัวแทนของเจ้าของร้าน ลักษณะงานคือ
– ยืนเคาน์เตอร์แคชเชียร์ : กล่าวต้อนรับลูกค้า คิดเงิน เสนอโปรโมชั่นสินค้าใหม่
– งานในร้าน : บริหารจัดการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในร้าน - วางแผนงาน สั่งวัตถุดิบ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 380/2 ถนนบรมราชชนนี แขวง บางบำหรุ
เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

8.
พนักงานตรวจการได้ยิน

โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

29 พฤศจิกายน 2565


คุณสมบัติ  : - เพศหญิง
- วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ทุกสาชา
- อายุไม่เกิน 30 ปี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 11,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 585 ถ.สิรินธร แขวง บางบำหรุ
เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

9.
BA พนักงานขายสินค้า

MT Global Co., Ltd.

29 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  : - เพศหญิง
- อายุ18ปี ถึง 33ปี
- บุคลิกดี มีความมั่นใจ
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 20,000 - 22,500 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 97 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง แขวงบางบำหรุ
เขต เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

10.
พนักงานผู้ช่วยแพทย์

โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

29 พฤศจิกายน 2565


คุณสมบัติ  : -เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (ทุกสาขา) หรือ ม.6 (ถ้าผ่านการอบรม พนักงานผู้ช่วย ฯ มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 11,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 15 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 585 ถ.สิรินธร แขวง บางบำหรุ
เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

11.
พนักงานต้อนรับ

โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

29 พฤศจิกายน 2565


คุณสมบัติ  : 1. เพศหญิง
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. อายุไม่เกิน 30 ปี
4. บุคลิกภาพดี
5. รักงานบริการ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 13,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 585 ถ.สิรินธร แขวง บางบำหรุ
เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

12.
ผู้ช่วยเภสัชกร

โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

29 พฤศจิกายน 2565


คุณสมบัติ  : วุฒิ ปวช. และ ม.6 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 30 ปี
เพศหญิง


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 11,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 585 ถ.สิรินธร แขวง บางบำหรุ
เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

13.
พนักงานทั่วไป

บริษัท คันโปรด จำกัด

29 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  : งานล้างทำความสะอาดรถยนต์ภายนอก ภายใน ตรวจสอบคุณภาพภายหลังการล้างทำความสะอาด

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 11,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 380/2 ถนนบรมราชชนนี แขวง บางบำหรุ
เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

14.
ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท คันโปรด จำกัด

29 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  : 1 ตรวจสอบคุณภาพการบริการภายในร้าน

2 ตรวจสอบคุณภาพบริการก่อนส่งถึงมือลูกค้า

3 ตรวจสอบมาตรฐานการบริการตามระเบียบบริษัท

4 ตรวจสอบ QSC ภายในร้าน


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 380/2 ถนนบรมราชชนนี แขวง บางบำหรุ
เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

15.
หัวหน้าช่าง หัวหน้าช่างฝึกหัด

บริษัท คันโปรด จำกัด

29 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  : บริหารจัดการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในร้าน

- วางแผนงาน สั่งวัตถุดิบ รวมถึงการดูแลกำลังคนภายในร้าน - ดูแลควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายร้าน - ดูแลควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน -ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดร้าน ในแต่ละวัน

-
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 380/2 ถนนบรมราชชนนี แขวง บางบำหรุ
เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700


Go to page :   1 |


สอบถามงาน / แนะนำงาน / ฝากข้อความถึงแอดมิน

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2022 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com