หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

Accounting Manager/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
**** เกี่ยวกับเรา บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
****รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : พัทยา จังหวัดชลบุรี
เงินเดือน (บาท) : 30,000 ขึ้นไป
วันหยุด : วันเสาร์ วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 9.00 -17.30
เวลาทำงานอื่น
ทำงาน 2 เสาร์ (เสาร์ต้นเดือน - เสาร์สิ้นเดือน)


คุณสมบัติผู้สมัคร :

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

• ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆ ของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
• ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายและปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
• ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกเงินสดย่อย
• บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน
• โทรติดตามทวงถามการชำระค่าบริการจากลูกค้าในปะรเทศและต่างประเทศ
• บันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน
• บันทึกจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อ และขายพร้อมทั้งเอกสารประกอบเพื่อนำเสนอกรมสรรพากร และทำรายงานภาษีเงินได้ของบริษัท เพื่อนำ
เสนอกรมสรรพากรทุกสิ้นปี
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี
• ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำ เพื่อแสดงรายรับรายจ่าย
• ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในการจัดทำงบประมาณของบริษัท และดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
• สามารถปฏิบัติงานตามที่หัวหน้ามอบหมายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีตั้งแต่ 5  ปีขึ้นไป
• มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น
• มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี พูด อ่าน เขียน ฟัง เข้าใจอย่างชัดเจน (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word / Excel และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ด้านโปรแกรมบัญชี QuickBooks จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานตาม BOI และประเภทธุรกิจ (Work Permit & Visa) จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา คิดบวก
• มีจรรยาบรรณในอาชีพ
• เรียนรุู้ได้เร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจได้เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
• สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• สามารถขับรถยนต์ รถจักยายนต์ได้ (ใบขับขี่)
• ละเอียดรอบคอบ ใจเย็น สุภาพ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
• มีความอดทนสูง มีน้ำใจ สามารถทำงานกับบุคคลอื่นได้
สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• พักร้อนประจำปี
• วันหยุดตามประเพณี
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
• เงินกู้บริษัทฯ
• รางวัลสำหรับอายุงาน
• รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
• ค่าล่วงเวลา
• เค็กวันเกิดสำหรับพนักงาน

ติดต่อสมัครงานได้ที่:

บริษัท พีพีซีเอ็นเอสอีโอ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล คุณอังคณา 086 366 8850, 094 557 3442
คุณฌณิชา 087 507 9761
E-Mail :  [email protected], [email protected], [email protected]
Website : www.voovagroup.com

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้