หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

เจ้าหน้าที่พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger)ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
- ออกปฏิบัติงานรับ – ส่ง เอกสาร หลักฐานทางการแพทย์ ของผู้เอาประกันชีวิต หรือผู้มีส่วนได้เสีย
– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และติดต่อประสานงานหาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ในการขอประวัติการรักษา
– ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน รับ – ส่ง เอกสารหลักฐานทางการแพทย์ ของผู้เอาประกันชีวิต หรือผู้มีส่วนได้เสีย ระหว่างหน่วยงานกับสถานพยาบาลเป้าหมายในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล
– จัดพิมพ์และบันทึกข้อมูลการรับ – ส่ง งานขอประวัติลงในระบบ Medical history
– จัดทำสรุปค่าใช้จ่ายแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบ ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
– ติดต่อประสานงาน ส่งข้อมูล และรับเอกสารขอประวัติผ่านสายงานสินไหม
– ติดต่อประสานงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งเอกสารการขอประวัติสถานพยาบาลต่างจังหวัด
– รับ คัดแยก และถ่ายสำเนาเอกสาร เคสแจ้งตรวจสอบ – ตรวจเยี่ยม ลงทะเบียนในระบบ Investigation


คุณสมบัติผู้สมัคร :

-เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียมเท่า
-มีประสบการณ์ด้านงาน รับ – ส่ง เอกสาร หรือ งานเวชระเบียนผู้ป่วย บันทึกข้อมูล อย่างน้อย 1 ปี
-มีความชำนาญในการเดินทางเส้นทาง กรุงเทพฯ – ปริมณฑล
-สามารถใช้โปรมแกรมด้านคอมพิวเตอร์ MS.Office ได้
-หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 10,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้