หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

งานบัดดี้ รับสมัครด่วน !

พบงานทั้งสิ้น 63 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 160 อัตรารับ

หากเห็นว่ามีประโยชน์ โปรดช่วยแชร์ด้วยครับ

1. Bar boy (ร้านกินลมชมสะพาน สามเสนซอย3 เขตพระนคร)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 18 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : -เพศชาย อายุตั้งแต่ 18-35 ปี
-มีความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้
-มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์สุจริต


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


2. Demi chef Bakery (ประจำร้าน Fabulous เขตพระนคร กรุงเทพ)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : -มีประสบการณ์ในการทำขนมเค้ก ต่าง ๆ มาอย่างน้อย 5 ปีขึ้น
-สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
-มีความคิดสร้างสรรค์งาน และเมนูใหม่ ๆ
-สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้

สวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต

... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


3. พนักงานยกอาหาร (ประจำร้านกินลมชมสะพาน สามเสนซอย 3 ใกล้สะพานพระราม 8)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : - เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต
- มีใจรักงานบริการ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานเป็นกะได้


สวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลื
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


4. พนักงานยกอาหาร
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : - เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต
- มีใจรักงานบริการ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้


สวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเห
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


5. Supervisor server / Senior Supervisor (ประจำเรือ ร้านกินลมชมสะพาน เขตพระนคร)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : - มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลระบบงานบริการด้าน F&B Server ได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้


สวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสีย
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


6. พนักงานเสิร์ฟ (ประจำเครือ Buddy group ถนนข้าวสาร)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : - สามารถทำงานเป็นทีม
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีใจรักงานบริการสวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากประกันสังคมจ่าย
-เงินค่าบริกา
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


7. Bartender (ประจำเครือ Buddy Group ถนนข้าวสาร)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : -มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี ขึ้นไป
-มีใจรักงานบริการ
สวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากประกันสังคมจ่าย
-เงินค่าบริการ ( Service
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


8. Captain Bartender ( เครือบัดดี้ กรุ๊ป ถนนข้าวสาร )
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : นนทบุรี

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : -มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี ขึ้นไป
-มีใจรักงานบริการสวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากประกันสังคมจ่าย
-เงินค่าบริการ ( Service Charge
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


9. Sous Chef (ประจำร้านกินลมชมสะพาน สามเสนซอย 3)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : -สามารถดูแลกระบวนการทำงานอาหารแทนหัวหน้างานได้
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
-สามารถทำอาหารประเภทต่าง ๆ ได้
-มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป


สวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หร
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


10. Public relation ( PR) ประจำร้าน The Club ถนนข้าวสาร
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
-เพศหญิง อายุตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป
-มีใจรักงานบริการ
-มีประสบการณ์ทำร้านพับ มาอย่างน้อย 1-2 ปีสวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักง
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


11. Public relation (PR) ประจำร้าน Super Flow ถนนข้าวสาร เขตพระนคร
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : -แนะนำ Promotion ร้านค้าให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
-มีใจรักงานบริการสวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


12. Demi Chef bakery or Commis bakery (ประจำร้าน Fabulous)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : - มีความคิดสร้างสรรค์ เมนูการทำขนมชนิดต่าง ๆ ได้
- มีความละเอียดรอบคอบ ในการทำงาน
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


13. Commis II (ประจำร้านกินลมชมสะพาน ซอยสามเสนซอย 3)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : - สามารถปรุงอาหารได้ (มีความสามารถทำอาหารไทย หรือจีนได้)
- สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้


สวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหน
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


14. Public relation (ประจำร้าน The Club เส้นถนนข้า่วสาร)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือได้มากกว่า 2 ภาษาขึ้นไป (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีใจรักงานบริการ
- เวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 18.00 น - 03.00 น
- อายุตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


15. Bartender (ประจำร้านต้มยำกุ้ง เส้นถนนข้าวสาร)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : -มีความรู้ในเรื่องการทำเครืองดื่ม
-มีใจรักในงานบริการ
-สามารถทำงานเป็นทีมได้
สวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากประกันสังคมจ่าย
-
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


16. waiter / Waitress (ประจำร้านต้มยำกุ้ง)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 6 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็น Team work ได้


สวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากประกันสังคม
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


17. Public Relation Admin (ประจำที่ร้านกินลมชมสะพาน ซอยสามเสนซอย 3)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : -เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
-มีใจรักในงานบริการ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


18. commis I (ประจำร้านกินลมชมสะพาน สามเสน 3 เขตพระนคร)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : -เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
-สามารถลงปรุงอาหารได้
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-มีความขยันอดทน


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


19. commis I (ประจำร้านกินลมชมสะพาน สามเสน 3 เขตพระนคร)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : -เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
-สามารถลงปรุงอาหารได้
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-มีความขยันอดทน


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


20. Interior Design (ประจำสำนักงานใหญ่ เขตพระนคร )
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : -เพศชาย-เพศหญิง อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
-วุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน มัณฑนศิลป์ / สถาปัตยกรรม
-มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
-มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่,มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนอให้คำปรึกษาได้ดี
-สามารถทำงานในภ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


21. พนักงาน Operation Staff (ประจำถนนข้าวสาร)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : สวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากประกันสังคมจ่าย
-เงินค่าบริการ ( Service Charge ) ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
-อาหารกลางวัน หรือ ค่าอาหารกลางวัน

... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


22. Commis III (ประจำร้านอาหารเส้นถนนข้าวสาร) มีความรู้ด้านอาหารไทย
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : -สามารถปรุงอาหารได้
-มีความรู้ในการประกอบอาหาร ไทย - ยุโรป


สวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากประกันสังคมจ่าย
-เงินค่าบริการ ( Service Charge
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


23. Commis II (ประจำร้านต้มยำกุ้ง ถนนข้าวสาร) มีความรู้ด้านอาหารไทย
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : - มีประสบการณ์ในการทำอาหารไทยได้
- สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้
- รักในความสะอาดสวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากประกันสังคมจ่าย
-เงิ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


24. Commis I (ประจำร้านอาหารกินลมชมสะพาน สามเสน 3 เขตพระนคร )
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : - สามารถลงทำอาหารได้
- สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ ได้สวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากประกันสังคมจ่าย
-เงินค่าบริการ ( Service Charg
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


25. Demi Chef (ประจำร้านอาหาร ถนนข้าวสาร) ถนัดอาหารไทย
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : สวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากประกันสังคมจ่าย
-เงินค่าบริการ ( Service Charge ) ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
-อาหารกลางวัน หรือ ค่าอาหารกลางวัน

... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


26. ิBar Sup บัดดี้โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : นนทบุรี

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  :

... ดูรายละเอียดทั้งหมด


27. Head Bar (ประจำร้านต้มยำกุ้ง ถนนข้าวสาร เขตพระนคร)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  :

... ดูรายละเอียดทั้งหมด


28. Cashier (ประจำร้านอาหารในเครือบัดดี้ กรุ๊ป ถนนข้าวสาร เขตพระนคร)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : -มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
-มีความซื่อสัตย์สุจริต
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-มีประสบการณ์ทำงานร้านอาหารมาก่อนพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


29. พนักงานเสิร์ฟ (ประจำร้าน Super Flow ถนนข้าวสาร)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีใจรักงานบริการ
- ทำงานเป็น Team Work ได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้สวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนือจากปร
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด


30. Cashier (ประจำร้าน ในเครือบัดดี้ เส้นถนนข้าวสาร เขตพระนคร)
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2562
 

คุณสมบัติ  : - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้สวัสดิการ :
- เงินช่วยเหลือ กรณี บิดา/มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต นอกเหนื
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
Go to page :   1 | 2 | 3 |

พบงานที่ต้องการหรือไม่ ? อยากได้งานแบบไหน โปรดบอกแอดมิน