หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  

 
 
 เกี่ยวกับเรา


         
จ๊อบผับคือเว็บไซต์สมัครงานที่ดำเนินงานโดยบริษัท จ็อบ ออนไลน์ จำกัด ภายใต้นโยบายเริ่มแรกคือ “ เราจะพัฒนาจ็อบผับให้เป็นเว็บไซต์สมัครงานระดับมาตรฐานของคนไทยโดยเราจะพยายามลดช่องว่างระหว่างบริษัทและหน่วยงานที่ต้องการพนักงานและกลุ่มคนหางานให้มีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้น” โดยเราเชื่อการที่ประเทศจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้นั้น ต้องมาจากการพัฒนาระดับองค์กรไม่ว่าจะเป็น บริษัท ,ห้างร้าน, หรือนิติบุคคลอื่นๆที่มีมากกว่า 400,000 แห่งทั่วประเทศ และการที่องค์กรต่างๆเหล่านี้จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้นั้นต้องอาศัยฟันเฟืองที่จะคอยผลิตผลงานให้ออกมาตรงตาม นโยบายต่างๆและการตลาดที่วางเอาไว้นั่นก็คือบุคลากรหรือพนักงานนั่นเอง และจากการที่เราได้สื่อสารกับองค์การต่างๆที่ผ่านมาพบว่า การคัดเลือกบุคลากรแต่ละครั้งเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งองค์กรส่วนมากโดยเฉพาะองค์กรที่มีขนาดเล็กไม่รู้ว่าจะหาพนักงานที่ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการได้จากที่ไหนซึ่งบางทีบริษัทเหล่านี้ต้องขาดแคลนพนักงานเป็นระยะเวลานานมาก กว่าที่จะได้พนักงานตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ในสังคมไทยที่มีอัตราคนว่างงานค่อนข้างมาก สิ่งที่ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างองค์กรที่ต้องการพนักงานและกลุ่มคนหางานนั้นมีหลายสาเหตุเช่น ขาดสื่อที่เชื่อถือได้ในการลงประกาศรับสมัครงานหรือการลงประกาศกับสื่อบางสื่อก็มีอัตราค่าโฆษณาที่สูงมากซึ่งกรณีแบบนี้จะมีปัญหากับองค์กรขนาดเล็กที่ต้องการพนักงานแต่ไม่สามารถจะลงประกาศรับสมัครงานกับสื่อนี้ได้ สาเหตุต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาสำคัญซึ่งทำให้เกิดการขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของแต่ละองค์กรและมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

          จากผลการดำเนินที่ผ่านมา เราภูมิใจที่เราเป็นสื่อประกาศรับสมัครงานสื่อหนึ่งที่ทำให้บริษัทและห้างร้านต่างๆค้นพบพนักงานตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการและภายในระยะเวลาที่กำหนดและเราภูมิใจที่เรามีส่วนช่วยให้คนไทยมากกว่าเดือนละ 5,000 คนมีงานทำและมีมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้น และในอนาคตข้างหน้าเราจะมุ่งพัฒนาระบบต่างๆของ จ็อบผับ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นเว็บไซต์สมัครงานระดับมาตรฐานของคนไทยในการใช้หางานและหาคนต่อไป
 

 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Jooble