202.43.34.226 NOK หางานNOK งานNOK สมัครงานNOK หน้าแรก
เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด  
 Login Name Password
 
ลืม Password ?
ผู้สมัครงาน
บริษัท
หางาน เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน
 

หางานNOK สมัครงานNOK งานNOK NOK


คำค้น :
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : บริษัทnok ชลบุรี  บริษัท nok  nok ชลบุรี  NOK company  บริษัท nok pre 

  * กด ถูกใจ (Like)  รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ *

ติดต่อลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่ พบงานทั้งสิ้น 44 ตำแหน่ง จาก 8 บริษัท รวมทั้งสิ้น 296 อัตรารับ


1. ASUS รับสมัคร PC โน้ตบุ๊ค ประจำสาขาสยามคอม กำแพงแพชร (อยู่เยื้องกับฮอนด้า)ด่วน!!รับคนมีประสบการณ์ โทร 089-203-4674

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน 9,000 - 15,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ลักษณะการทำงาน : - แนะนำสินค้าASUS ให้แก่ลูกค้า และ ปิดยอดการขาย!! - ดูแลสต๊อคสินค้าในส่วนของร้านที่ตนเองรับผิดชอบ - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ - คอมมิชชั่น - เบี้ยขยัน
 

1 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กำแพงเพชร


2. รับสมัครพนักงานขาย (PC) โน้ตบุ๊ค ประจำสยามคอมกำแพงเพชร (อยู่เยื้องกับฮอนด้า) ด่วน!! โทร 083-203-4674

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน 9,000 - 15,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. เชียร์สินค้าแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า IT แบรนด์ ASUS 2.ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ขาย จัดเรียงและเติมสินค้าให้เรียบร้อย 3.ดูแลและรับผิดชอบสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย 4.ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 5. ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
 

1 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กำแพงเพชร


3. พนักงานเร่งรัดหนี้สิน ด่วน

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน โทรติดตามค่างวดรถ เคลียเอกสาร
 

1 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


4. PC ขายโทรศัพท์มือถือ ด่วน ทั้วประเทศ

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน แนะนำข้อมูลลูกค้า ขายโทรศัพท์มือถือ
 

1 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


5. PC ขายโทรศัพท์ ด่วน

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ให้ข้อมูลค้า ขายโทรศัพท์มือถือ
 

1 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


6. **ดว่น** Walk in Interview เจา้หน้าท่ีธุรกิจสัมพันธร์ายยอ่ย วันท่ี19 กันยายน 2557

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน กาํหนดแผนการตลาดสนิเช่ือผูป้ระกอบการ SSME รักษาความสัมพันธท์่ีดีกับลูกคา้ปัจจุบัน โดยให้บริการและแกไ้ขปัญหาให้กับลูกคา้พร้อมทัง้จัดทาํขอ้มูลวเิคราะหส์นิเช่ือเบ้ืองตน้เพ่ือนําเสนอ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความสัมพันธก์ับลูกคา้ใหมเ่พ่ือขยายโอกาสในการทาํธุรกิจสนิเช่ือ SSME ของธนาคาร
 

1 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


7. พนักงานเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน โทรติดตามค่างวงรถ
 

1 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


8. สินเชื้อรถมอเตอร์ไซค์ yamaha ด่วน

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน โทรตามลูกค้าเรื่องค่างวดรถ ดูแลเรื่องเอกสาร
 

1 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


9. สินเชื้อรถมอเตอร์ไซค์ yamaha ด่วน

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน โทรตามลูกค้าเรื่องค่างวดรถ ดูแลเรื่องเอกสาร
 

1 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


10. Pc ขายโทรศัพท์มือถือ

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน แนะนำข้อมูลให้ลูกค้า ขายโทรศัพท์มือถือ
 

1 ตุลาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


11. PC ขายโทรศัพท์ ด่วน

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ให้ข้อมูลค้า ขายโทรศัพท์มือถือ
 

30 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


12. รับสมัครด่วน นักกฎหมาย ปฏิบัติงานออฟฟิศแถวBTS อโศก สนใจติดต่อ หน่อย 092-4489136

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 15,000 ฿ ขึ้นไป

จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน -เป็นบริษัทเปิดใหม่ ดำเนินกิจการด้านสำนักงานกฎหมาย
 

30 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


13. Inspector /คีย์ข้อมูล ด่วน

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน นั่งคีย์ข้อมูล มีความรู้เรื่องอินเตอร์เน็ต
 

30 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


14. Pc ขายโทรศัพท์มือถือ ด่วน

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน ให้ข้อมูลเกี่ียวกับโทรศัพท์มือถือ ขายโทรสัพท์มือถือ
 

29 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


15. Walk in Interview ตําแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Call Center Agent **สัมภาษณ์และทราบผลทันที** (วันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน แนะ นําและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์กับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารรวมทั้งรับ ฟังข้อคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนํามาปรับปรุงการให้บริการของธนาคาร
 

29 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


16. **ด่วน** Walk in Interview เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย วันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน กําหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการ SSME รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน โดยให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า พร้อมทั้งจัดทําข้อมูลวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น เพื่อนําเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่เพื่อขยายโอกาสในการทําธุรกิจสินเชื่ อ SSME ของธนาคาร
 

29 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


17. PC โทรศัพท์มือถือ ด่วน ทุกจังหวัด

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 20 อัตรา
ลักษณะงาน ให้ข้อมูลกับลูกค้า ขายโทรศัพท์มือถือ
 

29 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


18. พนักงานเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน โทรติดตามค่างวงรถ
 

29 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


19. Pc ขายโทรศัพท์ ทุกจังหวัด ด่วน

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน แนะนำข้อมูลให้ลูกค้า
 

29 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


20. เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (โซนพื้นที่บางบัวทอง)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน กําหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการ SSME รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน โดยให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า พร้อมทั้งจัดทําข้อมูลวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น เพื่อนําเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่เพื่อขยายโอกาสในการทําธุรกิจสินเชื่อ SSME ของธนาคาร
 

29 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


21. Japanese Support ปฏิบัติงานแถวสุขุมวิท 105 //ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ สนใจติดต่อหน่อย 092-4489136

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
 

28 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


22. รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล //นิคมปิ่นทอง3 บริษัททีรถรับ-ส่ง สนใจติดต่อหน่อย 092-4489136

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
 

26 กันยายน 2557

จังหวัด : ชลบุรี


23. ELECTRIC ENGINEERING ปฏิบัติงานโซนพระราม4 //ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สนใจติดต่อ หน่อย 092-4489136

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

เงินเดือน 17,000 ฿ ขึ้นไป

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
 

26 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


24. Pc ขายโทรศัพท์มือถือ ทุกจังหวัด ด่้วน

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน แนะนำข้อมูลลูกค้า ขายโทรศัพท์มือถือ
 

26 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


25. PC ขายโทรศัพท์ ด่วน

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ให้ข้อมูลค้า ขายโทรศัพท์มือถือ
 

26 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


26. เจา้หน้าท่ีCall Center Agent **สัมภาษณ์และทราบผล ทันที** (วันท่ี17 กันยายน2557)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน รักงานบริการ คา่ตอบแทนดีมีความกา้วหน้าในการทาํงานในตาํแหน่งอ่ืนๆ ในสายงานธนาคาร (บรรจุพนักงาน ประจาํ)
 

26 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


27. ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ด่วน

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน โทรติดตามค่างวงรถ ดูแลเกี่ียวกับเอกสาร
 

26 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


28. *** รับสมัครตำแหน่ง PC พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ **** ***ด่วนมาก ***

บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน 9,000 ฿ ขึ้นไป

จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน รับสมัครเป็นพนักงานประจำ -ทำหน้าที่ติดต่อแนะนำโทรศัพท์กับลูกค้า -ทำงานประจำห้างดัง -มีประสบการณ์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สวัสดิการที่จะได้รับ -เงินเดือนประจำ 9000 + commission -ot -ค่าเครื่อง 250-500/เดือน
 

26 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


29. บัญชี/ธุระการ

บริษัท ไทยแคร์ จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 25,000 ฿

จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน ออกบิลซื้อบิลขาย ทำภาษีต่างๆ ดุแลสต้อกสินค้า
 

26 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


30. ผู้แทนขายวัสดุทางการแพทย์

บริษัท ไทยแคร์ จำกัด

เงินเดือน 12,000 - 55,000 ฿

จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน เปิดลูกค้าใหม่นำเสนอสินค้าให้กับทางโรงพยาบาล คลีนิก และร้านขายยาและผู้ค้าส่ง
 

26 กันยายน 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

Go to page :   1 | 2 |

 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 200
0-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com
Run at : 202.43.34.226