บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่าย ปู่ยเคมี ตรามงกุฎ
บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
39/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

โทร. 035-902733


https://www.jobpub.com/img/email_images/331.gif
Website : http://www.mongkud.com
รับสมัครงานด่วน 11 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 10 อัตรารับ

แชร์หน้านี้ให้เพื่อน

1.
วิศวกรโยธา

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

28 มกราคม 2564


คุณสมบัติ  :
-เพศ ชาย - หญิง อายุ 25-30 ปี
-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง งานออกแบบอาคาร งานโครงสร้าง อย่างน้อย 1-2 ปี
-สามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของงานโครงสร้างได้
-ม
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

2.
คนสวน

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

28 มกราคม 2564


คุณสมบัติ  :
- เพศ ชาย – หญิง
- อายุ 25-55 ปี
- มีประสบการณ์งานสวนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทำสวนได้เบื้องต้น
- ขยัน อดทน รักงาน มีสุขภาพแข็งแรง


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

3.
วิศวกรวางแผนซ่อมบำรุง

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

28 มกราคม 2564


คุณสมบัติ  :
-เพศ ชาย อายุ 23-28ปี
-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านงานวางแผนซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
-สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD/Solid Work ได้
-มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม MS-Of
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

4.
พนักงานควบคุมระบบสาธารณูปโภค

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

28 มกราคม 2564


คุณสมบัติ  :
เพศ ชาย
อายุ 27-35 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า สาขาช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถทางด้านช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานเป็นกะได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : อยุธยา

5.
วิศวกรเครื่องมือวัดและควบคุม (Instrument)

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

28 มกราคม 2564


คุณสมบัติ  :
-เพศ ชาย อายุ 25-30 ปี
-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องมือวัดและควบคุม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์งานด้าน PLC Programing, Instrument Installation อย่างน้อย 2-3 ปี
-หากมีประสบการณ์งานด้าน Automation จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามา
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

6.
วิศวกรรมเครื่องกล

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

28 มกราคม 2564


คุณสมบัติ  :
-เพศ ชาย อายุ 27-35ปี
-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, เมคคาทรอนิกส์, ออโตเมชั่น หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ งานซ่อมบำรุง งานโครงการ เกี่ยวกับเครื่องกลและระบบท่อ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
-สามารถกำหนดมาตรฐานเกี่ยวก
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

7.
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

28 มกราคม 2564


คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย อายุ 23-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในการขับโฟล์คลิฟท์
4. มีใบรับรองการขับโฟล์คลิฟท์
5. หากมีประสบการณ์ในงานคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

8.
วิศวกรแมคคาทรอนิกส์

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

28 มกราคม 2564


คุณสมบัติ  :
-เพศ ชาย อายุ 25-30 ปี
-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเมคคาทรอนิกส์, ออโตเมชั่น หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ระบบ Network, Clound Technology IOT Device, Wireless Technology, Sensor วงจรไฟฟ้า มีความรู้พื้นฐานง
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

9.
พนักงาน Ckecker

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

28 มกราคม 2564


คุณสมบัติ  :
เพศ ชาย
อายุ 21 – 30 ปี
วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
ถ้ามีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษย์สัมพันธ์ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ และการสื่อสารที่ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

10.
ช่างเทคนิค - ไฟฟ้า

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

28 มกราคม 2564


คุณสมบัติ  :
- เพศ ชาย
- อายุ 20 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
- มีประสบการณ์ 1-2 ปี
- สามารถเข้ากะได้ เคยผ่านงานในด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรหนัก
- มีใบรับรองผ่านการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

11.
พนักงานขับรถบริษัท

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

28 มกราคม 2564


คุณสมบัติ  :
1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 30-45 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การขับรถ และการบริการ อย่างน้อย 1-2 ปี
4. ใบอนุญาติขับขี่ขับรถยนต์
5. สามารถยนต์แบบเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา


Go to page :   1 |


สอบถามงาน / แนะนำงาน / ฝากข้อความถึงแอดมิน

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2021 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com