บริษัท เควสโก้ จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล
บริษัท เควสโก้ จำกัด
44/482 นวมินทร์ 125 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 


Tel : 02-944-2238, FAX : 02-509-2219 


https://www.jobpub.com/img/email_images/511.gif
Website :
http://www.quesco.co.th


Line ID : dd433320
รับสมัครงานด่วน 12 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 62 อัตรารับ

แชร์หน้านี้ให้เพื่อน

1.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

บริษัท เควสโก้ จำกัด

24 มกราคม 2563


คุณสมบัติ  :
-เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
-ปริญญาตรี ด้าน วิทยาศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิศวกรรมศาสตร์) สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excell
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 18,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

2.
ผู้รับเหมาช่วงงานโครงสร้างและสถาปัตย์

บริษัท เควสโก้ จำกัด

24 มกราคม 2563


คุณสมบัติ  :
-รับเหมางานก่อสร้างอาคาร บ้านพัก ที่อยุ่อาศัย

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : จำนวนมาก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

3.
โฟร์แมนเครื่องกล ด่วน

บริษัท เควสโก้ จำกัด

24 มกราคม 2563


คุณสมบัติ  :
-ปวช. ขึ้นไป ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
-สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
-มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีภาวะผู้นำ
-สามารถขับรถยนต์ได้ ( ถ้ามีรถยนต์เป็นของตนเอง มีค่าซ่อมบำรุงให้ )<
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 16,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

4.
วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท เควสโก้ จำกัด

24 มกราคม 2563


คุณสมบัติ  :
-ปริญญาตรี วศบ.
-อายุ 23 ปีขึ้นไป (รับนักศึกษา)จบใหม่สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
-สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excell ได้ดี
-มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 18,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

5.
ผู้จัดการหน่วยงาน(PE)ด่วนมาก

บริษัท เควสโก้ จำกัด

24 มกราคม 2563


คุณสมบัติ  :
-เพศชายอายุ 30 - 45 ปี
-วิศวกรโยธา หรือ สถาปนิก มีใบประกอบวิชาชีพ
-มีประสบการณ์ด้านงานบริหารก่อสร้างอาคาร โรงงาน ไม่น้อยกว่า 7 ปี
-สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ มีใบขับขี่
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ใด้คล่องแคล้ว excel , Microsoft Word, CAD
-ม
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 40,000 - 47,500 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

6.
วิศวกรเขียนแบบงานระบบ/หรือที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เควสโก้ จำกัด

24 มกราคม 2563


คุณสมบัติ  :
-ปริญญาตรี ,ปวส. ช่างไฟฟ้า,ช่างกล ช่างยนต์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
-สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี
-มีความกระต้อรือร้น ขยัน มีความรับผิดชอบสูง ชอบงานเขียนแบบ
-รักงานเขียนแบบ ออกแบบ ทำ shop Drawing
-สาม
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 22,500 - 35,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

7.
นักศึกษาฝึกงาน (310/วัน)

บริษัท เควสโก้ จำกัด

24 มกราคม 2563


คุณสมบัติ  :
-นักศึกษาฝึกงานทวิภาคี
-เพศชาย ปวช./ปวส
-กำลังศึกษา ช่างก่อสร้าง ช่างยนต์


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

8.
วิศวกรโยธา(ด่วนมาก)

บริษัท เควสโก้ จำกัด

24 มกราคม 2563


คุณสมบัติ  :
-ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกร
-เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
-ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
-ประสบการณ์ทำงานโครงการไม่น้อยกว่า 1 ปี
-มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการของผู้รับเหมา
-มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 18,000 - 40,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

9.
วิศวกรเครื่องกล ด่วน

บริษัท เควสโก้ จำกัด

24 มกราคม 2563


คุณสมบัติ  :
เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วศบ. ด้านเครื่องกล มีกว.
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านปรับอากาศ,สุขาภิบาล 3 ปีขึ้นไป
มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในงานด้านวิศวกรรม
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excell ได้ดี
สามารถทำงานต่างจ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 22,500 - 45,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

10.
โฟร์แมนไฟฟ้า

บริษัท เควสโก้ จำกัด

24 มกราคม 2563


คุณสมบัติ  :
-เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
-ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง
-ประสบการณ์อย่างน้อยด้านงานติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารและหรือโรงงาน 3 ปี
-สามารถควบคุมให้เป็นไปตามแบบได้
-สามารถขับรถยนต์ได้
-มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

11.
ธุรการโครงการ(ลาดพร้าว 48) แบริ่ง 68

บริษัท เควสโก้ จำกัด

24 มกราคม 2563


คุณสมบัติ  :
-เพศหญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
-มีความขยัน อดทน เเละมนุษย์สัมพันธ์ดี
-มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001:2000
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

12.
โฟร์แมนก่อสร้าง

บริษัท เควสโก้ จำกัด

24 มกราคม 2563


คุณสมบัติ  :
ปวช. ปวส. หรือสูงกว่า สาขา ก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
เพศชายอายุ 25 - 45 ปีขึ้นไป
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบงานสูง
สามารถควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบได้
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีในงานที่เกี่ยวข้อง
มีภา
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ : 10 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


Go to page :   1 |


สอบถามงาน / แนะนำงาน / ฝากข้อความถึงแอดมิน

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2020 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : [email protected]