https://www.dailynews.co.th/wp-content/uploads/2021/09/1631345695937-1024x768.jpg
รับสมัครงานด่วน 17 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 63 อัตรารับ

แชร์หน้านี้ให้เพื่อน

1.
ช่างเคาะจัดทรง

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

28 กันยายน 2565


คุณสมบัติ  :
มีประสบการณ์ด้านการเคาะจัดทรง เคาะจัดทรงรถที่ประสบอุบัติเหตุได้

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 25,000 - 27,500 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

2.
พนักงานดูแลเครืองจักร

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

28 กันยายน 2565


คุณสมบัติ  :
1.วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส,ป.ตรี(สาขาที่เกี่ยวข้อง)
2.มีความรู้ความสามาถในการใช้งานเครื่องจักร
3.มีวินัยในการทำงาน มีความขยัน และ อดทดอดกลั้น
4.รู้จักรการบริหารจัดการเวลา ให้ได้ชิ้นงานตามเวลาที่กำหนด
5.มีสมาธิในการทำงาน ไม่ใจร้อน รู้จักควบคุม
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 6 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

3.
ช่างคุม Retort (รีทอร์ท)

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

28 กันยายน 2565


คุณสมบัติ  :
1.เพศชาย อายุ 20-40 ปี
2.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
3.สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความอดทน
4.สามารถทำงานในพื้นที่อบอ้าวได้
5.สามารถทำงานเป็นกะได้
6.มีประการณ์ในการคุมเครื่อง Retort (รีทอร์ท) อย่างน้อย 3 ปี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 17,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

4.
เซลส์เชนไดร์ท(ภูเก็ต พังงา)

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

28 กันยายน 2565


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
- ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
- ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

5.
แม่บ้าน(ประจำบ้านกะทู้)

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

28 กันยายน 2565


คุณสมบัติ  :
- เพศหญิง ศาสนาพุทธ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สามารถซักผ้า-รีดผ้าได้
- สามารถทำอาหารได้บ้าง
- สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะตี 8.00 น./กะ 10.00 น./กะ 11.00)
- ขยันซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ สุขภาพแข็งแรง ไม่หยุดงานบ่อย
- สามารถเดินทางไปทำงานเองไ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

6.
ช่างซ่อมรถยนต์

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

28 กันยายน 2565


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย วุฒิ ปวช. ขึ้นไป จบสาขาช่างยนต์
- ขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน
- สามารถขับรถยนต์ได้
- มีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุก,รถเก๋ง,รถกระบะ อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถรื้อประกอบเครื่องยนต์ได้ทั้งระบบเครื่องยนต์มาตรฐานยูโร 2 และ 3,
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 16,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

7.
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก(จัดซื้อ)

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

28 กันยายน 2565


คุณสมบัติ  :
- เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป (จบสาขาที่เกี่ยวข้อง)
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ
- มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี: E-mail & Internet, Microsoft Office
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
-
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

8.
พนักงานควบคุมเครื่องจักร

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

28 กันยายน 2565


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย วุฒิ ปวช. ขึ้นไป จบสาขาช่างกล หรือที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

9.
โปรแกรมเมอร์

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

28 กันยายน 2565


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
- จบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
- มีความรุ้เรื่อง C#,Ms SQL เป็นอย่างดี
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 18,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

10.
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

28 กันยายน 2565


คุณสมบัติ  :
1.วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส,ป.ตรี(สาขาที่เกี่ยวข้อง)
2.มีความรู้ความสามาถในการซ่อม บำรุงเครื่องจักร
3.มีวินัยในการทำงาน มีความขยัน และ อดทดอดกลั้น
4.รู้จักการบริหารจัดการเวลา ในการซ่อมเครื่องจักรในแต่ละงานที่รับมอบหมาย
5.มีสมาธิในการทำงาน ไม่ใ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

11.
พนักงานผลิตชิ้นส่วนเหล็ก

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

28 กันยายน 2565


คุณสมบัติ  :
1.มีความรู้ความสามาถในการใช้งานเครื่องจักร
2.วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส,ป.ตรี(ช่างเชื่อม/ช่างโลหะ/ช่างเทคนิคโลหะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
2.มีวินัยในการทำงาน มีความขยัน และ อดทดอดกลั้น
3.รู้จักการบริหารจัดการเวลา ให้ได้ชิ้นงานตามเวลาที่กำหนด
4.มี
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

12.
ผู้ช่วย(จัดซื้อจัดหาสินค้าใช้ภายในบริษัท)

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

28 กันยายน 2565


คุณสมบัติ  :
1.เพศหญิง จบวุฒิ ป.ตรี
2.บุคลิกภาพดี ทนต่อแรงกดดันได้
3.พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
4.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี: E-mail & Internet, Microsoft Office
5.ชอบเรียนรู้งานใหม่ๆ ติดต่อประสานงานคนใหม่ๆได้ตลอดเวลา
6.ไม่มีโรคประจำตัว


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 17,000 - 22,500 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

13.
กุ๊ก

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

28 กันยายน 2565


คุณสมบัติ  :
- หญิง/ชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สามารถประกอบอาหารเป็นหม้อใหญ่ๆได้
- สามารถทำขนมหวานได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
- สามารถทำงานเป็นกะได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

14.
ผู้ช่วย(จัดซื้อจัดหาสินค้าใช้ภายในบริษัท)

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

28 กันยายน 2565


คุณสมบัติ  :
1.เพศหญิง จบวุฒิ ป.ตรี
2.บุคลิกภาพดี ทนต่อแรงกดดันได้
3.ชอบเรียนรู้งานใหม่ๆ ติดต่อประสานงานคนใหม่ๆได้ตลอดเวลา
4.ไม่มีโรคประจำตัว


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

15.
พนักงานส่งสินค้า(รายเหมา)(ขับรถได้)

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

28 กันยายน 2565


คุณสมบัติ  :
1.เพศชาย ศาสนาพุทธ
2.ร่างกายแข็งแรง
3.สามารถขับรถ 4 ล้อเล็ก และ 6 ล้อได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 7 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

16.
พนักงานส่งสินค้า(รายเหมา)

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

28 กันยายน 2565


คุณสมบัติ  :
1.เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2.ไม่จำกัดวุฒิ
3.ทำงานเป็นกะได้
4.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
5.ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม
6.เป็นคนภูมิลำเนาจังหวัดภูเก็ต จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 9,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 15 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

17.
ผู้ช่วยกุ๊ก

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

28 กันยายน 2565


คุณสมบัติ  :
- เพศหญิง
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความอดทนในการทำงาน
- มีประสบการณ์ครัวพนักงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต


Go to page :   1 |


สอบถามงาน / แนะนำงาน / ฝากข้อความถึงแอดมิน

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2022 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com