หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบแชร์งานนี้ให้เพื่อน


รายละเอียดงาน :
สร้างความสัมพันธ์ เป็นที่ปรึกษาการเงิน การลงทุน
นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กองทุนรวม ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

อาชีพนักวางแผนการเงิน
ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงิน


wealth management แบบองค์รวม

1 การตรวจสุขภาพด้านการเงิน

2. การจัดทำบัญชีทรัพย์สินหาความมั่งคั่ง

3. การคำนวณหามูลค่า ชีวิต พิการ ฉุกเฉิน โอกาสเจ็บป่วย โรคร้ายแรง

4. การคำนวณมูลค่าเพื่อหาความสามารถ จัดการคนหาเงินเก่ง จัดการใช้เงินเป็น จัดการเก็บเงินให้อยู่ จัดการรู้ช่องลงทุน

5. การวางแผนภาษี เพื่อประหยัดภาษี บุคคลธรรมดา

6. การวางแผนภาษี นิติบุคคล และ keyman

7. การวางแผน Re Finance บ้านที่อยู่อาศัย รวมทั้งหนี้ที่มีอสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน

8. การวางแผน ล่วงหน้าการประกันภัยรถยนต์ อัคคีภัย ทรัพย์สิน ความซื่อสัตย์

9. การวางแผนเพื่อการศึกษาบุตร ทั้งใน และต่างประเทศ ด้วยเทคนิคสมัยใหม่

10. การวางแผน เกษียณ ด้วยมูลค่าเงินตามเวลา และเทคนิคสมัยใหม่

11. การวางแผนการลงทุน ใน กองทุนรวม ตราสาร หุ้น และ forex

12. การวางแผนการส่งต่อทรัพย์สิน และมรดก


ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น

เพียงคุณ1. อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา รักการเรียนรู้


บุคลิกดี สู้งาน ต้องการความก้าวหน้า2. ต้องสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตวินาศภัย


และใบอนุญาต IC License จาก กลต. สามารถทำการสอบ


เรียงตามลำดับ


3. ศึกษางานขายแบบพื้นฐานของตัวแทน


Tradditional Product, starter couse , กองทุนรวม Fund,


Unitlink Product4. เข้ารับการสนับสนุนให้ทำการตลาด online


ด้วยการทำ website และติดตั้งระบบการตลาดแบบดึงดูด


Attraction Marketing ลิขสิทธิ์ของหน่วยดำเนินการอยู่5. ใช้เครื่องมือโปรแกรม Wealthplus on ipad เพื่อให้คำปรึกษา


และวางแผนทางการเงิน แบบครบวงจร ลิขสิทธิ์ของหน่วย6. สนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเอง ด้วยการเข้าเรียนหลักสูตร มาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับนักวางแผนการเงิน นานาชาติ FChFP และ CFPอย่ารอช้า โอกาสดีไม่มีมาบ่อย ลงชื่อเข้ามาเพื่อรับการติดต่อกลับ

หรือรับการสัมภาษณ์ และเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ

สำหรับคนที่มี IC License มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

และ แต่ละท่านสามารถ เข้าโปรแกรม FA หรือ Financial Adviser

หรือโปรแกรมที่ปรึกษาการเงินเพื่อรับเงินเดือน

ในระยะเริ่มต้นเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายกรณีย้ายเปลียนงาน

ท่านสามารถเลือกโปรแกรมรับเงินเดือน 10,000 , 15,000

จนถึง 100.000 สำหรับ FA Prime

2.ใบอนุญาต หรือบัตรผ่านประตู ของที่ปรึกษาการเงิน


ต้องสอบใบอนุญาตตัวแทน ใบอนุญาตวินาศภัย
และใบอนุญาต IC License จาก กลต. สามารถทำการ


สอบเรียงตามลำดับสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต


50 ข้อ เมื่อสอบผ่าน ก็สามารถออกรหัสตัวแทนเป็นตัวแทนขาย และ บริการ ด้านการประกันชีวิต


การประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ประกันบำนาญ


ประกันกลุ่ม ประกันโรคร้ายแรงต่างๆ

สอบใบอนุญาตประกันวินาศภัย จำนวน 120 ข้อ

เพื่อขายและให้บริการด้านการประกันภัยบ้าน อาคาร

รถยนต์ ทรัพย์สิน ความรับผิดอาชีพ ประกันความซื่อสัตย์

ประกันภัยขนส่งต่างๆ

สอบใบอนุญาต IC License 120 ข้อ เพื่อขึ้นทะเบียน


เป็นผู้แนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ กับ กลต. สามารถขาย
กองทุนรวม และหุ้น ตลอดจนตราสารต่างๆ จัด port folio


เพื่อลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญสามารถ
ขออนุญาตผ่าน คปภ เพื่อขายผลิตภัณฑ์ unit link


ซึ่งเป็นประกันชีวิตควบการลงทุนได้ด้วย3. การทำงาน


เริ่มตันจากการศึกษางานขาย การออกขาย เพื่อสร้าง


ผลผลิต ให้มีผลงานและรายได้ รู้จกตั้งเป้าหมาย


และกลยุทธ์การสร้างตลาดให้มีลูกค้าทุกเดือน

หลังจากนั้นก็ขยับตัวเองขึ้นในแนวที่ปรึกษาการเงินในด้านต่างๆ เช่น กองทุนคุ้มครอง กองทุนการศึกษาบุตร

กองทุนเกษียณ กองทุนสุขภาพ และที่สุดปรับเปลี่ยนตัวเอง

ให้เป็นนักวางแผนการเงิน อยู่บนสุดของห่วงโซ่ธุรกิจ

เข้าหลักสูตร Pass

ศึกษางานขายแบบพื้นฐานของตัวแทน Traditional Product

ได้แก่แบบประกัน แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์


แบบชั่วระเวลา แบบบำนาญ แบบ universal life


และสัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้

อุบัติเหตุ โรคมะเร็งและโรคร้ายแรง ทุพพลภาพ

และการยกเว้นเบี้ยประกันภัย การใช้เทคนิค


และขั้นตอนการขาย starter couse

เพื่อเรียนรู้เรื่องการเงิน เงินเฟ้อ เงินฝืด ปิรามิด

ทางการเงิน การบริหารความมั่งคั่ง การสร้างความมั่งคั่งการป้องกันความมั่งคั่ง การเพิ่มเติมสะสมความมั่งคั่ง


การส่งต่อความมั่งคั่งไปยังบุตรหลาน การบริหารภาษี


การหาเงินเก่ง ใช้เงินเป็น เก็บเงินให้อยู่ รู้ช่องลงทุน


การขายแบบที่ปรึกษาการเงิน

Fund กองทุนรวมและ Unitlink Product


เพื่อเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตควบการลงทุน


unit link การจัด port folio ของกองทุนรวมเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความเสถียรของผลตอบแทน

เน้นความมั่นคง ก่อนที่จะมั่งคั่ง ข้อดีข้อเสีย ข้อจำกัดต่างๆ
เพื่อวางแผนแต่ละเรื่องให้เหมาะกับลูกค้า เรียนรู้การซื้อ

การขายแบบ dollar cost หรือ DCA เรียนรู้การตัดขาย


ทำกำไรหรือการช้อนซื้อ ด้วยระบบอัตโนมัติ AR


หรือ auto rebalancing

UDR


และการเรียนรู้ สัญญาเพิ่มเติมระบบ UDR ซึ่งเป็น


สัญญาเพิ่มเติมแบบใหม่ที่เบี้ยประกันไม่สูงขึ้นตามอายุ


เหมือนแบบทั่วไป และกรณีไม่ใช้ก็กลายเป็นเงินออม

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 30,000 - 140,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 10 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

ACTIVE WEALTH ADVISOR บริษัท ขงเบ้ง อภิปภาณโชค จำกัด
23/1 หมู่ 5 ตำบล บางละมุง
อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150


โทร.
0812092371

Line id : 42group

Website : http://www.activewealth.net


ACTIVE WEALTH ADVISOR
ที่ปรึกษาการเงิน ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
วางแผนภาษี สวัสดิการประกันกลุ่ม ประกันคีย์แมน
วางแผนรายรับรายจ่าย หนี้สิน วางแผนการลงทุน วางแผนส่งมอบมรดก
บริษัท ขงเบ้ง อภิปภาณโชค จำกัด
23/1 หมู่ 5 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
Tel : 081-209-2371,  FAX : 038-240802 
Line ID : 42group
https://www.jobpub.com/img/email_images/045.gif
Website : http://www.activewealth.net, http://makewealthbetter.blogspot.com
Line ID : 42group

แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้