หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

วิศวกร
แชร์งานนี้ให้เพื่อน


รายละเอียดงาน :
บริษัท เคไนน์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ธุรกิจที่เกี่ยวกับนํ้าและสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง ระบบผลิตนํ้าประปา ระบบผลิตนํ้าและบําบัดนํ้าเสียสําหรับชุมชน และอุตสาหกรรม รวมถึงบริการหลังการขายที่ครบวงจร ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงาน ในตําแหน่งดังนี้
วิศวกรโครงการ (Project Engineering)

- สํารวจและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์ เพื่อใช้ประเมินความเป็นไปได้การเริ่มต้นโครงการ
- วางแผน ควบคุมการดําเนินการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจัดการคน ระยะเวลาดําเนินโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
จัดการงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย
- ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการพร้อมทั้งจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
- ประชุม/ประสานงานกับลูกค้าและผู้รับเหมา รวมทั้งหน่วยงานราชการและรัฐสาหกิจ
- สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- จัดทําและสนับสนุนข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ
- สามารถสอนหรือฝึกอบรมในการส่งมอบงานให้ลูกค้าหรือองค์กรได้
- สามารถเขียนแบบ/ออกแบบ ตามแบบวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
- ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย อายุ 23-35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. ประสบการณ์ 0 - 3 (หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
4. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด/นอกสถานที่ได้
5. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตในการขับขี่)
6. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม


สวัสดิการ
ค่าล่วงเวลา, ค่าตอบแทนตามตําแหน่งงาน (ค่าโทรศัพท์, ค่าพาหนะ, เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด, ค่าที่พักกรณีออกต่างจังหวัด) ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ฌาปนกิจ, ประกันสังคม, โบนัสประจําปี, เงินปรับประจําปี, งานสังสรรค์ประจําปี, ฝึกอบรม / ดูงาน

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

เคไนน์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
15/402 ตำบล ลาดสวาย
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150


โทร.
0813800060เคไนน์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

เคไนน์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
15/402 ตำบล ลาดสวาย
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150


Website : http://

แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้