หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

เจ้าหน้าที่สโตร์ (อะไหล่)
แชร์งานนี้ให้เพื่อน


รายละเอียดงาน :
รับผิดชอบการรับเข้า จัดเก็บ และเบิก-จ่ายอะไหล่ เครื่องมือช่าง วัสดุอุปกรณ์การทำงานต่าง ๆ ที่ใช้สนับสนุนการผลิต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บ บริหารจัดการสต๊อกอย่างเป็นระบบระเบียบ และตรวจนับตามช่วงเวลาที่กำหนด ดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลของบริษัท จัดการงานเอกสารและจัดทำรายงานสต๊อกคงคลังให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
• งานควบคุมสโตร์ การรับเข้า จัดเก็บ และเบิก-จ่ายอะไหล่
• งานตรวจนับสต๊อกอะไหล่ประจำวัน
• งานขอซื้ออะไหล่เพื่อรักษาระดับสต๊อกคงคลัง
• งานจัดการพื้นที่สโตร์อะไหล่ และดูแลความสะอาดพื้นที่
• งานจัดการงานเอกสารและรายงาน


คุณสมบัติผู้สมัคร :

• ปวช. - ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคอุตสาหกรรม การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี สำหรับวุฒิปวส. และ 3-5 ปี สำหรับวุฒิปวช. ในงานดูแลสโตร์อะไหล่ หรืองานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม
• มีความรอบรู้ในเรื่องอะไหล่เครื่องจักร จะเป็นประโยชน์กับงาน
• สามารถทำงานในพื้นที่อ.เมือง นครปฐม และวันเสาร์ หรืองานกะตามช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-2892108, 02-0551780

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

บริษัท ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จำกัด
173 หมู่ 9 ถนนมาลัยแมน แขวง ทัพหลวง
เขต เมืองนครปฐม กรุงเทพมหานคร 73000


โทร.
022892108บริษัท ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จำกัด

บริษัท ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จำกัด
173 หมู่ 9 ถนนมาลัยแมน แขวงทัพหลวง เขตเมืองนครปฐม กรุงเทพมหานคร 73000
 
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งทอพลาสติกประเภทต่าง ๆ อาทิ เส้นด้ายพลาสติก ผ้าตาข่ายม้วน ตาข่ายกรองแสง(Shade Cross)
ตาข่ายกันนก ถุงใส่ขนแกะ ถุงจัมโบ้ ถุงกระสอบ ถุงเพาะชำตราแสนดี ผ้าคลุมดินกันวัชพืช ฯลฯ ทั้งในประเทศและส่งออก
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 จากBM TRADA, UK

บริษัทฯ กำลังขยายกำลังผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จำนวนหลายอัตราในสาขาอาชีพต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จร่วมกัน


แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้