หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ



แชร์งานนี้ให้เพื่อน


รายละเอียดงาน :
1. ดำเนินการด้านบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีเอกสารถูกต้องครบถ้วน
2. การรวบรวมข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน และจัดทำตัวเลขทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย อันรวมถึงการคำนวณและจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ ตามมาตรฐานหรือ Ratio ที่ได้กำหนดไว้
3. ดำเนินการด้านภาษี ด้านการชำระภาษี และให้คำแนะนำ แก่ฝ่ายต่างๆ ในบริษัท ให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส
4. ติดตามและตรวจสอบเอกสารเงินยืมทดรองจ่าย/เอกสารเบิกเงินต่างๆ /เอกสารภาษี ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานบริหารงานทั่วไป/งานธุรการของฝ่าย
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่าย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี
2. มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในด้านการทำบัญชีเงิน/การตรวจสอบเอกสารเงินยืมทดรองจ่าย/เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ /เอกสารภาษี
3. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของบริษัทได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
4. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก โดยเฉพาะโปรแกรม Excel
5. มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบสูง และ Proactive

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

บริษัท วี.พี.ซี. กรุ๊ป จำกัด
198 ถ.อ่อนนุช แขวง ประเวศ
เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250


โทร.
0641789191

Line id : atipat.uth

Website : http://www.vpcgroup.co.th/


บริษัท วี.พี.ซี. กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และให้เช่านั่งร้านเหล็ก แบบเหล็ก และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและโครงสร้างต่างๆ ที่มีคุณภาพและได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517
บริษัท วี.พี.ซี. กรุ๊ป จำกัด
198 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel : 085-55564422,  FAX : 02-322-0060


https://www.jobpub.com/img/email_images/648.gif
Website : https://www.vpcgroup.co.th

vpcgroup
Line ID : atipat.uth

แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้