หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D Officer)
แชร์งานนี้ให้เพื่อน


รายละเอียดงาน :
ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (SM) และสินค้าสำเร็จรูป (FG) ประเภทสิ่งทอพลาสติกต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ (New Product Development) เพื่อการขยายตลาดและสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจให้แก่บริษัท หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่บริษัทมีอยู่ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์สั่งจ้างผลิตของลูกค้า (OEM) ดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ บันทึกผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐาน และขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและสินค้าสำเร็จรูป จัดเก็บข้อมูลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนและเป็นระเบียบ ควบคุมค่าใช้จ่ายในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
• งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
• งานทดสอบผลิตภัณฑ์
• งานติดตามการผลิตสินค้าต้นแบบ
• งานจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
• งานประสานงานลูกค้าและหน่วยงานภายใน


คุณสมบัติผู้สมัคร :

• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Polymer Science) เคมี วัสดุศาสตร์ (Material Science) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป ด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพอลิเมอร์ (Polymer) ในธุรกิจการผลิตสิ่งทอพลาสติก หรือกระสอบพลาสติก หรือ สินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะการใช้เครื่องมือตรวจวัดต่าง ๆ เช่น เครื่องวัดความหนาและน้ำหนักเส้นด้าย เครื่องวัดแรงดึงแรงกด ความยืดหยุ่น และความคงทนของเส้นด้าย เครื่องวัดความเร็ว เป็นต้น จะเป็นประโยชน์ในการทำงาน
• สามารถทำงานในพื้นที่อ.เมือง นครปฐม และวันเสาร์ (พิกัด GPS คือ 13.911701,99.988201)

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

บริษัท ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จำกัด
173 หมู่ 9 ถนนมาลัยแมน แขวง ทัพหลวง
เขต เมืองนครปฐม กรุงเทพมหานคร 73000


โทร.
022892108บริษัท ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จำกัด

บริษัท ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จำกัด
173 หมู่ 9 ถนนมาลัยแมน แขวงทัพหลวง เขตเมืองนครปฐม กรุงเทพมหานคร 73000
 
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งทอพลาสติกประเภทต่าง ๆ อาทิ เส้นด้ายพลาสติก ผ้าตาข่ายม้วน ตาข่ายกรองแสง(Shade Cross)
ตาข่ายกันนก ถุงใส่ขนแกะ ถุงจัมโบ้ ถุงกระสอบ ถุงเพาะชำตราแสนดี ผ้าคลุมดินกันวัชพืช ฯลฯ ทั้งในประเทศและส่งออก
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 จากBM TRADA, UK

บริษัทฯ กำลังขยายกำลังผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จำนวนหลายอัตราในสาขาอาชีพต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จร่วมกัน


แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้