หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ


ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
1. วางแผนการควบคุมการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติในกระบวนการเพื่อการวิเคราะห์และ เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของแผนกที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุมดูแลงานวางแผนให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตและการส่งออก
3. ควบคุมดูแลงานด้านการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าโดยนำข้อมูลที่ได้เสนอผู้บังคับบัญชา
4.ควบคุมดูแลงานด้าน Package,Ingredient ให้สอดคล้องกับการผลิต
5. ควบคุม ดูแล แ ละแก้ไขปัญหา ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
6. ร่วมและสนับสนุนกิจกรรม ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย
7. สร้างความมั่นใจในนโยบาย ของระบบมาตรฐานต่างๆ ของบริษัท ได้รับการเผยแพร่ ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติโดยพนักงานทุกคน
และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารมาตรฐานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้