หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ


ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
• ดูแล บำรุงและซ่อมแซมเครื่องจักรในระบบการผลิตของโรงงาน รวมถึงระบบสนับสนุนการผลิตทั้งหมดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน บันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง และรายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักร
• ทำการแก้ไขปัญหาเครื่องจักร และอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ตามใบแจ้งซ่อม และประสานงานกับหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงเพื่อวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ แก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องจักรขัดข้อง
• ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตและควบคุมดูแลอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และปลอดภัยตลอดเวลา- รายงานผลการปฏิบัติงาน และสภาวการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เพื่อไม่ให้กระทบกับการผลิต
• สามารถสื่อสารและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงระบบมาตรฐาน ISO และด้านคุณภาพอื่นๆ ที่ทางบริษัทกำหนด


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 15,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้