Jobpub.com Logo
 

หางาน สมุทรสาคร

งานตามเขต/อำเภอ :

| เมืองสมุทรสาคร | กระทุ่มแบน | บ้านแพ้ว |
พบงานทั้งสิ้น 121 ตำแหน่ง จาก 27 บริษัท รวมทั้งสิ้น 354 อัตรารับ

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
ใช้งานโปรแกรม Express และ Excel ได้เป็นอย่างดี
จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป ทางด้านบัญชี
ประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษี 1 ปีขึ้นไป

รายละเอียดงาน
-ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชี และการเงินทั้งระบบ รวมถึงรับผิดชอบงานด้านภาษีทุกตัว -ควบคุม บันทึก ตรวจสอบ ใบสำคัญจ่าย เงินสดย่อย เช็ค เงินเดือน และเอกสารการสั่งจ่ายอื่น ๆ รวมถึงเอกสารลูกหนี้ -ตรวจสอบจัดเก็บใบเสร็จรับ-จ่ายเงินของลูกค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน -จัดทำและตรวจสอบภงด.3, 53 -ดูแลโปรแกรมระบบบัญชีและแก้ไขเบื้องต้นกรณีมีปัญหา -จัดทำรายงานการเงิน รายงานการบัญชี และ รายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสรุปส่งประจำเดือน และประจำปี -บันทึก และ ตรวจสอบทรัพย์สิน -อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 13,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- วุฒิปริญญาตรีสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
- มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำแผนงาน
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word/ Excel/ Power Point ได้คล่อง
- มีความขยันอนทนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดงาน
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
- ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
- แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจวั
... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
– สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ถึงปริญญาตรี ถ้าหากว่ามีประกาศนียบัตรแสดงการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของจากสถาบันที่ได้การรับรองจากกรมศุลกากรด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานพื้นฐานได้
– สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วโดยเฉพาะภาษาอังกฤษกับการตอบโต้ e-mail ลูกค้า/สายเรือ
– มีความรับผิดชอบต่อองค์กร และลูกค้า

รายละเอียดงาน
- วางแผน/ติดตาม การจองสายเรื่อ ตารางการส่งออกสินค้า
– PO,ใบสั่งซื้อสินค้า
– PI, ใบเรียกเก็บเงิน
– PL, รายการบรรจุสินค้า
– CI,ใบกำกับราคาสินค้า
– B/L,ใบตารางส่งสินค้าทางเรือ
- ประสานงานกับลูกค้า/สายเรือ ตอบโต้ e-mail


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
#คุณสมบัติ
- ทุกเพศ
- มีอายุ 18 - 32 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- สามารถปฏิบัติหน้าที่งานบริการได้เป็นอย่างดี
- ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า#หน้าที่ความรับผิดชอบ
#สวัสดิการ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- Incentive รายเดือน (สำหรับพนักงานหน้าร้าน)
- ส่วนลดสินค้าราคาพนักงาน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- พักร้อน
- วันหยุดประจำปี
- ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
- ฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิต
- มีโอกาสเติบโตในสายงาน
- งานเลี้ยงประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

#ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Phone 064-7495476 Line ID 0647495476 คุณเอิร์ธ
สำหรับท่านที่สอบถามทาง Line รบกวนพิมพ์ชื่อสกุล ชื่อเล่น อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง เบอร์ติดต่อ สาขาที่สนใจ และประสบการณ์ (ถ้ามี) ส่งมาด้วยนะครับ

รายละเอียดงาน
#หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ให้บริการลูกค้า, รับออเดอร์ ,แคชเชียร์
2.จัดทำออเดอร์ให้ลูกค้า และดูแลความสะอาดภายในร้าน
3.ดูแล stock สินค้าให้พร้อมจำหน่าย
4.รักงานบริกา
... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 11,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
#คุณสมบัติ
- ทุกเพศ
- มีอายุ 18 - 32 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- สามารถปฏิบัติหน้าที่งานบริการได้เป็นอย่างดี
- ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า#หน้าที่ความรับผิดชอบ
#สวัสดิการ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- Incentive รายเดือน (สำหรับพนักงานหน้าร้าน)
- ส่วนลดสินค้าราคาพนักงาน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- พักร้อน
- วันหยุดประจำปี
- ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
- ฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิต
- มีโอกาสเติบโตในสายงาน
- งานเลี้ยงประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
#ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Phone 064-7495476 Line ID 0647495476 คุณเอิร์ธ
สำหรับท่านที่สอบถามทาง Line รบกวนพิมพ์ชื่อสกุล ชื่อเล่น อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง เบอร์ติดต่อ สาขาที่สนใจ และประสบการณ์ (ถ้ามี) ส่งมาด้วยนะครับ

รายละเอียดงาน
#หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ให้บริการลูกค้า, รับออเดอร์ ,แคชเชียร์
2.จัดทำออเดอร์ให้ลูกค้า และดูแลความสะอาดภายในร้าน
3.ดูแล stock สินค้าให้พร้อมจำหน่าย
4.รักงานบริการ ขย
... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
-เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
-มีทักษะการเจรจาต่อรองมีทักษะการวางแผนมีความคิดและการวิเคราะห์
-มีใจรักงานบริการ
-มีความรู้ด้านแผนการตลาด
****มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่เพื่อใช้ในการทำงาน*****(เท่านั้น)
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการฝึกอบรมก่อนทำงาน
*หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นทางทหารแล้วเท่านั้นสนใจร่วมงานกับเรา
เพียงกด “ยื่นใบสมัคร ตำแหน่งงานนี้” หรือส่ง Resume ของท่านมาได้ที่E-Mail : recruit@wpp.co.th
ติดต่อสอบถาม Tel : 0-2222-4772 ต่อ 261, 08-1754-5312(ส่วนงานสรรหาฯ)  Fax:0-2225-6556-7216-220
ถนนบำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

รายละเอียดงาน
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 35-45 ปี
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
- สามารถนำประชุมใหญ่ ต่อหน้าสาธารณะ ประมาณ 100 คนได้
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง, มี service mind
**สนใจ add ID LINE : @primejob**

รายละเอียดงาน
1. บริหารงานนิติบุคคลทั้งอาคารชุด/หมู่บ้าน จำนวน 8-10 โครงการ
2. มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการประชุมใหญ่ได้
3. มีความรู็ด้านกฎหมาย พรบ. จัดสรร / พรบ. อาคารชุด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงาน ตามหน่วยงานต่างๆ ได้
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
- อายุ 22-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส หรือ ม.6 มีประสบการณ์งานไฟ ,ปริญญาตรี
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า อิเล็คทรอนิก
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน


ร้านค้าอยู่ที่พันท้าย
56 111 หมู่บ้านมั่งมีศรีสุข พ้นท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

LINE: 0864180910

รายละเอียดงาน
ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบในอาคารภายในร้าน ติดตั้งปลั๊กไฟ เครื่องทำความร้อนเครื่องจักร


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
#คุณสมบัติ
- ทุกเพศ
- มีอายุ 18 - 32 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- สามารถปฏิบัติหน้าที่งานบริการได้เป็นอย่างดี
- ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า#หน้าที่ความรับผิดชอบ
#สวัสดิการ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- Incentive รายเดือน (สำหรับพนักงานหน้าร้าน)
- ส่วนลดสินค้าราคาพนักงาน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- พักร้อน
- วันหยุดประจำปี
- ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
- ฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิต
- มีโอกาสเติบโตในสายงาน
- งานเลี้ยงประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

#ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Phone 064-7495476 Line ID 0647495476 คุณเอิร์ธ
สำหรับท่านที่สอบถามทาง Line รบกวนพิมพ์ชื่อสกุล ชื่อเล่น อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง เบอร์ติดต่อ สาขาที่สนใจ และประสบการณ์ (ถ้ามี) ส่งมาด้วยนะครับ

รายละเอียดงาน
#หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ให้บริการลูกค้า, รับออเดอร์ ,แคชเชียร์
2.จัดทำออเดอร์ให้ลูกค้า และดูแลความสะอาดภายในร้าน
3.ดูแล stock สินค้าให้พร้อมจำหน่าย
4.รักงานบริกา
... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 11,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
1.สามารถทำงานตามคำสั่งได้
2.มีมนุษยสัมพันธ์ดี
3.ยิ้มแย้มแจ่มใส
4. บุคลิคภาพดี
5.พูดจาสุภาพ
6.ไม่กินเหล้าและไม่สูบบุหรี่
7. พูดจาฉะฉาน
8. มีปฏิภานไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง
9.ทำงานคล่อง ไม่ช้า
10.ขับรถยนต์ได้ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด ชำนาญเส้นทางดี
11.มีใบขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซต์
12.ถ่ายรูปสวย
13.ตัดต่อรูปใช้โปรแกรมโฟโต้ได้
14.พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
15.สามารถทำงานนอกเวลาได้

รายละเอียดงาน
ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์ดูแลจัดการตารางงานการแสดง ถ่ายรูป ขับรถพาไปกอง เป็นเลขาคอยจดตารางงาน รีดเสื้อผ้าได้ สามารถทำงานตามคำสั่งได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส บุคลิคภาพดี พูดจาสุภาพ ไม่กินเหล้าและไม่สูบบุหรี่ พูดจาฉะฉาน มีปฏิพานไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง ทำงานคล่อง ไม่ช้า


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
สถานที่ทำงาน https://goo.gl/maps/2Aop24SiCuJSrunz5
56/110 ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ทุกเพศ อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ไม่จำกัดวุฒิ
- เป็นผู้มีทัศนคติดี เป็นผู้รับฟังที่ดี
- ทำงานภายใต้การกดดันได้
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมเรียนรู้
- มีความมุ่งมั่น ทัศนคติดี ทำงานอย่างเป็นระบบ
- รักความสะอาด เรียบร้อย รักความก้าวหน้า
- หากมีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ทางบริษัทจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ***


เอกสาร ประกอบการสมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 ใบ

รายละเอียดงาน
รายละเอียดงาน
- จัดเรียงสินค้าในแผนก
- ตรวจสอบและคัดคุณภาพของสินค้า
- ตรวจสอบป้ายของสินค้าในแผนก
- นับสต๊อกและตรวสจสอบสต๊อกสินค้าในแผนก
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 10,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ทุกเพศ อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ไม่จำกัดวุฒิ
2.ให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค หรือลูกค้า
3.ต้องเป็นผู้มีทัศนคติดี เป็นผู้รับฟังที่ดี มีลักษณะเป็นผู้ให้ความอบอุ่น รู้จักกาละเทศะ
4.ทำงานภายใต้การกดดันได้
5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมเรียนรู้
7. มีความมุ่งมั่น ทำงานอย่างเป็นระบบ
8. ทัศนคติดี รักความก้าวหน้า

เอกสาร ประกอบการสมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 ใบ

รายละเอียดงาน
ลงข้อมูลสินค้า
LAZADA SHOPEE LNWSHOP และเว็บไซย์อื่นๆ

สถานที่ทำงาน กรอกใบสมัคร และสัมภาษณ์งาน
ดีเบลพันท้าย : 56/112 หมู่ 7 หมู่บ้านมั่งมีศรีสุข พ้นท้ายนรสิงห์ Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon 74000
พิกัด : https://g.page/dbalephanthai?share
โทรถามเส้นทาง :081-859-4358
... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 10,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
ไม่จำกัดสัญชาติ
เวลาทำงาน : 9:00-20:00 น.
ทำงาน 6 วัน
หยุด 1 วัน/สัปดาห์

สวัสดิการ: ลาพักร้อน, ประกันสังคม​,โบนัสปลายปี, เบี้ยขยัน, ที่พักฟรี, อาหารครบ 3 มื้อ

คุณสมบัติ:
🔴 รักสัตว์ใจเย็น สะอาดไม่ใช้ความรุนแรงกับสัตว์
🔴 อาบน้ำตัดขน ไถขน (บริเวณท้อง, อุ้งเท้า และก้น) ตัดแต่งทรงได้ทั้งสุนัขและแมว กระต่าย
🔴 มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
🔴 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา ตั้งใจทำงาน

💵 เงินเดือนพร้อมที่พักน้ำไฟฟรี เริ่มต้น 12,000-15,000 บาท หรือตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สนใจร่วมงาน 083-4654926, 084-2171819 หมอจิ๊บ

ส่งโปรไฟล์
- ประวัติการทำงาน
- เงินเดือนที่ต้องการ

รายละเอียดงาน
อาบน้ำตัดขนสุนัข และแมว กระต่าย ได้สะอาด ปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างเคร่งครัด สามารถทำงานคนเดียวได้ ตัดแต่งทรงปอม ชิสุห์และตัดขนแมวได้


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- ชอบสินค้าเทคโนโลยี ชอบงานบริการ รักการขาย
- บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ่มแย้มแจ่มใส
- มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้ามือถือมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเวลาห้างได้ ทำงาน 6 วัน หยุดวันธรรมดา
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

รายละเอียดงาน
- ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย
- ชำระค่าสินค้า
- ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ
- ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย
- ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมขายอยู่เสมอ
- ดูแล / จัดเก็บสินค้าของบริษัท

ติดต่อกับฝ่ายบุคคลโดยตรงผ่านทางไลน์
- คุณฮาดิส 080-042-0747 Line : 0800420747
- คุณนีน 063-373-1754 Line : hrtg04
- คุณฮาย 063-373-1159 Line : 0633731159
- คุณอาร์ต 080-063-4006 Line : 0800634006
- คุณกิ๊ก 080-063-1160 Line : 0800631160
- คุณรินทร์ 082-328-8811 Line : hrtg12


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
- เพศชาย
- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวช. หรือ ปวส ก็ได้
- สามารถใช้เครื่องมือวัดได้

รายละเอียดงาน
- จัดเตรียมแม่พิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ
- ติดตั้งเครื่องจักรให้ได้ตามขนาด DWG ที่ระบุในใบสั่งผลิต
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานเบื้องต้น
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
จันทร์ - ศุกร์ หยุกเสาร์อาทิตย์และเทศกาล
เวลา 8:00 - 18:00

เงินเดือน - ตามความสามารถ

สวัสดิการเบื้องต้น
- ประกันสังคม
- ค่าครองชีพ
- กองทุนส่งเสริมการออม
- เบี้ยขยัน
- ค่ากะ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- โปนัสประจำปี
- เงินช่วยเหลือพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ส่งเสริมการฝึกอบรม


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 10 อัตรา
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย
-อายุ 22 ปีขึ้นไป
-ปวช. หรือ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้เครื่องมือวัดได้

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงานประจำ

-ประกันสังคม
-โบนัสประจำปี
-เบี้ยขยัน
-ค่ากะ
-ชุดฟอร์มพนักงาน
-อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
-ค่าครองชีพ
-กองทุนส่งเสริมการออม
-เงินช่วนเหลือพนักงาน (ฌาปนกิจ/แต่งงาน)ตรวจสุขภาพประจำปี
-ส่งเสริมการฝึกอบรม

รายได้ตามตกลงกับทางบริษัท

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล 02-021-3535
Line: @leadingpower

รายละเอียดงาน
หน้าที่รับผิดชอบบ

-จัดเตรียมแม่พิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ของชิ้นงาน Part นั้นๆ
-ทำการ SET UP เครื่องจักรให้ได้ตามขนาด DWG ที่ระบุในใบสั่งผลิต
-ตรวจสอบและตรวจเช็คชิ้นงานเบื้องต้น
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 10 อัตรา
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
-ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
-มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นได้ อาทิ Excel , Word
-สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้
-พร้อมที่จะเรียนรู้งาน และ เติบโตไปกับองค์กร

รายละเอียดงาน
-จัดการงานเอกสาร / ธุรการ
-ประสานงานจัดซื้อ


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
สัญชาติไทย หญิงอายุ 25-35 ปี
- ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
- ระดับภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการวิจัยและพัฒนา
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

รายละเอียดงาน
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับ บริษัท โดยใช้วิธีห้องปฏิบัติการเพื่อคุณภาพอาหาร
- คำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
- ติดต่อกับซัพพลายเออร์และวิจัยวัสดุใหม่
- ทดสอบวัสดุใหม่
- ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้นด้วยต้นทุนต่ำ
- วางแผนทดสอบการทำงานในโรงงานก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
1.เพศ ชาย /หญิง
2.วุฒิการสึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.อายุ 22 ปีขึ้นไป
4.มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต 1 ปีขึ้นไปทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต หรือสายงานที่เกี่ยวข้องความสามารถพิเศษ
5.มีความรับผิดชอบสูงและมีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานล่วงเวลา และ เข้ากะได้
6.ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี หรือมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7.สามารถใช้โปรแกรมแบบได้ เช่น Auto CAD หรือโปรแกรมอื่นๆ
8.เข้าใจระบบมาตรฐาน ISO9001 หรือระบบ TS16949
9.เข้าใจระบบการวางแผน การจัดการระบบงานอย่างดี มีทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
10.ุมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
https://www.jobpub.com/new_images/save.gif

รายละเอียดงาน
างแผนกระบวนการผลิตวางแผน ด้านกำลังคน และควบคุมการผลิตจัดการให้ได้ตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน
พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมประสิทธิภาพปรับปรุงระบบคุณภาพ และควบคุมของเสียในกระบวนการผลิต
วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตจัดการและควบคุมการผล
... อ่านต่อ..


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : สมุทรสาคร

 
5 ธันวาคม 2566
คุณสมบัติ  :
วัฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดที่เกี่ยวข้องได้
สามารถดูแบบเบื้องต้นได้

รายละเอียดงาน
ตรวจสอบสิคค้าสำเร็จรูประหว่างการผลิต นำเข้าและส่งออก
ลงบันทึกการตรวจสอบ


: ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 12,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : สมุทรสาคร

Next page

Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com