Jobpub.com Logo
 

หางาน ภาคเหนือ

งานตามจังหวัด :

| เชียงใหม่ | เชียงราย | กำแพงเพชร | ลำพูน | ลำปาง | แม่ฮ่องสอน | น่าน | พะเยา | เพชรบูรณ์ | พิจิตร | พิษณุโลก | แพร่ | สุโขทัย | ตาก | อุตรดิตถ์ |
พบงานทั้งสิ้น 541 ตำแหน่ง จาก 58 บริษัท รวมทั้งสิ้น 1972 อัตรารับ

1.
เจ้าหน้าที่ธุรการ Admin Support ประจำสำนักงาน สาขาเชียงใหม่
space
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) สาขาเชียงใหม่

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
1. ทุกเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒฺิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีบุคลิกภาพดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบสูง
6. มีใจรักในการเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและองค์กร
7. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดงาน
ติดต่อประสานงานกับสาขา
จัดการเอกสารต่างๆแก่พนักงาน
ดูแลเอกสารเกี่ยวกับกรมธรรมชีวิต
จัดจ้างจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานให้บริษัทประสานงานกับฝ่ายบัญชี


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่
space

2.
พนักงานขับรถ
space
บริษัท ภัทรภิญโญ จำกัด

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
1.ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ (ไม่หมดอายุ)
2. ต้องมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
3. ต้องมีความซื่อสัตย์
4. ต้องมีความรับผิดชอบและมีใจรักงานบริการ
5. ต้องสามารถทำงานล่วงเวลาได้ หรือ เข้ากะได้


ติดต่อ 088-282-4114 ฝ่ายบุคคล

รายละเอียดงาน
ขับรถให้กับบริษัท เพื่อส่งวัตถุดิบให้กับกิจการในเครือของเรา
และขับรถรับ-ส่งลูกค้า และงานบริการด้านอื่น


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 9,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : พิษณุโลก
space

3.
หัวหน้าช่างประกอบติดตั้ง (สาขาเชียงราย)
space
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย อายุ 25-45 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับม.ปลายขึ้นไป มีประสบการณ์
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกขาย 2 ปีขึ้นไป
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีใจรักงานบริการและงานขาย
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียดงาน
1. บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนก ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2. ให้บริการเกี่ยวกับการขายสินค้าและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
3. บริหารการจัดเรียงสินค้าให้เป็นตามมาตรฐานของบริษัท
4. ดูแลความเรียบร้อยพื้นที่ขาย
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
6. ปฎิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และสามารถไปเรียนงานต่างสาขาตามที่บริษัทกำหนด


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย
space

4.
พนักงานขาย Back office/ผู้แทนขาย (สาขาเชียงราย)(บางนาตราด)
space
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Sale จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความละเอียดรอบคอบ และ มีใจรักงานบริการ
5. มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี
6. สามารถวางแผนการทำงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
8. สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

รายละเอียดงาน
1. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2. งานหาลูกค้าโดยการวางแผนและนัดหมายการเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าและการบริการของบริษัท
3. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการเสนอขายสินค้าหรือบริการ
4. งานบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย
space

5.
ผู้ดูแลศูนย์ เจ็ดยอด Gakken Classroom เชียงราย
space
บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
เพศหญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ และมีใจรักในการขาย
มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะในการนำเสนอที่ดี
มีทักษะทางด้านการพูด สามารถพูดโน้มน้าวผู้อื่นได้
เป็นมิตร รักเด็ก และสามารถดูแลเด็กได้
มีความกระตือรือร้น ละเอียด และรอบคอบ
มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

รายละเอียดงาน
จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียน การบรรยายและการนำเสนอ
ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน
ประเมินและให้คะแนนการบ้าน งานมอบหมาย และแบบทดสอบ
จัดทำรีพอร์ตสรุปผลแต่ละเดือน
สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
สามารถมองหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ได้


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 12,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย
space

6.
แผนกขายและตัวแทนด้านบริการลูกค้า (Customer Service and Sales Representative)
space
Bliss Clean and Care

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติ / การศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการขายหรือการตลาดหรือเทียบเท่าประสบการณ์การทำงาน


ทักษะที่จำเป็น:
- มีความคล่องแคล่วในการอ่านการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ
- มีทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมระบบของ Apple รวมถึงคอมพิวเตอร์ iMac และการใช้โทรศัพท์มือถือ มีความคล่องแคล่วในการใช้งาน Google รวมถึง gmail, Excel,
- มีใบขับขี่รถยนต์และมีประสบการณ์การขับรถ มีมนุษย์พันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี


ทักษะที่ต้องการ:
- มีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
- มีประสบการณ์การทำงานในการบริการลูกค้ามาก่อน มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับใช้อุปกรณ์การทำความสะอาดและเทคนิคการทำความสะอาดเพิ่มเติม


อุดมคติที่ควรมีสำหรับผู้สมัคร:
- มีความพึงพอใจในการบรรลุเป้าหมายในการทำงาน เช่น สามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ และปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจและวิสัยทัศน์ของเครือข่ายแม่บ้านบลิส และบริษัทบลิสคลีน + แคร์ จำกัด

รายละเอียดงาน
ความรับผิดชอบในการบริการลูกค้าและการขาย
ทำงานในทีมขายและบ
... อ่านต่อ..


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่
space

7.
ครูภาษาไทย
space
โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
จบด้านภาษาไทย มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมได้ เข้ากับเด็กได้ รักเด็ก สามารถทำงานได้เต็มเวลา มีประสบการณ์สอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
สอนวิชาภาษาไทยนักเรียนระดับประถมศึกษา


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : พิจิตร
space

8.
Specialist Esthetic / Surgical (Chiangmai เชียงใหม่)
space
บริษัท เลเซอร์เมด จำกัด

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเกี่ยวกับการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ วิศวกรรมชีวการแพทย์
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
- รักในการขาย ติดต่อประสานงานเพื่อนำเสนอสิ่งดีๆให้แก่ลูกค้า
- รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
- รักในการบริการ
- มีรถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ได้
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานในวันหยุด และวันเสาร์อาทิตย์ได้
- สามารถทำงานด้วยตัวเองได้ดีและมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดีเนื่องจากต้องมีการศึกษาข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลา

รายละเอียดงาน
- ทำยอดขายของสินค้าที่กำหนดโดยจะเป็นสินค้าในห้องผ่าตัด ติดต่อกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อนำเสนอสินค้าและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในพื้นที่ที่กำหนด
- เข้าผ่าตัดร่วมกับแพทย์ ศัลยแพทย์ พยาบาลในห้องผ่าตัด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและตัวบริษัท
- อธิบายข้อมูลเชิงลึกจองสินค้าต่อแพทย์และผู้มีอำนาจตัดสินใจ
- ออกงานจัดแสดงสินค้าตามแต่ช่วงโอกาส


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : เชียงใหม่
space

9.
พนักงานขาย สาขา แม่จัน
space
Sahathanee Marketing Co., Ltd.

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติ
-เพศ ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป ถึง 45 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือวุฒิ กศน. ได้ /ไม่จำกัดสาขาที่เรียนมา
-มีใจรักงานบริการ

****สามารถขับรถยนต์มีเกียร์ ได้ ******

รายละเอียดงาน
รายละเอียดงาน :
ลักษณะงาน
- ขายสินค้าหน้าร้าน จัดเก็บดูแลสินค้า ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย
- เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายในร้านและภายนอก (แจกใบปลิว)


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 9,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย
space

10.
sale-วิ่ง ทำงานที่ร้านคิงคอง เพศ ชาย 2 ตำแหน่ง ด่วนมาก
space
Sahathanee Marketing Co., Ltd.

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
1.เพศ ชาย เกย์ กระเทย
2.อายุ 22-38 ปี
3.วุฒิ ม.3 /ม.6 ปวช.
มีประสบการณ์ การขายหรืองานบริการมาก่อน พิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
เป็นพนักงานขาย ประจำร้าน
บริการลูกค้า รับลูกค้า
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย
space

11.
พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ( Direct Sale) สาขาเชียงราย
space
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
- ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- เพศ ชาย - หญิง (ชายพิจารณาเป็นพิเศษ)
- อายุ 23-30 ปี
- มีประสบการณ์ด้าน ด้านการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ IT(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีทักษะในการสื่อสาร (นำเสนอการขาย เจรจาต่อรอง การประสานงาน)
- ทำงานเชิงรุก ซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- ชอบการขาย และ งานบริการ
- ออกบูธได้ เดินทางต่างจังหวัดได้ ขับรถได้ และมีใบขับขี่
- สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 093-5802420(คุณต้อง) (LINE)

รายละเอียดงาน
- ออกบูธ ลงพื้นที่ขาย
- หาช่องทางการขายใหม่
- ดูแลรักษาลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
- จัดทำรายงานการขายต่างๆ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย
space

12.
พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ( Direct Sale) สาขาพิจิตร
space
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
- ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- เพศ ชาย - หญิง (ชายพิจารณาเป็นพิเศษ)
- อายุ 23-30 ปี
- มีประสบการณ์ด้าน ด้านการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ IT(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีทักษะในการสื่อสาร (นำเสนอการขาย เจรจาต่อรอง การประสานงาน)
- ทำงานเชิงรุก ซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- ชอบการขาย และ งานบริการ
- ออกบูธได้ เดินทางต่างจังหวัดได้ ขับรถได้ และมีใบขับขี่
- สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 093-5802420(คุณต้อง) (LINE)

รายละเอียดงาน
- ออกบูธ ลงพื้นที่ขาย
- หาช่องทางการขายใหม่
- ดูแลรักษาลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
- จัดทำรายงานการขายต่างๆ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : พิจิตร
space

13.
พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ( Direct Sale) สาขาพิษณุโลก
space
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
- ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- เพศ ชาย - หญิง (ชายพิจารณาเป็นพิเศษ)
- อายุ 23-30 ปี
- มีประสบการณ์ด้าน ด้านการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ IT(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีทักษะในการสื่อสาร (นำเสนอการขาย เจรจาต่อรอง การประสานงาน)
- ทำงานเชิงรุก ซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- ชอบการขาย และ งานบริการ
- ออกบูธได้ เดินทางต่างจังหวัดได้ ขับรถได้ และมีใบขับขี่
- สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 093-5802420(คุณต้อง) (LINE)

รายละเอียดงาน
- ออกบูธ ลงพื้นที่ขาย
- หาช่องทางการขายใหม่
- ดูแลรักษาลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
- จัดทำรายงานการขายต่างๆ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : พิษณุโลก
space

14.
ครูภาษาไทย
space
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กำแพงเพชร
space

15.
พนักงานบริการกำจัดแมลง ประจำ สนง.เชียงใหม่ ด่วนมาก
space
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
ตำแหน่ง พนักงานบริการกำจัดแมลง
(ขอบเขตงาน)
- บริการกำจัดแมลงร่วมกับทีมงาน ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
(อายุ)
- 22-35 ปี
(ประสบการณ์การทำงาน)
- หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ)
- ปวส.
(รายได้)
- 11,000 – 12,000 บาท
(สวัสดิการ)
-ประกันอุบัติเหตุ
-โบนัสประจำปี / ประจำไตรมาส

รายละเอียดงาน
ตำแหน่ง พนักงานบริการกำจัดแมลง
(ขอบเขตงาน)
- บริการกำจัดแมลงร่วมกับทีมงาน ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
(อายุ)
- 22-35 ปี
(ประสบการณ์การทำงาน)
- หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ)
- ปวส.
(รายได้)
- 11,000 – 12,000 บาท
(สวัสดิการ)
-ประกันอุบัติเหตุ
-โบนัสประจำปี / ประจำไตรมาส


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 11,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่
space

16.
พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ( Direct Sale) สาขาเพชรบูรณ์
space
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
- ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- เพศ ชาย - หญิง (ชายพิจารณาเป็นพิเศษ)
- อายุ 23-30 ปี
- มีประสบการณ์ด้าน ด้านการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ IT(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีทักษะในการสื่อสาร (นำเสนอการขาย เจรจาต่อรอง การประสานงาน)
- ทำงานเชิงรุก ซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- ชอบการขาย และ งานบริการ
- ออกบูธได้ เดินทางต่างจังหวัดได้ ขับรถได้ และมีใบขับขี่
- สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
- ออกบูธ ลงพื้นที่ขาย
- หาช่องทางการขายใหม่
- ดูแลรักษาลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
- จัดทำรายงานการขายต่างๆ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : เพชรบูรณ์
space

17.
พนักงานสินเชื่อ ป่าแดด สมัครและสัมภาษณ์ ที่สำนักงานใหญ่ เชียงราย ทุกวัน 9.30น. (จันทร์-ศุกร์ )พร้อมเริ่มงาน UPDATE )
space
Sahathanee Marketing Co., Ltd.

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
- เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบในหน้าที่
- มีรายได้อื่นๆ สำหรับคนที่จัดเก็บของสินเชื่อได้ตามเป้าจัดเก็บที่วางไว้
- มีเงินเดือน ประจำ ตำแหน่ง สินเชื่อ ทุกเดือน
**ไม่จำเป็นต้องตรงสายงานสินเชื่อ หากมีเคยผ่านงานด้านเร่งรัด หรือบริการ หรือ PC ก็รับพิจารณาเข้าทำงาน **

รายละเอียดงาน
พนักงานสินเชื่อ
ลักษณะงาน -วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารสินเชื่อลูกค้าให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดูความสามารถการชำระหนี้ของลูกค้า
- อนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
- ติดตามรายงานสถานะลูกหนี้โดยรวมเสมอ
- ติดต่อลูกค้าที่บ้านเพื่อทำสัญญาซื้อขาย
- ติดตามหนี้จากลูกหนี้ของบริษัททั้งทางโทรศัพท์และที่บ้าน


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย
space

18.
พนักงานทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง พร้อมเริ่มงาน 1 กรกฎาคม 66
space
Sahathanee Marketing Co., Ltd.

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
เพศ ไม่จำกัด
อายุ 30-40 ปี
วุฒิป.ตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการ สาขา บัญชี
ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป สายงาน payroll

รายละเอียดงาน
ลักษณะงานที่เน้นทำในแผนกบุคคล
งานค่าจ้าง / เงินเดือน
- ดำเนินการทำจ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินพิเศษอื่น ๆ และ รายละเอียดการหัก
- แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงานในระบบประกันสังคม
- จัดทำข้อมูลและตรวจสอบสถิติการทำงานของพนักงาน (ขาด, ลา, มาสาย) แต่ละเดือน
- จัดทำตารางเวลาการทำงานของพนักงานประจำสาขาต่าง ๆ

งานสวัสดิการ / แรงงานสัมพันธ์

- ให้บริการด้านสวัสดิการ แก่พนักงาน อาทิ เตรียมเครื่องแบบพนักงาน บัตรพนักงาน เบิกสิทธิ์ประกันสังคม สวัสดิการเยี่ยมไข้ ฯลฯ
- จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความผูกพัน ให้กับพนักงาน
- เช่น กิจกรรมวันเกิด งานเลี้ยงประจำปี เป็นต้น
- จัดทำประกาศ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสื่อสารกับพนักงานผ่านช่องทางต่าง ๆ

งานธุรการ/ประสานงาน
- จัดทำรายงานสรุป/ข้อมูล ของแผนกบุคคล ให้หน่วยงานและผู้บริหาร
- ดูแลงานแม่บ้าน ทำความสะอาดขอ
... อ่านต่อ..


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 11,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย
space

19.
ที่ปรึกษาการขาย(ประกันภัย) ประจำจังหวัดพิษณุโลก
space
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทางด้านขายและบริการ
- มีประสบการณ์ทางด้านขายแล- หากมีประสบการะบริการ ณ์งานขาย สินเชื่อ ประกันภัย หรือโทรศัพท์มือถือ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและเข้ากับทีมได้ดี
- รักงานขายและบริการลูกค้า
- สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 093-5802420(คุณต้อง) (LINE)

รายละเอียดงาน
- เสนอขายสินค้า อาทิ สินเชื่อ ประกันภัย และโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งให้บริการแก่ลูกค้า
- รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
- สรรหาลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
- เข้าเยี่ยมลูกค้าและชุมชน
- จัดทำรายงานผลส่งเข้าบริษัทให้ได้ตามที่กำหนด
- อัพเดตสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าและชุมชน
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและชุมชน


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : พิษณุโลก
space

20.
ที่ปรึกษาการขาย(ประกันภัย) ประจำจังหวัดเชียงใหม่
space
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทางด้านขายและบริการ
- มีประสบการณ์ทางด้านขายแล- หากมีประสบการะบริการ ณ์งานขาย สินเชื่อ ประกันภัย หรือโทรศัพท์มือถือ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและเข้ากับทีมได้ดี
- รักงานขายและบริการลูกค้า
- สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 093-5802420(คุณต้อง) (LINE)

รายละเอียดงาน
- เสนอขายสินค้า อาทิ สินเชื่อ ประกันภัย และโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งให้บริการแก่ลูกค้า
- รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
- สรรหาลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
- เข้าเยี่ยมลูกค้าและชุมชน
- จัดทำรายงานผลส่งเข้าบริษัทให้ได้ตามที่กำหนด
- อัพเดตสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าและชุมชน
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและชุมชน


: ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่
space

next page

Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com