Jobpub.com Logo
 

หางาน เชียงใหม่

งานตามเขต/อำเภอ :

| เมืองเชียงใหม่ | จอมทอง | แม่แจ่ม | เชียงดาว | ดอยสะเก็ด | แม่แตง | แม่ริม | สะเมิง | ฝาง | แม่อาย | พร้าว | สันป่าตอง | สันกำแพง | สันทราย | หางดง | ฮอด | ดอยเต่า | อมก๋อย | สารภี | เวียงแหง | ไชยปราการ | แม่วาง | แม่ออน | ดอยหล่อ | กัลยาณิวัฒนา |
พบงานทั้งสิ้น 176 ตำแหน่ง จาก 41 บริษัท รวมทั้งสิ้น 510 อัตรารับ

1.
แผนกขายและตัวแทนด้านบริการลูกค้า (Customer Service and Sales Representative)
space
Bliss Clean and Care

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : คุณสมบัติ / การศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการขายหรือการตลาดหรือเทียบเท่าประสบการณ์การทำงาน


ทักษะที่จำเป็น:
- มีความคล่องแคล่วในการอ่านการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ
- มีทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมระบบของ Apple รวมถึงคอมพิวเตอร์ iMac และการ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่
space

2.
Specialist Esthetic / Surgical (Chiangmai เชียงใหม่)
space
บริษัท เลเซอร์เมด จำกัด

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเกี่ยวกับการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ วิศวกรรมชีวการแพทย์
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
- รักในการขาย ติดต่อประสานงานเพื่อนำเสนอสิ่งดีๆให้แก่ลูกค้า
- รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวล
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : เชียงใหม่
space

3.
พนักงานบริการกำจัดแมลง ประจำ สนง.เชียงใหม่ ด่วนมาก
space
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ตำแหน่ง พนักงานบริการกำจัดแมลง
(ขอบเขตงาน)
- บริการกำจัดแมลงร่วมกับทีมงาน ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
(อายุ)
- 22-35 ปี
(ประสบการณ์การทำงาน)
- หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ)
- ปวส.
(ราย
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 11,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่
space

4.
ที่ปรึกษาการขาย(ประกันภัย) ประจำจังหวัดเชียงใหม่
space
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : - เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทางด้านขายและบริการ
- มีประสบการณ์ทางด้านขายแล- หากมีประสบการะบริการ ณ์งานขาย สินเชื่อ ประกันภัย หรือโทรศัพท์มือถือ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษย์สัมพ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่
space

5.
ที่ปรึกษาการออมและการลงทุน
space
บริษัทกรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด สาขาเชียงใหม่

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : 1.มีใจรักบริการ
2.รักความก้าวหน้า
3.อยากเป็นเจ้าของกิจการ
4.รายได้ไม่มีเพดาน


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 18,000 - 200,000 ฿
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : เชียงใหม่
space

6.
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
space
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  :

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 9,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่
space

7.
นักศึกษาฝึกงาน
space
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : นักศึกษาฝึกงานระดับปริญญาตรี
เเละนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวช,ปวส


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : เชียงใหม่
space

8.
เจ้าหน้าที่ธุรการ Admin Support ประจำสำนักงาน สาขาเชียงใหม่
space
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) สาขาเชียงใหม่

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : 1. ทุกเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒฺิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีบุคลิกภาพดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบสูง
6. มีใจรักในการเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและองค์กร
7. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่
space

9.
ผู้ดูแลศูนย์ แอดเคิร์ฟ เชียงใหม่ Gakken Classroom Adcurve
space
บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : เพศหญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ และมีใจรักในการขาย
มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะในการนำเสนอที่ดี
มีทักษะทางด้านการพูด สามารถพูดโน้มน้าวผู้อื่นได้
เป็นมิตร รักเด็ก และสามารถดูแลเด็กได้

... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 12,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่
space

10.
พนักงานขาย (สาขาเชียงใหม่)
space
บริษัท เอเซ็ดคิง จำกัด

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : อายุ(ปี) : 22 - 35

ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : เชียงใหม่
space

11.
ผู้ช่วยผู้บริหารสำนักงาน
space
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : 1. เพศหญิง
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
4. มีความเรียนรู้งานได้เร็ว สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบขับขี่
6. มีบุคลิกภาพที่ดี รักงานบริการ
7. ความละเอียด รอบคอบ ความคิด
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 14,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : เชียงใหม่
space

12.
พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ( Direct Sale) สาขาเชียงใหม่
space
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : - ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- เพศ ชาย - หญิง (ชายพิจารณาเป็นพิเศษ)
- อายุ 23-30 ปี
- มีประสบการณ์ด้าน ด้านการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ IT(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีทักษะในการสื่อสาร (นำเสนอการขาย เจรจาต่อรอง การประสานงาน)
- ทำงานเชิงรุก
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่
space

13.
พนักงานขายประจำภาคเหนือตอนบน
space
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : 1. จบ ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรีขึ้นไป
2. ชอบงานขาย งานบริการลูกค้า
3. อายุไม่เกิน 40 ปี (หากอายุเกิน มีประสบการณ์การขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ : จำนวนมาก
จังหวัด : เชียงใหม่
space

14.
Marketing online
space
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : บุคลิกภาพดี
มีประสปการณ์ขาย
มีประสบการณ์ในการทำเพจ
ออกแบบคอนเท้นท์ สร้างภาพประกอบจะพิจารณาพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 14,000 - 19,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่
space

15.
พนักงานขายแผนกกำจัดแมลง ประจำสำนักงาน EAST กทม.(เดหะร่มเกล้า)
space
บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : (อายุ)
- 25-35 ปี
(ประสบการณ์การทำงาน)
- หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ)
- ปวส.

(สวัสดิการ)
-ค่าน้ำมัน/โทรศัพท์
-ค่าคอมมิชชั่น
-โบนัสประจำปี / ประจำไตรมาส


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่
space

16.
พนักงานขายแบรนด์ filtex ประจำห้างโฮมโปร สาขาเชียงใหม่สันทราย
space
บริษัท เฮกเกอร์ บราเดอร์ จำกัด

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : 1. เพศชาย/หญิง (ทุกเพศ)
2. อายุ 20 - 40 ปี
3. วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าในห้าง Modern Trade เช่น ห้างโฮมโปร , ไทวัสดุ , โกลบอลเฮ้าส์ ,บ้านแอนด์บียอนด์ ฯลฯ
5.บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. มีใจรักในด
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่
space

17.
พนักงานขาย
space
บริษัท 168 กิจรุ่งเรือง จำกัด

4 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : การศึกษา ขั้นต่ำ ระดับปวช.

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 11,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่
space

18.
พนักงานขาย ห้างโฮมโปร สาขา เชียงใหม่
space
บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : เพศหญิง / ชาย
อายุ 25 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ขายสินค้าในห้างรับพิจารณาเป็นพิเศษ
มีใจรักในงานด้านบริการ
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
ทำงานตามเวลาห้างได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : เชียงใหม่
space

19.
ผู้จัดการบริหารทีมงานและบริหารการเงิน
space
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

4 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : - เพศชายหรือหญิง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานล่วงเวลาได้
- มีควา
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 18,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่
space

20.
เจ้าหน้าที่จัดทัวร์ท่องเที่ยว
space
บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

4 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : 1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรม Word,Excel,PPT ได้
2. สามารถใช้สื่อ Social Media ได้ (Facebook,Line,Lineadd)
3. มีความตั้งใจในการทำงาน
4. สามารถอดทนต่อสภาวะกดดันได้ เนื่องจากต้องพบปะพูดคุยกับลูกค้า
5. สามารถสื่อสารกับพนักงานขับรถ(ผู้ชา
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่
space

Next page

Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com