Jobpub.com Logo
 
เชียงราย > อำเภอเมืองเชียงราย > ตำบลรอบเวียง

งาน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย

พบงานทั้งสิ้น 18 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 38 อัตรารับ

หรือลอง : ดูงานทั้งหมดใน อำเภอเมืองเชียงราย


1.
กุ๊กครัวญี่ปุ่น
space
บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : 1.ประกอบอาหารญี่ปุ่น(ครัวเทปัน,ครัวร้อน)ได้เป็นอย่างดี
2.รู้จักวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารญี่ปุ่นและปรับใช้สำหรับการคิดค้นเมนูใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
3.มีความขยัน อดทน ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน
และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
4.มีประสบการณ์จากร้า
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
space

2.
บาร์เทนเดอร์ / บาร์เทนดี้ (ทำงานประจำ อ.มือง จ.เชียงราย หรือ อ.เมือง จ.พะเยา)
space
บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : - เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- รักงานบริการ ขยัน ไฝ่รู้ไฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 8,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
space

3.
พนักงานการตลาด
space
บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด หรือการขาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารด้วยความมั่นใจ มีความรับผิดชอบต่องานสูง สามารถติดต่อประสานงานและจัดทำเอกสารได้ดี
5. ใช้โปรแกรมคอ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
space

4.
พนักงานบัญชี
space
บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : - อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- ขยัน รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง
- มีประสบการณ์ทำงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
space

5.
กราฟฟิกดีไซน์
space
บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : -เพศชาย/ญ
-อายุ 22-40ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ /นิเทศศาสตน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- ขยัน มีรับผิดชอบสูง รับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
space

6.
ผู้จัดการร้านอาหาร
space
บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. ทำงานภายในแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
4. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
5. มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการร้านอาหารมาอย่างน้อย 3 ปี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
space

7.
แม่บ้าน
space
บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : - เพศหญิง อายุ 25-45 ปี
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
- มีที่พักให้ฟรี
- ถ้าเป็นคู่ สามี-ภรรยา ทำงานแม่บ้านและคนสวนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 7,000 - 9,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
space

8.
ผู้ช่วยกุ๊ก ( ทำงานประจำ อ.เมือง จ. เชียงราย หรือ อ.เมือง จ.พะเยา )
space
บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : - เพศชาย/หญิง
- อายุ 20-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขา คหกรรม/ อาหารและโภชนาการ หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานประจำ ที่สาขา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / สาขา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 9,000 - 11,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
space

9.
กุ๊ก ( ทำงาน ประจำ อ.เมือง จ. เชียงราย หรือ อ.เมือง จ. พะเยา )
space
บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : - เพศชาย/หญิง
- อายุ 25-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งกุ๊กมาแล้ว อย่างน้อย 2ปี
- สามารถเลือกทำงานประจำสาขา อ.เมือง จ.เชียงราย / อ.เมือง จ.พะเยา


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 11,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
space

10.
พนักงานเดินอาหาร
space
บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : - เพศชาย อายุ 18-35 ปี
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- ขยัน อดทน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 8,000 - 9,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
space

11.
คนพิการ (บริษัทจะพิจารณางานที่เหมาะให้กับผู้สมัคร)
space
บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- ขยัน อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้งาน


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 9,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
space

12.
ช่างไฟฟ้า (ทำงานประจำ อ.เมือง จ.เชียงราย หรือ อ.เมือง จ.พะเยา)
space
บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : - เพศชาย อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- ขยัน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถเลือกทำงาน จ.เชียงราย หรือ จ.พะเยา


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 9,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
space

13.
พนักงานเสิร์ฟ ( Service ) เลือกทำงาน อ.เมือง จ.เชียงราย หรือ จ.พะเยา
space
บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : - เพศชาย/หญิง(สัญชาติไทย)
- อายุ 18-30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- มีความกระตือรือล้นและพยายามที่จะเรียนรู้ในงานที่ทำ
- มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ว่องไว และเอาใจใส่ต่องาน
- ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีประสบการณ์จะพ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 7,000 - 9,000 ฿
จำนวนรับ : 10 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
space

14.
พนักงานล้างจาน
space
บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : - เพศชาย หรือ หญิง
- วุฒิ ม.3 เป็นต้นไป
- ขยัน อดทน / ตรงต่อเวลา
- เงินเดือนประจำ และ มีประกันสังคม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 7,000 - 9,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
space

15.
แคชเชียร์
space
บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : - เพศหญิง
- อายุ 22-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทำงานแคชเชียร์มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 9,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
space

16.
กัปตัน ( ประจำ อ.เมือง จ.เชียงราย หรือ สาขา พะเยา )
space
บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : - เพศชาย/หญิง(สัญชาติไทย)
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- มีความกระตือรือล้นและพยายามที่จะเรียนรู้ในงานที่ทำ
- มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ว่องไว และเอาใจใส่ต่องาน
- ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีประสบการณ์จะพ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
space

17.
พนักงานบัญชี / เสมียน ( ประจำ ร้านอาหาร สาขา พะเยา )
space
บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : - เพศหญิง
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- ตรงต่อเวลา / มีความรับผิดชอบ / ซื่อสัตย์
- มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งพนักงานบัญชี / เสมียน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
space

18.
ผู้จัดการการตลาด
space
บริษัท เชียงราย เวลบีอิ้ง จำกัด

1 ธันวาคม 2566

คุณสมบัติ  : อายุ 30 ปีขึ้นไป
จบก่ารศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
มีความเข้าใจ digital marketing และ digital media
สามารถทำงานในจังหวัดเชียงราย


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 25,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 111/57 หมู่ที่ 13 ตำบล รอบเวียง
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
space


Go to page :   1 |


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com