เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

ปรับความคิดใหม่เมื่อเจอ หัวหน้าเจ้าปัญหา
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 20 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 53 อัตรารับ

1. แม่บ้าน

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ทำความสะอาดสำนักงาน

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 18,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน สรรหาคัดเลือก ผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายใหม่ ทางด้านวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ งานจัดจ้าง ตรวจประเมินผู้ขาย บริหารดูแลสัญญาและการต่อสัญญาต่างๆ

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
3. สมุหบัญชี

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 25,000 - 40,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน 1. วางแผนงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชีและการเงิน ให้ดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ให้คำแนะนำหรือจัดระบบงานได้เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้
3. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆเพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ควบคุมและตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงินของบริษัทฯ การทำบัญชี เอกสารการบัญชี และรายงานทางการเงิน ให้ถูกต้องตรงกัน

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน - รวบรวมข้อมูลทางสถิติ วางแผน วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงการตลาด และประมาณการยอดขาย
- ติดตามข้อมูลสินค้า กลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งเพื่อใช้วิเคราะห์ ปรับปรุงแผนงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
5. วีศวกรไฟฟ้า

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 18,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ดูและงานวีศวกรโรงงานและอุหสาหกรรม

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : อ่างทอง

 
6. พนักงานผู้ช่วยเซล

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน ผู้ช่วยเซล์

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
7. ผู้จัดการฝ่ายขาย (กรุงเทพต่างจังหวัด)

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 30,000 - 60,000 ฿
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน ดูและและบรีหารงานของบรีษัท

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
8. พนักงานบัญชี

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 18,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน - ดูแลรับผิดชอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชีของบริษัท
- ช่วยประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
9. พนักงานขายออนไลน์

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 17,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน 1.ดูแล Page ตอบคำถามลูกค้า และเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯได้
2.มีความคิดสร้างสรรค์และทุ่มเททำงานจนประสบความสำเร็จ
3.มีทักษะในการต่อรองและสื่อสารกับลูกค้า
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ที่เกี่ยวข้องกับ Internet
5.มี Service Mind ในการบริการต่อลูกค้า
6.ใฝ่หาความรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
7.มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นมิตรกับทุกคนได้ดี

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
10. เจ้าหหน้าที่กราฟฟีค

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 22,500 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ออกแบบผลีตภัณฑ์อาหารรูปแบบต่างๆ

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
11. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 30,000 - 60,000 ฿
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน จัดทำวางแผนเป้าหมายนโยบายการขายและการตลาด

รวมถึงห้างสรรพสค้าต่างๆ

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
12. ขับรถผู้บริหาร

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 20,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ขับรถผู้บริหาร

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
13. พนักงานขาย (กรุงเทพต่างจังหวัด)

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 18,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ทำหน้าที่ส่งเสริมการขาย เพื่อให้สินค้ากระจายไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้นและอย่างทั่วถึง และช่วยประสานงานการส่งเสริมการตลาดให้บรรลุผลสำเร็จ และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้
1. ติดต่อลูกค้าเพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า
2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขายและให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย
3. หาลูกค้าใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้า
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
5. ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
14. นักวิทยาศาตร์ (ทางด้านอาหาร )

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน นักวิทยาศาตร์ (ทางด้านอาหาร )

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : อ่างทอง

 
15. การค้าระหว่างประเทศ

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 25,000 - 40,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน สารมารถขายต่างประเทศ ติดต่อ นำเข้า-ส่งออก ทำชิปปิ้ง

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
16. หัวหน้าคลังสีนค้า

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลควบคุมคลังสีนค้า

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : อ่างทอง

 
17. พนักงานส่งเอกสาร

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน วิ่งงานรับส่งเอกสารของสำนักงาน

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
18. เจ้าหน้าที่ แล็ป

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ประจำห้อง แล็ป

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : อ่างทอง

 
19. เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 18,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน - งานธุรการทั่วไป งานเอกสารต่างๆ
- ประสานงาน ภายนอก ภายใน
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
20. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลีต

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลฝ่ายผลีตบรหารการจัดการต่างๆ ที่ส่งมอบสีนค้าให้ตรงเวลา

ดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัย

 
 

27 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัด : อ่างทอง

 

 
Go to page :   1 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
[email protected]
Live Chat