เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

1 มนุษย์ 1 ชีวิต คิดอะไร
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 17 อัตรารับ

1. PRODUCTION MANAGER

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 50,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.รับแรงกดดันได้สูง
2.ดูแลรับผิดชอบ ควบคุมการผลิตของโรงาน
3.กล้าตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูง และมีไหวพริบเมื่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
4.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ถึงที่สุด 5.รับนโบาย และ วัฒนะธรรมขององค์กรได้ และปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ดี
6.ยอมรับความผิดและการตัดใจที่ผิดผลาดในหน้าที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ อาจมีผลถึงเรื่องของรายได้ตามสัดส่วนขององศ์กร
7.มีความเป็นผู้นำสูง สามารถปกครองพนักงานกว่า 300 คน ขึ้นไปได้
8.สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจนกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใต้บังคับบัญชา
9.มีความเสียสละในเรื่องการทำงาน กับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใต้บังคับบัญชา

 
 

28 มกราคม 2564

จังหวัด : อยุธยา

 
2. ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคางานโครงสร้างเหล็กด่วนมาก...!!

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 50,000 - 70,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.ถอดแบบ
2.ประมาณราคา
3.ใช้สูตร IF และ BOQ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 
 

28 มกราคม 2564

จังหวัด : อยุธยา

 
3. Executive Chef

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 20,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ควบคุมต้นทุนด้านอาหาร
2. บริหารการจัดการงานในครัวได้ดี และรักษามาตรฐานความสะอาด (Hygiene Standard) ของพื้นที่ครัว, พนักงาน และการจัดเก็บวัตถุดิบอาหารอย่างถูกต้อง (First In, First Out)
3. คิดสูตรอาหาร และ ออกแบบเมนูใหม่ ๆ
4. มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาหารไทย-ยุโรป ได้เป็นอย่างดี
5.ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
6.ควบคุมการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7.ทำการสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
8.ประสานงานกับแผนกต่างๆ
9.จัดสรรการแบ่งงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.ปฏิบัติดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด

 
 

28 มกราคม 2564

จังหวัด : อยุธยา

 
4. ล่ามญี่ปุ่น (ผู้ชายเท่านั้น)

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 20,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.แปลเอกสารจากภาษไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น
2.แปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย
3.เป็นล่ามจากภาษาไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น สำหรับสื่อสารกับลูกค้า และพนักงานในองค์กร
4.เป็นล่ามจากภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย สำหรับสื่อสารกับลูกค้า และพนักงานในองค์กร
5.ดูแลงาน Inspection

 
 

28 มกราคม 2564

จังหวัด : อยุธยา

 
5. จป. วิชาชีพและสิ่งแวดล้อม ด่วนมาก

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 17,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย
- ตรวจประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานและดำเนินการแก้ไข
- เป็นวิทยากรในการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
- ดำเนินการส่งกำจัดของเสียกากอุตสาหกรรม และรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม(งานสิ่งแวดล้อม)
- ดำเนินการด้านระบบบริหารอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน(OHSAS 18001)
- ปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
- ควบคุมการกำจัดกากอุตสาหกรรม
- ควบคุมระบบน้ำดื่มภายในบริษัท
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
 

28 มกราคม 2564

จังหวัด : อยุธยา

 
6. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 14,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1.จัดทำเงินเดือน
2.จัดทำใบสำคัญจ่าย
3.จัดทำภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
4.เงินทดรองจ่าย
5.รายละเอียดประกอบงบ สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ
6.จัดทำค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
7.ยื่นภาษีประจำเดือน/ประจำปี
8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
 

28 มกราคม 2564

จังหวัด : อยุธยา

 
7. วิศวกรรมส่วนกลางประจำฝ่ายผลิต

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 32,500 - 32,500 ฿
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน 1)รับผิดชอบคุณภาพสินค้าทุุกชิ้น
2)ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานในทุก Process ในงานเเชื่อม
3)ควบคุมการแจกจ่ายข้อมูลและเอกสารให้พนักงานเพื่อทำการแก้ไข
4)ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาตามรายการที่ปัญหาทีตรวจพบ
5)ควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องตามแผนงานที่กำหนด
6)แจกจ่ายเอกสาร ผลการตรวจติดตามผลงาน ชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
7)ควบคุมดูแล NCR และ Clear ตัวเลข Dimension ที่แก้ไขแล้ว่งคืน QA ตามระยะเวลาของแผนงานที่กำหนด
8)ควบคุมดูแลการแก้ไขปํญหาต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานต่างๆที่กำหนด
9)ควบคุมดูแลเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 
 

28 มกราคม 2564

จังหวัด : อยุธยา

 

 
Go to page :   1 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com
Live Chat