เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

คุณหายใจเป็นหรือเปล่า ?
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 5 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 16 อัตรารับ

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

บริษัท นอร์ทเทอร์นกลาส จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทุกครั้งที่มีกฏหมายใหม่หรือแก้ไข
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 1 ครั้งต่อเดือน
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทุกครั้ง ก่อนเริ่มทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 1 ครั้งต่อเดือน
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน ทุกไตรมาส
6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทุกครั้ง ก่อนเริ่มทำงาน
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน ทุกครั้งก่อนเริ่มงานหรือเปลี่ยนตำแหน่งงาน
8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 1 ครั้ง ต่อปีปฏิทิน
9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 1 ครั้ง ต่อปีปฏิทิน
10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 1 ครั้งต่อเดือน
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
13. จัดพิมพ์เอกสาร/รายงาน Safety Talk 2 ครั้ง ต่อ สัปดาห์
14. จัดเก็บเอกสารการฝึกอบรมพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานความปลอดภัย ทุกครั้งที่มีการฝึกอบรม และทดสอบ
15. ตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆอาทิ เช่น. ถังดับเพลิง,ป้ายความปลอดภัย และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในโรงงาน
16. ตรวจการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และ ติดตาม ให้คำแนะนำ ดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างถูกวิธี 2 ครั้ง ต่อ 1 วันทำงาน
17. ตรวจเช็คและจัดยา ให้เพียงพอต่อความต้องการแต่ละกล่อง ในโรงงาน ทุกวัน ทำงาน
18. ประสานงาน ของกิจกรรมและข่าวสารด้านความปลอดภัย โดยการจัดทำบอร์ดความรู้ หรือ สื่อต่างๆที่องค์กรกำหนด ทุกกิจกรรม
19.ปรับเปลี่ยนตัวเลขบนบอร์ดรายงานสถิติอุบัติเหตุในโรงงาน ทุกวัน ทำงาน
20.ปฎิบัติงานในระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น อัดตะกอน เติมสารเคมี บันทึกค่าการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อเดือน
21.ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
22. นำส่งพนักงาน ที่เกิดอุบัติเหตุในโรงงาน ไปสถานพยาบาล ทุกกิจกรรม

 
 

4 ธันวาคม 2563

จังหวัด : ชลบุรี

 
2. sale

บริษัท นอร์ทเทอร์นกลาส จำกัด

เงินเดือน 22,500 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1.นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กัลกลุ่มลูกค้าเพื่อวาง spec ตามเป้าหมายที่วางไว้
2.ดูแลและเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการให้คำปรึกษา และคำแนะนำที่เหมาะสม
3.ดำเนินการหาลูกค้ารายใหม่ให้กับบริษัท
4.ดำเนินการตามแผนการรักษาลูกค้าเก่า
5.ให้บริการประสานงานระหว่างกลุ่มลูกค้าให้การติดต่อดำเนินไปด้วยดี
6.บริหารดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้า

 
 

4 ธันวาคม 2563

จังหวัด : ชลบุรี

 
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท นอร์ทเทอร์นกลาส จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ติดต่อประสานงาน , สรรหา supplier ตรวจสอบและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อ

 
 

4 ธันวาคม 2563

จังหวัด : ชลบุรี

 
4. ฝ่ายผลิต

บริษัท นอร์ทเทอร์นกลาส จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน ผลิตกระจก

 
 

4 ธันวาคม 2563

จังหวัด : ชลบุรี

 
5. เจ้าหน้าที่สต๊อก

บริษัท นอร์ทเทอร์นกลาส จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ตรวจเช็ค สต๊อก
สรุปตัวเลข
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า

 
 

4 ธันวาคม 2563

จังหวัด : ชลบุรี

 

 
Go to page :   1 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com
Live Chat