กาฬสินธ์ > อำเภอสมเด็จ

งาน อำเภอสมเด็จ กาฬสินธ์

| ตำบลสมเด็จ | ตำบลหนองแวง | ตำบลแซงบาดาล | ตำบลมหาไชย | ตำบลหมูม่น | ตำบลผาเสวย | ตำบลศรีสมเด็จ | ตำบลลำห้วยหลัว |
พบงานทั้งสิ้น 20 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 24 อัตรารับ

แชร์หน้านี้ให้เพื่อน

1.
เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน การบัญชี

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  : 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญา ขึ้นไป
2. มีความอดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

2.
บาริสต้า

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  :

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

3.
อ.ชีวะ

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  :

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

4.
อ.ฟิสิกส์

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  :

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

5.
อ.ชีวะ

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  :

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

6.
ครูเคมี

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  :

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

7.
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  :

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

8.
ครูคอมพิวเตอร์

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กราฟิก สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

9.
ครูปฐมวัย

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  :

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

10.
ครูสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  : 1.จบปริญญาตรีด้านการสอนภาษาอังกฤษ
2.สามารถสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี
3.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

11.
รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  : 1.จบปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา
2.มีประสบการณ์ด้านการสอนและการบริหารโรงเรียนอย่างน้อย 5 ปี หรือ
3.เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อย 3ปี
4. มีภาวะผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีกับผู้ร่วมงาน


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 20,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

12.
กุ๊ก

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  :

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

13.
ครูแนะแนว

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  :

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

14.
ครูคอมพิวเตอร์

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  : 1.จบการศึกษาปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
2. มีความสามารถด้านออกแบบงานกราฟฟิค
3. สามารถออกแบบ website ได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 13,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

15.
ครูสอนภาษาจีน

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  : 1.จบปริญญาตรีด้านการสอนภาษาจีนหรือที่เกี่ยวข้อง
2.สามารถสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี
3.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 13,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

16.
ครูวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  :  

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

17.
ครูติวเตอร์ คณิต วิทย์.อังกฤษ ไทย.สังคม

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  :  

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

18.
ครูภาษาไทย

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  :

อายุไม่เกิน 45 ปี
จบปริญญาตรีคุรุศาสตร์สาขาภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี
รักในวิชาชีพครู


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

19.
ครูสังคม

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  :  จบป.ตรีทางการศึกษาสาขาสังคมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องรักในวิชาชีพครูมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150

20.
ครูคณิตศาสตร์

โรงเรียนเอกปัญญา

14 สิงหาคม 2565


คุณสมบัติ  : อายุไม่เกิน 45 ปี
จบปริญญาตรีคุรุศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี
รักในวิชาชีพครู


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 290 ตำบล สมเด็จ
อำเภอ สมเด็จ จังหวัด กาฬสินธ์ 46150


Go to page :   1 |


สอบถามงาน / แนะนำงาน / ฝากข้อความถึงแอดมิน

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2022 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com