เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

ถ้าท้อเป็นเพียงถ่าน ถ้าผ่านจึงเป็นเพชร
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 31 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 163 อัตรารับ

1. พนักงานสรรหาจัดส่ง ปฏิบัติงานที่ ซ.โยธินพัฒนา 3 (เลียบด่วนเอกมัย รามอินทรา)

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 17,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน สรรหาพนักงาน
1. ศึกษาขอบเขตเกี่ยวกับคุณสมบัติพนักงานแรงงาน Outsourcee จากหน่วยงานต่างๆ หรือ TOR
2. วางแผนการสรรหาเพื่อให้ได้พนักงานแรงงาน Outsourcee ตรงตามเงื่อนไขและทันต่อความต้องการ
3. ทำการสรรหา สัมภาษณ์ ทดสอบ และส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ
ติดต่อ/ประสานงาน
4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทราบความต้องการ และจัดส่งพนักงานแรงงาน Outsourcee
5. ประสานงานสำนักงานใหญ่ทำและส่งทะเบียนประวัติและดูแลเรื่องสวัสดิการ
6. Update การมาปฏิบัติงานของพนักงานแรงงาน Outsourcee และสื่อสารข้อมูลต่างๆ ด้านแรงงาน
ประเมินผล/อื่นๆ
7. ติดตาม/ประเมินผล พัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานแรงงาน Outsourcee ร่วมกับหน่วยงาน
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น สำรองปฏิบัติงานแทน
การรายงานผลการปฎิบัติงาน
9 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้านต่างๆ ให้หัวหน้าแผนก และผู้บริหาร BU
งานอื่นๆ
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้าแผนก และผู้บริหาร BU

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
2. วิศวกรออกแบบ

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน 1.เขียนแบบออกแบบงานของระบบโซลาร์เซลล์ชนิดต่าง ๆ ให้ได้ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของ วสท. เขียนแบบออกแบบงานระบบไฟฟ้า ของระบบโซลาร์เซลล์ โซลาร์ฟาร์ม โซลาร์รูฟทอป และโซลาร์ทุ่นลอยน้ำ และใช้โปรแกรม PVsyst ในการหาค่าประมาณการหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลาร์เซลล์ในแบบต่างๆ
2.ใช้โปรแกรมจำลองหาค่ประมาณการหน่วยของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลลาร์ซลล์ที่ได้ออกแบบไว้
3.พิจรณาและเลือกสเปดของอุปรณ์ห้เหมาะสมกับระบบของไฟฟ้าของระบบโซลลาร์เซลล์ที่ได้ออกแบบไว้
4.คำนวณหาหน่วยสูญเสียและแรงดันตกคร่อมสายในระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้ค่าตามมาตรฐานสากลและตามมาตรฐานของ วสท.ที่กำหนดไว้
5.ควบคุม/ประเมิน/พัฒนา/ปรับปรุง รวมทั้งการแก้ไขและป้องกันปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
6.ควบคุม และปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ที่ประกาศออกใช้โดยผ่านการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.ปฏิบัติ และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิตอื่น ๆ ภายใต้นโยบายที่บริษัทกำหนด
8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังดับบัญชา หรือโดยนโยบายของบริษัท
9.ถอดแบบรายละเอียด B0Q ตามแบบที่กำหนด ประมาณราดาวัสดุ อุปกรณ์ของงานไฟฟ้า พิจารณาและเลือกสเปดของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับระบบที่ได้ออกแบบ

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
3. ล่ามภาษาอังกฤษประจำกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว.ด่วน!!!!(ปฏิบัติงานที่ราชดำเนิน)

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 11,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน -ทำหน้าที่แปลคำพูดภาษาต่างประเทศ หรือบรรยาย ให้แก่ชาวต่างชาติ
-และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
4. ล่ามแปลภาษาจีน ปฏิบัติงานที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 14,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน -ทำหน้าที่แปลคำพูดภาษาจีน หรือบรรยาย ให้แก่ชาวต่างชาติ
-มีความรู้ความชำนาญในภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
-ปฏิบัติงานด้านธุรการได้
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
5. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ปฏิบัติงานที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เขตปทุมวัน)

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 10,000 - 11,000 ฿
จำนวนรับ 15 อัตรา
ลักษณะงาน -ขับรถส่วนกลาง ของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ (ประเภทของรถ รถตู้,รถกระบะ,รถเก๋ง ,บรรทุก)
-ดูแลความสะอาดของรถและสมรรถณะของเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน
-ออกต่างจังหวัดได้ในบางครั้งคราว
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
6. Estimate Engineering

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน 1.ถอดแบบรายละเอียด BOQ ตามแบบที่กำหนด ประมาณราดาวัสดุ อุปกรณ์ของงานไฟฟ้า พิจารณาและเลือกสเปดของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม
กับระบบที่ได้ออกแบบ"
2.ออกแบบ คำนวณ และวิเคราะห์การออกแบบระบบไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม 
3.ปรับปรุง และแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการออกแบบระบบไฟฟ้า
4.ร่วมจัดทำ รวบรวม และประสานงานด้านการออกแบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเสนองานแก่ลูกค้า
5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : ปทุมธานี

 
7. Project Manager (ประจำโครงการ)

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน 1.ศึกษารายละเอียดต่างๆ เพื่อเตรียมงานก่อสร้างโครงการ
2.วางแผนการดำเนินงานโครงการ และจัดทำแผนงานโครงการ
3.ร่วมประชุมเปิดโครงการ (Kick off Meeting) กับเจ้าของโครงการ
4.ดูแล ควบคุม และตรวจสอบงานโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
5.ควบคุมการใช้งบประมาณงวดการจ่ายเงินให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโครงการ
6.ตรวจสอบรับงานของโครงการ/ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
7.จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ รายเดือน ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
8.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : ปทุมธานี

 
8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป ( ขับรถยนต์ส่วนกลาง ) ประจำ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ( ITD )

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 12,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลให้บริการถ่ายเอกสาร และให้บริการ รับ - ส่ง เอกสารต่างๆภายในสถาบัน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยานพาหนะรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ดูแลรักษารถยนต์ของสถาบัน
ปฏิบัติงานส่งเอกสารไปรษณีย์ และส่งอกสารให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้บริการและอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานอาคารสถานที่
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
9. ผู้ช่วยช่าง ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหมูสี จ.นครราชสีมา (หมูสี)

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน -ขุดหลุม ปักสา ปีนสาไฟฟ้า
-ตัดเหล็ก ผูกเหล็ก เทคอนกรีตหล่อฐานรากเสา
-สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลออดภัยส่วนบุคคล (PPE)
-สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ตามที่กฟภ.กำหนดได้

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : นครราชสีมา

 
10. แม่บ้าน ประจำ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 13,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - เก็บรวบรวมขยะทั้งหมดและนำไปทิ้งในที่ๆ จัดเตรียมไว้ พร้อมทำความสะอาดถังขยะ
- เปลี่ยนถุงรองรับขยะ
- ดูแลเก็บขยะในถัง และนำทิ้ง โดยสม่ำเสมอ
- เช็ดฝุ่นชั้นวางของ อุปกรณ์สำนักงาน และกรอบรูปเท่าที่สามารถทำได้
- เช็ดทำความสะอาดกระจกประตูทางเข้า - ออก ฝาผนัง โดยสม่ำเสมอ
- ดูดฝุ่นพื้น รวมทั้งบริเวณภายใต้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย
- เข็นม็อบเก็บฝุ่นพื้นบริเวณทางเดินร่วมโดยสม่ำเสมอ
- ทำความสะอาดพื้นทั้งหมดโดยวิธีม๊อบเปียก
- เก็บคราบสกปรกบนพื้น ตามความเหมาะสมของสภาพพื้น
- ทำความสะอาดห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำ ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ

งานบริการที่ผู้รับจ้างต้องให้บริการกับสถาบัน ประจำทุก 3 เดือน ณ ที่ทำการสถาบัน
- ทำความสะอาดกระจก หน้าต่าง และขอบกระจกภายในทั้งหมด
- ดูแลบำรุงรักษาพื้นให้สะอาด ตรงตามมาตรฐานด้วยวิธีที่เหมาะสม
- ทำความสะอาดพื้นโดยละเอียด ด้วยวิธี Deep cleaning หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า
- เป้าพื้นให้แห้งสนิทด้วย Turbo Dryer หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
11. สแปร์ช่างเทคนิคและธุรการ ประจำ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน - เป็นผู้ช่วยพนักงานในการซ่อมบำรุง บำรุงรักษา ติดตั้ง โยกย้ายและรื้อถอนอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ
- เป็นผู้ช่วยพนักงานในการรับส่งเอกสาร อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ให้กับส่วนงานต่าง ๆ ใน บวท. หรือให้กับผู้ใช้บริการ
- จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
12. พนักงานขับยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงานราชการ (สามเสน)

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 10,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน -ขับรถยนต์ส่วนกลางให้เจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ภายในจังหวัด และต่างจังหวัด
- สามารถขับได้ทั้ง รถตู้ รถเก๋ง รถกระบะ และได้ทั้งเกียร์กระปุก และออโต้
-ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องรถยนต์
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
13. พนักงานบริการประจำช่องบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (นนทบุรี)

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 14,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ 20 อัตรา
ลักษณะงาน -ปฏิบัติงานให้บริการประจำช่องบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
หรือสถานที่ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : นนทบุรี

 
14. Project Engineer (Electrical engineering Project)

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน 1.บริหารงานโครงการให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดและให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
2.ตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการทำงานในภาคสนามและติดตามการปฎิบัติงานเพื่อให้พร้อมรับการตรวจสอบงานในขั้นตอนต่างๆ
3.ศึกษามาตราฐานของวัสดุที่ระบุในแบบและในสัญญาก่อสร้างและจัดทำรายการวัสดุอนุมัติ
4.รับผิดชอบในการจัดทำ Shop Dwg. เพื่อใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีปัญหาขัดแย้งเรื่องแบบก่อสร้าง
5.ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านเทคนิคแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับจ้าง
6.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและปฎิบัติงานตามแผนที่ได้รับ
7.ตรวจสอบคุณภาพงาน เพื่อรับมอบงานจากผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้าง
8.ประสานงานหรือยื่นเอกสารกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ
9.สนับสนุนการทำเอกสารส่งมอบงาน ร่วมส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง
10.จัดทำรายงาน Daily request & Daily report, Weekly & Monthly report
11.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือหน้างานประจำเดือน
12.จัดทำรายงานการตรวจรับสินค้าหน้างาน ร่วมกับแผนกจัดซื้อ
13.ติดตามและรายงานสรุปความคืบหน้าของงาน อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางแก้ไข ต่อผู้บังคับบัญชา

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : ปทุมธานี

 
15. พนักงานบัญชี การเงินและประสานงาน เขตสายไหม

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 16,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน - ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น งานบัญชีรับ - จ่าย
- จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน
- จัดทำกระแสรับ - จ่าย
- จัดทำเอกสารนำเสนออนุมัติสั่งจ่าย
- ประสานธนาคารที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน
- ประสานงานลูกค้า ผู้ขาย วางแผนการจัดส่งและติดตามเอกสารต่างๆกับลูกค้า และผู้ขาย
- ติดต่อประสานงานตามที่มอบหมาย
- หน้าที่อื่นๆ ที่ได้มอบหมาย ในส่วนงานบัญชี
- การเงิน และงานประสานงานที่เกี่ยวข้อง

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
16. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ปฏิบัติงานที่การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 12,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ 20 อัตรา
ลักษณะงาน -ขับรถยนต์รับ-ส่งหนังสือทั่วไป
-ขับรถนต์รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปติดต่อประสานงาน ประชุมราชการกับหน่วยงานต่างๆ สัมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ และปฎิบัติภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลรักษาบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ราชการทั้งภายในและภายนอก อย่างสม่ำเสมอ
-ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
17. Co-ordinator

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน 1.บริหารงานการตลาดกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเพื่อเสนองานประมูล
2.ดูแลการดำเนินงานการตลาดและผู้ร่วมงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง
3.ควบคุมและรับผิดชอบการ จัดเตรียมเอกสาร นำเสนอลูกค้าตามวิธีที่ลูกค้ากำหนด
4.วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
5.สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้ติดต่อสื่อสารและผู้ให้บริการทั้งภายในและภายนอก
6.การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.ประสานงานและสนับสนุนการทำงานของส่วนต่างๆเพื่อให้โครงการมีความก้าวหน้าและสำเร็จได้ตามเป้าหมาย
8.จัดทำรายงานเพื่อแสดงความคืบหน้าของโครงการเพื่อนำเสนอเจ้าของโครงการได้รับทราบ
9.จัดหาและเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของ Project Manager เพื่อใช้ในการบริหารโครงการ
10.สนับสนุนการทำเอกสารส่งมอบงาน จัดทำเอกสารเบิกงวดงาน
11.จัดทำรายงานการประชุม
12.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : ปทุมธานี

 
18. Project Engineer (Solar Project)

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน 1.บริหารงานโครงการให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดและให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
2.ตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการทำงานในภาคสนามและติดตามการปฎิบัติงานเพื่อให้พร้อมรับการตรวจสอบงานในขั้นตอนต่างๆ
3.ศึกษามาตราฐานของวัสดุที่ระบุในแบบและในสัญญาก่อสร้างและจัดทำรายการวัสดุอนุมัติ
4.รับผิดชอบในการจัดทำ Shop Dwg. เพื่อใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีปัญหาขัดแย้งเรื่องแบบก่อสร้าง
5.ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านเทคนิคแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับจ้าง
6.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและปฎิบัติงานตามแผนที่ได้รับ
7.ตรวจสอบคุณภาพงาน เพื่อรับมอบงานจากผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้าง
8.ประสานงานหรือยื่นเอกสารกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ
9.สนับสนุนการทำเอกสารส่งมอบงาน ร่วมส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง
10.จัดทำรายงาน Daily request & Daily report, Weekly & Monthly report
11.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือหน้างานประจำเดือน
12.จัดทำรายงานการตรวจรับสินค้าหน้างาน ร่วมกับแผนกจัดซื้อ
13.ติดตามและรายงานสรุปความคืบหน้าของงาน อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางแก้ไข ต่อผู้บังคับบัญชา

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : ปทุมธานี

 
19. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่ )

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 11,000 - 11,000 ฿
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน -ขับรถยนต์รับ-ส่งหนังสือทั่วไป
-ขับรถนต์รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปติดต่อประสานงาน ประชุมราชการกับหน่วยงานต่างๆ สัมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ และปฎิบัติภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ดูแลรักษาบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ราชการทั้งภายในและภายนอก อย่างสม่ำเสมอ
-ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
20. ผู้ประสานงานควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี)

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 15,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน -ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และประสานงานการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
โดยดูแลชั้นละ ๑ คน เพิ่มเติมจากผู้ปฏิบัติงานให้บริการประจำช่องบริการ
-ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้บริการประจำช่องบริการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จหรือสถานที่อื่นๆ ที่ อย. กำหนด

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : นนทบุรี

 
21. Draft Man

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน 1.เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม SHOP DRAWING , AS-BUILT DRAWING และ Auto Cad
2.ประสานงานกับหน้างานและผู้ออกแบบ
3.วางแผนการทำงานให้แล้วเสร็จตรงตามกำหนด
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : ปทุมธานี

 
22. ผู้จัดการโครงการ ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี)

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 20,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน -เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลการส่งมอบงานของผู้ปฏิบัติงานประจำช่องบริการทั้งหมด
และเข้าร่วมประชุม หรือร่วมดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามที่ อย.กำหนด

รายละเอียดการให้บริการ
1.การให้บริการรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในการกำกับของ อย.
มีขอบเขตการทำงานอย่างน้อยดังนี้
-รับเอกสารด้วยวิธีการที่ อย. กำหนด เช่น ผู้รับบริการที่เดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง
(walk in) ผ่านระบบสารสนเทศ ส่งไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัน
-พิจารณา คัดกรอง ตรวจสอบถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารเบื้องต้น
-ออกใบสั่งชำระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการที่ อย. กำหนด
-รวบรวมเอกสารตามคำขอ และเอกสารอื่นๆ ที่ อย. กำหนด
-เตรียมการส่งมอบเอกสารตามคำขอ และเอกสารอื่นๆ ให้หน่วยงานภายใน อย. เพื่อดำเนินการ
พิจารณาอนุญาต หรือออกใบรับรองต่อไป

2.จัดส่งเอกสารคำขอ และรับเอกสารที่ดำเนินการเสร็จแล้ว กับหน่วยงานภายใน อย.
-จัดทำใบปะหน้าส่งเอกสารคำขอที่รับจากผู้รับบริการ ตามรูปแบบที่ อย. กำหนด
-ส่งเอกสารคำขอ และแบบตรวจสอบคำขอ พร้อมยืนยันผลการส่งเอกสารคำขอกับ
หน่วยงานภายใน อย.
-รับเอกสารที่เตรียมส่งมอบให้ผู้ประกอบการจากหน่วยงานภายใน อย. ตรวจสอบ
ความครบถ้วน สอดคล้องของเอกสาร ที่เกี่ยวข้องตามที่ อย.กำหนด
-ยืนยันรับเอกสารจากหน่วยงานภายใน อย. เตรียมการส่งมอบให้ผู้ประกอบการ
ด้วยวิธีการ ช่องทาง ที่กำหนด

3.ส่งมอบเอกสาร เช่น ใบสำคัญ เป็นต้น ที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ประกอบการ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
-กรณีต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนส่งมอบเอกสาร
-แจ้งผู้รับบริการเกี่ยวกับเอกสารที่แล้วเสร็จ และนัดหมายการส่งมอบ
-ออกใบสั่งชำระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการที่อย.กำหนด
ตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม และความสอดคล้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ส่งมอบเอกสาร
กรณีชำระค่าธรรมเนียมไว้แล้วก่อนส่งมอบเอกสาร
-ตรวจสอบความสอดคล้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบมอบอำนาจ
จากผู้รับอนุญาต เป็นตัน
-ส่งมอบเอกสารที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ประกอบการ ตามช่องทางที่
ผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ไว้ เช่น ส่งมอบให้กับผู้ประกอบการ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ ไปรษณีย์ หรือจตหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นๆ เป็นต้น

4.การให้บริการนัดหมาย เพื่อเข้ารับบริการยื่นคำขอ - รับเอกสารแล้วเสร็จ แก้ไขเอกสาร
คืนคำขอ บริการให้คำปรึกษา หรือการเข้ารับบริการอื่นๆ ของ อย. ประกอบด้วยการดำเนินงานโดยสรุป
ดังนี้
-รับนัดหมายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ Walk in หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น นำเข้าข้อมูลการนัดหมายในระบบสารสนเทศ อย.
-จัดคิวผู้รับบริการล่วงหน้า ในระบบสารสนเทศ อย.
-ยืนยันนัตหมายกับผู้รับบริกร และเจ้าหน้าที่อย. ล่วงหน้าตามที่ อย.กำหนด
-แก้ไข หรือจัดคิว หากมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมแจ้งยืนยันกับผู้เกี่ยวข้อง
-สรุปรายงานการนัดหมายรายสัปดาห์ ตามรูปแบบที่อย.กำหนด พร้อมแจ้งยืนยัน
ผู้เกี่ยวข้องในการนัดหมายของสัปดาห์ถัดไป
-ให้บริการ และบริหารจัดการช่องบริการ ให้สอดคล้องตามที่ได้นัดหมายให้สอดคล้องที่ได้นัดหมายไว้ และ
จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น ระบบการประชุมทางไกล จองห้องประชุม เป็นต้น

5.บริการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าก่อนยื่นคำขอ
-รับมอบเอกสารตามช่องทางที่ อย.กำหนด เช่น รับเอกสารที่ OSSC อิเล็กทรอนิกส์
หรือ ไปรษณีย์ เป็นต้น
-ตรวจความครบถ้วน และความถูกต้องของเอกสารเบื้องต้น
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเอกสารไม่เป็นไปตามที่อย.กำหนด
-แจ้งผู้รับบริการ เกี่ยวกับผลการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พร้อมทั้งให้คำปรึกษา
และแนวทางการแก้ไข

6.การแก้ปัญหาที่เกิดจากการให้บริการ และสรุปข้อมูลปัญหา
-ระบุปัญหา รายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบ
-แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข
-ให้บริการด้วยกระบวนการสำรองตามแผนที่กำหนด
-รวบรวมสรุปข้อมูล และรายงานปัญหาจากการให้บริการ พร้อมเสนอวิธีการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาที่ได้ดำเนินการแจ้ง แจ้งอย.เป็นรายเดือน

7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย อันเกี่ยวข้องกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย.

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : นนทบุรี

 
23. พนักงานช่างเทคนิค ประจำ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 15,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน 1) เป็นผู้ช่วยพนักงานในการช่อมบำรุง บำรุงรักษา ติดตั้ง โยกย้ายและรื้อถอนอุปกรณ์
สื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ
2) เป็นผู้ช่วยพนักงานในการซ่อมบำรุง บำรุงรักษา ติดตั้ง โยกย้ายและรื้อถอนอุปกรณ์
ระบบสายสสายอากาศ ระบบควบคุมไฟแสงสว่าง OB Light ระบบ Ground ของเสาส่งวิทยุสื่อสาร (Tower)
(กรณีได้รับมอบหมาย)
3)เป็นผู้ช่วยพนักงานในการตรวจสอบและฝ้าระวังระบบสื่อสารที่ บวท. ให้บริการ
4) เป็นผู้ช่วยพนักงานในการรับส่งเอกสาร อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ประกอบและอะไหลให้กับส่วนงานต่างๆ ใน นวท. หรือให้กับผู้ใช้บริการ
5) เป็นผู้ช่วยพนักงานในการจัดเตรียม/จัดเก็บเครื่องมือแลอุปกรณ์ประกอบ
6) เป็นผู้ช่วยพนักงานในการบันทีกข้อมูลและรายละเอียดการปฏิบัติงาน
7) เป็นผู้ช่วยพนังานในการคัดแยก ตรวจนับ ตรวจสอบ ขนย้ำยอุปกรณ์สื่อสารและ
8) เป็นผู้ช่วยพนักงานในการโปรแกรม (Code-Plug วิทยุสื่อสารพร้อมบันทึกข้อมูล
9) ขับรถยนต์ (กรณีได้รับมอบหมาย)
10) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของผู้ว่าจ้าง ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงาน และลูกจ้างของผู้ว่าจ้าง

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
24. Admin Officer

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน 1.ควบคุมดูแลเอกสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถตรวจสอบได้
2.จัดทำเอกสารยื่นเสนอราคางานโครงการ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ดูแลและจัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ของฝ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบของบริษัท
4.ควบคุมดูแลและจัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการ ให้สอดคล้องและอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้
5.ประสานการแจ้งคำสั่งซื้อสินค้าให้ซัพพลายเออร์
6.จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง วัสดุต่างๆให้ถูกต้องตรงสเปค เป็นไปตามที่หน่วยงานภายในต้องการ
7.คัดสรรผู้จำหน่าย คัดเลือกราคาที่เหมาะสมแต่สินค้าต้องมีคุณภาพดี
8.พิมพ์เอกสาร PO ออกเอกสารใบรับสินค้า จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค้นหาง่าย
9.ติดตามการจัดส่งสินค้า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : ปทุมธานี

 
25. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI (แจ้งวัฒนะ)

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 9,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน -ขับรถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานราชการ (รถตู้,รถเก๋ง,กระบะ,รถบัส)
-ดูแลความสะอาดของรถและสมรรถณะของเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน
-สามารถทดแทนงานไปในแต่ละที่ได้ และออกต่างจังหวัดได้ในบางครั้งคราว
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : นนทบุรี

 
26. ผู้ช่วยช่าง ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.จะนะ จ.สงขลา

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 11 อัตรา
ลักษณะงาน -ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา จัดระเบียบสายสื่อสาร
-แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
-สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลออดภัยส่วนบุคคล (PPE)

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : สงขลา

 
27. สแปร์รายวัน ตำแหน่งธุรการ ประจำสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน -งานสารบรรณ ทำหนังสือเชิญประชุม จดและจัดทำรายงานการประชุม พิมพ์เอกสาร จัดส่งเอกสาร ส่งโทรสาร และแยกประเภทของเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ
-ประสานงาน อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ และปฏิบัติงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

*** ทดแทนงานกรณีพนักงานประจำลางานไม่ได้มีทุกวัน เงินจะโอนเข้าบัญชี 500 บาทหลังเลิกงาน

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
28. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เขตปทุมวัน

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 10,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน - งานพิมพ์เอกสาร หนังสือส่ง บันทึกข้อความ คำสั่ง ฯลฯ
- งานรับ-ส่งหนังสือ
- งานจัดเก็บเอกสาร คัดแยกหนังสือ
- งานรับเรื่องต่างๆ เช่น คำร้องทั่วไป แบบฟอร์มต่างของทางราชการ
- งานจัดทำทะเบียนต่างๆ บัญชีคุมวัสดุสำนักงาน การขอเบิกวัสดุุ
- จัดเตรียมสถานที่กรณ๊มีการประชุม
- งานบันทึก เตรียมเอกสารกรณีมีการจัดการประชุม
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
29. พนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวสายตรวจ ประจำหน่วยงานกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว(ดอนเมือง สุวรรณภูมิ)

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 10,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน -ทำงานเอกสาร รวบรวมจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานให้เป็นระบบ
-ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงานในหน่วยงาน
-ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวในการปฏิบัติงานด้านสายตรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
30. พนักงานธุรการ (หน้าห้องนาย) ประจำสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 16,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - งานเลขาหน้าห้อง
- งานธุรการทำเอกสารต่างๆ
- ตรวจหนังสือก่อนให้นายเซ็น
- งานต้อนรับ/ติดตามนาย ดูแลเรื่องส่วนตัว เช่น อาหาร
- ทำรายงานการประชุม จดมติการประชุม ถอดมติการประชุม ร่วมประชุมกับนาย
- มีความระเอียดรอบคอบ สุภาพเรียบร้อย
- งานติดต่อประสานงาน

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
31. พนักงานธุรการ ประจำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ (วุฒิ ปวส.)

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เงินเดือน 10,000 - 11,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน -จัดทำและคัดแยกงานเอกสาร รวบรวมจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานให้เป็นระบบ ใช้โปรแกรม Microsoft Office
-ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงานในหน่วยงาน
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน
วุฒิ ปวช เงินเดือน 10,500 บาท
วุฒิ ปวส เงินเดือน 11,500 บาท
วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท

 
 

6 ตุลาคม 2565

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 

 
Go to page :   1 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com
Live Chat