เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

เครื่องชงกาแฟ
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 12 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 12 อัตรารับ

1. คนสวน-ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ดูแลงานสวน กวาดใบไม้ รดน้ำ พรวนดิน ตัดตกแต่งกิ่ง และบำรุงรักษา
2. จัดสวนให้ภาพรวมสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
3. ร่วมวางแผนและดูแลตารางการทำงานภายในทีม
4. นำส่งรายงานประจำวันต่างๆ ทางไลน์

 
 

28 กันยายน 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
2. หัวหน้าคนสวน-ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ดูแลภาพรวมงานสวน กวาดใบไม้ รดน้ำ พรวนดิน ตัดตกแต่งกิ่ง และบำรุงรักษา
2. จัดสวนให้ภาพรวมสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
3. ร่วมวางแผนและดูแลตารางการทำงานภายในทีม
4. นำส่งรายงานประจำวันต่างๆ ทางไลน์

 
 

28 กันยายน 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
3. ช่างเทคนิค-ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 12,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
2. บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงดำเนินการซ่อมแซมตามใบแจ้งซ่อม
3. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่
4. จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำหล่อเย็นเครื่องปรับอากาศ และน้ำประปาตามตารางงาน
5. เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่างๆ ตลอดเวลา
6. รักษาความสะอาดตามมาตรฐานระบบ 5ส
7. สามารถทำงานก่อสร้างเบื้องต้นได้

 
 

28 กันยายน 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
4. เลขานุการ/ธุรการครัว - ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 18,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน งานเลขานุการ

- บริหารจัดการงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย (การจัดทำแผนงาน / งบประมาณ / ระยะเวลา) และสามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
- ติดต่อประสานงาน เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในนามตัวแทนมูลนิธิฯ กับองค์กร / บุคคลภายนอก
- บันทึกรายงานการประชุม ประสานงานและติดตามให้ส่วนงานต่างๆ ดำเนินการได้ตามแผน
- จัดทำและเก็บรวบรวมเอกสารรายงานสำคัญต่างๆ ของผู้บริหาร
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหารลงนาม
- รายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ผู้บริหารทราบตามขั้นตอน

งานธุรการครัว

- จัดทำรายงานเมนูอาหาร และประมาณการวัตถุดิบประจำสัปดาห์
- ศึกษาและนำเสนอเมนูอาหารใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายและอรรถรส
- จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อปรุงอาหารตามโภชนบำบัด ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะแพทย์และนักโภชนาการ
- ควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาหารในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมไปจนถึงการตกแต่งจานอาหารอย่างประณีตงดงาม
- ตรวจเช็คข้อมูลและดำเนินการถนอมอาหาร เพื่อตอบโจทย์ความสดใหม่ของอาหารพลังชีวิต
- บริหารภาพรวมแผนงานจัดซื้อ และควบคุมสต๊อกวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 

28 กันยายน 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
5. หัวหน้าแม่บ้าน - ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามตารางงานรายวัน/สัปดาห์/เดือน
2. การใช้งาน และดูแลวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาดอย่างถูกต้อง
3. งาน Laundry ซักอบรีด ทำความสะอาดกลุ่มงานผ้าอย่างประณีต
4. ร่วมควบคุมและดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้คงสภาพเดิม และไม่สูญหาย
5. จัดทำสรุปเอกสารรายงานการทำงาน / ปัญหาที่เจอ / แนวทางการแก้ไขปัญหา

 
 

28 กันยายน 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
6. ผู้จัดการฝ่ายระบบงาน และตรวจสอบ - ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 30,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ตรวจสอบระบบงานด้านต่างๆ ขององค์กร เช่น บัญชี การเงิน ก่อสร้าง และปฏิบัติการ เป็นต้น
2. จัดทำและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. วางระบบการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ และรัดกุม
4. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น นำมาต่อยอดระบบงาน และการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ
5. นำเสนอข้อมูล และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบงานแก่ผู้บริหารได้อย่างชัดเจน และทันเวลา
6. ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามนโยบาย
7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

28 กันยายน 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
7. หัวหน้าช่างเทคนิค-ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
2. บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงดำเนินการซ่อมแซมตามใบแจ้งซ่อม
3. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่
4. จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำหล่อเย็นเครื่องปรับอากาศ และน้ำประปาตามตารางงาน
5. เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่างๆ ตลอดเวลา
6. รักษาความสะอาดตามมาตรฐานระบบ 5ส
7. สามารถทำงานก่อสร้างเบื้องต้นได้

 
 

28 กันยายน 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
8. แม่ครัว/ เชฟ​/ นักโภชนาการที่ทำอาหารได้ - ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. จัดทำรายการอาหาร รายสัปดาห์ / รายเดือน
2. ปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และหลักโภชนาการ
3. ควบคุมคุณภาพของอาหารในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การปรุง ไปจนถึงการจัดตกแต่งจานอาหารอย่างประณีต
4. ดูแลรักษาพื้นที่ปรุงอาหาร พื้นที่จัดเก็บ และบริเวณที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย และสะอาดตามหลัก 5ส อยู่เสมอ
5. พัฒนาเมนูใหม่ จัดทำเมนูอาหารพร้อมสูตรอาหาร
6. สรุปและนำส่งรายงานประจำวัน/ ประจำสัปดาห์

 
 

28 กันยายน 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
9. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และธุรการ - ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 35,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. บริหารจัดการงานด้าน HRM และ HRD
2. การบริหารจัดการอัตรากำลังคนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
3. ควบคุม และดูแลเรื่องกฎระเบียบของบริษัทฯ
4. ติดต่อหน่วยงานราชการและเอกชน เช่นประกันสังคม สำนักงานจัดหางาน กรมแรงงาน
5. จัดทำ Report งานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
 

28 กันยายน 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
10. ผู้จัดการอาคาร-ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 35,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. บริหารจัดการดูแลอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Facilities Management)
2. บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม ติดตามตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของภาพรวมองค์กร ได้ตามวัตถุประสงค์
3. บริหารงานตามนโยบายระบบงาน (สวน /ครัว/แม่บ้าน/ช่างซ่อมบำรุง/ก่อสร้าง) ให้มีประสิทธิภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด
4. บริหารจัดการด้านแผนการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร บริหารจัดการทีมให้ทำงานได้ตามระบบงานและ KPI ที่ตั้งไว้
5. บริหารจัดการด้านงบประมาณภาพรวมขององค์กร

 
 

28 กันยายน 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
11. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้องานก่อสร้าง

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 30,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - จัดซื้อ-จัดจ้าง และทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อทั้งหมด
- ควบคุม/ปฏิบัติ งานจัดซื้อจัดหา เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง, วัสดุตกแต่ง, วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน, เฟอร์นิเจอร์, จัดซื้อด้านการตลาด, และวัสดุเบ็ดเตล็ดทั่วไป สำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และอาคารสำนักงาน (งานบริหารอาคารและปรับปรุงอาคาร)

 
 

28 กันยายน 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
12. ผู้จัดการทั่วไป-ประจำที่หัวหิน

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน 35,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม ติดตามตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของภาพรวมองค์กร ได้ตามวัตถุประสงค์
2. บริหารจัดการภาพรวมระบบงานบริหารต่างๆ ตามกลยุทธ์องค์กรที่กำหนด
3. บริหารจัดการด้านแผนการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร บริหารจัดการทีมให้ทำงานได้ตามระบบงานและ KPI ที่ตั้งไว้
4. บริหารจัดการด้านงบประมาณภาพรวมขององค์กร
5. บริหารจัดการดูแลอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Facilities Management)

 
 

28 กันยายน 2564

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 

 
Go to page :   1 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com
Live Chat