งาน หางาน สมัครงาน ใบสมัครงาน Resume

เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
ค้นหาด่วน
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน
   ค้นบ่อย : หางานบัญชี, หางานธุรการ, หางานจัดซื้อ, หางานผู้จัดการ, หางานขับรถ, หางานบุคคล, หางานคลังสินค้า, หางานครู, หางานวิศวกร, หางานเขียนแบบ, หางานคีย์ข้อมูล, หางานการตลาด, หางานโรงแรม, หางานสิ่งแวดล้อม, หางานคอมพิวเตอร์, หางาน Programmer, หางานประชาสัมพันธ์, หางานช่าง, หางานสถาปนิก
 
 Knowledge Center
knowledge

ควรระวังไว้ ใครที่ใช้บัตรเครดิต
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่
• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

หางานบ่อย : จุดที่รับพนักงาน Story Borad หาแฟน ธุรการเขตสมุทรปราการ เยลโล่เพสเจส ธุรการโรงเรียน จ.สระบุรี สมัครงานครูพี่เลี้ยงกทม พนักงาน PR ธุรการ ประสานงาน ธัญบุรี ผู้ช่วยนักช่าว สมัครงานวุฒิ ปวช.รามคำแหง ขับรถกรุงเทพ จามจุรี ภูเก็ตงานแม่บ้าน เจ้าหน้าที่ธนาคารบริการลูกค้า on shore สมัครงานวุฒิ ม.6 เชียงใหม่ ทั่วไป java งานพัทยาใต้ wrpyuopp แล้วแม่บ้าน ประชาสัมพัน/ลูกค้าสัมพัน %B8%D8%C3%A1%D2%C3%B8%B9%D2%A4%D2%C3 หางานรายได้รายวัน รฏยฟยฝรฏยฟยฝรฏยฟยฝร“ยกร‘ยดรฏยฟยฝร˜ยฒรฏยฟยฝ พนักงาน รปภ. บางพลด ใกล้ๆมีนบุรี ประเมินค่า ตำแหน่งงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สระบุรี fedex pc ตามห้าง กทม เกษตร ชลบุรี วาดรูป ขับรถ เด็กติดรถ ป.โท การเกษตร โรงแรมในกรุงเทพ agentcy travel pattaya ร ยซรง ภาษาญี่ปุ่น ครู วุฒิม.6 ธุรการ ประสานงาน จัดส่งติดรถ รามคำแหงหัวหมาก ระบบวัดคุม TMS Dtak เจ้าหน้าที่ call center 5 วัน

  เรื่อง มารู้จักกับหลักสูตร CFA กัน
  เขียนโดย ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
 
ดูบทความทั้งหมดที่เขียนโดย ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
Rated: 
by 43 users
 

คุณคิดย่างไรกับเรื่องนี้?

 

 หลักสูตร CFA หรือ Chartered Financial Analysts เป็นหลักสูตรสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยเริ่มมีการสอบขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1963 แต่เดิมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ The Institute of Chartered Financial Analysts (ICFA) จวบจนถึงปี ค.ศ. 1990 จึงได้เปลี่ยนมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Association for Investment Management and Research (AIMR) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Charlottesville รัฐ Virginia  ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เหมาะสมกับชื่อหลักสูตรมากขึ้น ในปี ค.ศ. 2004 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น CFA Institute จวบจนถึงปัจจุบัน

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งหลักสูตร CFA นี้ขึ้น ก็เพื่อเป็นใช้เป็นใบอนุญาตมาตรฐานสำหรับการประกอบวิชาชีพทางด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในระดับสากล รวมถึงการสนับสนุนให้มีหลักการปฏิบัติวิชาชีพ และจรรยาบรรณในการให้บริการของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยหลักสูตร CFA สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

CFA ระดับที่ 1 เป็นการสอบความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าการลงทุน และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ โดยข้อสอบในระดับที่หนึ่งนี้จะเป็นแบบปรนัย (Multiple Choices) ทั้งหมด แต่ละคำถามจะมีทั้งสิ้น 4 ตัวเลือก ซึ่งการสอบจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี ใช้เวลารวมในการสอบทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง หรือ 360 นาที แบ่งการสอบออกเป็นช่วงเช้า 120 ข้อภายในเวลา 3 ชั่วโมง และช่วงบ่ายอีก 120 ข้อภายในเวลา 3 ชั่วโมงเช่นกัน

CFA ระดับที่ 2 เป็นการสอบเชิงลึกเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าการลงทุน โดยข้อสอบในระดับที่สองนี้จะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกเช่นเดียวกัน แต่จะเน้นที่การนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบปัญหาจากกรณีศึกษา (Case Study) ทั้งนี้การสอบจะจัดขึ้นเพียงปีละครั้ง ในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยแบ่งออกเป็นช่วงเช้า 3 ชั่วโมง และช่วงบ่ายอีก 3 ชั่วโมง

 CFA ระดับที่ 3 เป็นการสอบเชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ โดยข้อสอบในระดับที่สามนี้ครึ่งหนึ่งจะเป็นแบบอัตนัย (Essay) และอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ซึ่งเน้นที่การนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบปัญหาจากกรณีศึกษา และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในตลาดเงินตลาดทุนโลก โดยจัดสอบขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น ในเดือนมิถุนายนของทุกปี แบ่งออกเป็นช่วงเช้า 3 ชั่วโมง และช่วงบ่ายอีก 3 ชั่วโมง

 

สำหรับรูปแบบการสอบนั้น เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล ทั้งคำถาม และคำตอบจึงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยเนื้อหาสำหรับการเตรียมตัวสอบทั้ง 3 ระดับจะคลอบคลุมหัวข้อรายวิชาดังต่อไปนี้

o    จรรยาบรรณ และหลักการปฎิบัติวิชาชีพ (Ethical and Professional Standards)

o    การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Methods)

o    เศรษฐศาสตร์ (Economics)

o    การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement Analysis)

o    การเงินธุรกิจ (Corporate Finance)

o    การลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ (Equity and Fixed-Income Investment)

o    การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Investment)

o    ทางเลือกในการลงทุนอื่นๆ (Alternative Investments)

o    การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio Management)

แม้ว่าหัวข้อรายวิชาของ CFA จะอ้างอิงมาจากตำราทางวิชาการ แต่จะแตกต่างจากหลักสูตรทางวิชาการตามมหาวิทยาลัยทั่วไป ตรงที่เน้นการนำเอาความรู้ที่ผู้เข้าสอบมีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ และจัดการการลงทุน ภายใต้หลักปฏิบัติวิชาชีพ และจรรยาบรรณที่กำหนด โดยเนื้อหาของการสอบจะพัฒนาขึ้นมาจากการสำรวจความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ว่า ความรู้ในด้านใดซึ่งเป็นที่ต้องการของการประกอบวิชาชีพบ้าง ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการที่ผู้เข้าสอบพึงมี ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องจบปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำโดยจะจบจากสาขาใดก็ได้ และต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านการเงินการลงทุนไม่น้อยกว่า 4 ปี ตามข้อบังคับที่กำหนดขึ้นโดย CFA Institute

อย่างไรก็ตาม การสอบ CFA นี้ ผู้เข้าสอบไม่สามารถทยอยสอบแยกตามรายวิชาได้เหมือนกับหลักสูตร CISA[1] ต้องทำการสอบเป็นระดับๆ ไป และดำเนินการสอบเลื่อนขั้น โดยเริ่มต้นจากหลักสูตร CFA ระดับที่ 1 ไปจนถึงระดับที่ 3 ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุด โดย CFA Institute จะทำการกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำสุดสำหรับการสอบผ่าน (Minimum Passing Score) ขึ้นมาในแต่ละปี และหลังจากที่สอบผ่านหลักสูตร CFA ในระดับที่สูงสุดแล้ว ผู้สมัครยังคงต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติวิชาชีพ และจรรยาบรรณ รวมทั้งต้องมีประสบการณ์การทำงานตรงตามข้อบังคับที่กำหนดขึ้นข้างต้นเสียก่อน จึงจะสามารถได้รับใบประกาศนียบัตรทางการเงิน และประกาศตนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต CFA หรือ CFA Designation โดยการใช้ CFA ต่อท้ายชื่อ และนามสกุลของตนได้

ในปัจจุบัน CFA Institute ได้มีการจัดตั้งศูนย์สอบในประเทศไทยขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้องเสียเงินบินไปสอบในต่างประเทศเหมือนเช่นในอดีต ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้าสอบ CFA เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกให้เห็นถึงความสำคัญของหลักสูตร CFA ในวงการการวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้เป็นอย่างดี

สำหรับการเตรียมตัวสอบหลักสูตร CFA นั้น อาจทำได้โดยการสั่งซื้อคู่มือซึ่งจัดทำขึ้นโดย CFA Institute เอง หรือจากสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศมาอ่านเตรียมสอบด้วยตนเอง (Self-study) หรืออาจเลือกเข้าอบรมกับสถาบันฝึกอบรมทั้งในประเทศไทย[2] และต่างประเทศที่เปิดหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวสอบ CFA ก็ได้ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการลงทะเบียนสมัครสอบ สามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.cfainstitute.org[1] CISA หรือ Certified Investment and Securities Analyst เป็นหลักสูตรสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน หรือ TSI

[2] ในประเทศไทย สถาบันที่เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวสอบ CFA ได้แก่ CFA Society of Thailand และ Financial Services Academy โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.membersocieties.org/thailand/ และ www.fs-academy.com ตามลำดับ
ความคิดเห็นของคุณกับบทความนี้ ...


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com