เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

คุณลักษณะเด่นของผู้ประสบความสำเร็จ 10 ประการ
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 13 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 36 อัตรารับ

1. ผู้จัดการดูแลสวนกล้วยไม้

PCT Katearoon Co., Ltd.

เงินเดือน 25,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลสวนมะพร้าวและผลไม้อื่นๆ

 
 

5 ธันวาคม 2566

จังหวัด : สระแก้ว

 
2. safety

PCT Katearoon Co., Ltd.

เงินเดือน 22,500 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน -ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน
-ตรวจ Tag นั่งร้าน (7 วัน ตรวจ 1 ครั้ง / 15 วัน ตรวจ 1 ครั้ง
-Inspaction นั่งร้าน

 
 

5 ธันวาคม 2566

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
3. โฟแมนPIPING

PCT Katearoon Co., Ltd.

เงินเดือน 25,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน -รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง
-ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง
-ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา
-ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
-ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
-ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

 
 

5 ธันวาคม 2566

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
4. พนักงานบริการงานสำนักงาน E-2

PCT Katearoon Co., Ltd.

เงินเดือน 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการงานสำนักงาน
1. ดูแลงานด้านเอกสาร เช่น คีย์ข้อมูล, สแกนเอกสาร, Permit Coordinator, เตรียมเอกสารสำหรับการทำจ่าย, เตรียมเอกสารงานเบิกวัสดุ
2. รับผิดชอบต่ออาชีวอนามัย และความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงานตลอดจนตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติที่มีผลต่อประสิทธิผลของงานการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
3. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอุปกรณ์ในสำนักงานและพื้นที่ส่วนกลางให้พร้อมต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ร่วมเป็นคณะทำงานกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการส่วน (เช่น 5ส และกิจกรรมสัมพันธ์)
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

5 ธันวาคม 2566

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
5. ผู้ช่วย จป.วิชาชีพ

PCT Katearoon Co., Ltd.

เงินเดือน 22,500 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน มีความรู้ ความเข้าใจในงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
จัดทำเอกสารความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

5 ธันวาคม 2566

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
6. Civil Engineer (junior)

PCT Katearoon Co., Ltd.

เงินเดือน 15,000 - 22,500 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน เขียนแบบ ถอดแบบ ทำ BOQ และ Quotation วิเคราะห์และแก้ปัญหาหน้างาน

 
 

5 ธันวาคม 2566

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
7. Administration

PCT Katearoon Co., Ltd.

เงินเดือน 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน Document Control จัดการเอกสารเบิก-จ่ายเงิน และเอกสารอื่นๆ

 
 

5 ธันวาคม 2566

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
8. พนักงานจ้างเหมาบริการงานสานักงาน ทางานกะ

PCT Katearoon Co., Ltd.

เงินเดือน 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ 4 อัตรา
ลักษณะงาน หน้าที่หลัก / กิจกรรมหลัก
1.ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆ เช่น งานพิมพ์เอกสาร, ถ่ายเอกสาร, สแกนเอกสาร, จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มงาน,
2.ช่วยติดต่อประสานงาน ติดตามข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
3.ช่วยงานทั่วไปอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

5 ธันวาคม 2566

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
9. ผู่ช่วยช่างซ่อมเครื่องจักรกล

PCT Katearoon Co., Ltd.

เงินเดือน 10,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ทํางานซ่อมบํารุงอุปกรณ์หรือทํางาน PM (Preventive maintenance), CdM (Condition based
maintenance) อุปกรณ์เครื่องจักรหมุน เช่น Gas compressor, Pump, Turbine, Blower, Fin fan,
Agitator และ Gearbox และอื่นๆ
2. ช่วยเหลือช่างหรือหัวหน้าช่างในงานที่ได้รับมอบหมาย

 
 

5 ธันวาคม 2566

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
10. ช่างซ่อมเครื่องจักกล

PCT Katearoon Co., Ltd.

เงินเดือน 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน 1.ทํางานซ่อมบํารุงอุปกรณ์หรือทํางาน PM (Preventive maintenance), CdM (Condition based
maintenance) อุปกรณ์เครื่องจักรหมุน เช่น Gas compressor, Pump, Turbine, Blower, Fin fan,
Agitator, Gearbox และอื่นๆ Blower, Fin fan,
Agitator, Gearbox และอื่นๆ
2.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างหรือหัวหนางานบางจาก

 
 

5 ธันวาคม 2566

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
11. หัวหน้าช่างซ่อมเครื่องจักกล

PCT Katearoon Co., Ltd.

เงินเดือน 12,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ 6 อัตรา
ลักษณะงาน 1ทํางานซ่อมบํารุงอุปกรณ์หรือทํางาน PMอุปกรณ์เครื่องจักรหมุน
2.ควบคุมแรงงาน ไปทํางานตามที่ได้รับมอบหมายได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้
3.รายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้างานบางจากหรือ Supervisor

 
 

5 ธันวาคม 2566

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
12. ผู้ช่วยช่างประกอบท่อ (Pipe fitter)

PCT Katearoon Co., Ltd.

เงินเดือน 10,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ

 
 

5 ธันวาคม 2566

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
13. ช่างประกอบท่อ (Pipe fitter)

PCT Katearoon Co., Ltd.

เงินเดือน 14,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน โรงกลั่นน้ำมัน ตัดประกอบท่อ ใส่Blind ถอดBlind และอุประกรณ์ทางท่อ (ซ่อมบำรุง

 
 

5 ธันวาคม 2566

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 

 
Go to page :   1 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com
Live Chat