งาน หางาน สมัครงาน ใบสมัครงาน Resume

เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
ค้นหาด่วน
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน
   ค้นบ่อย : หางานบัญชี, หางานธุรการ, หางานจัดซื้อ, หางานผู้จัดการ, หางานขับรถ, หางานบุคคล, หางานคลังสินค้า, หางานครู, หางานวิศวกร, หางานเขียนแบบ, หางานคีย์ข้อมูล, หางานการตลาด, หางานโรงแรม, หางานสิ่งแวดล้อม, หางานคอมพิวเตอร์, หางาน Programmer, หางานประชาสัมพันธ์, หางานช่าง, หางานสถาปนิก
 
 Knowledge Center
knowledge

ควรรู้ไว้นะ เกี่ยวกับเรื่องบัตรประชาชน
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่
• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

หางานบ่อย : ทรัพยากรบุคคล ปิ่นเกล้า ธุรกิจโลจิสติกที่กรุงเทพและปริมณฑล 2005270631 ปั๊ม PT ขายซิมทรูมูฟ ฝ่ายขาย ภาคใต้ ต่างประ้เทส พนักงาน สยามเด็นโซ่ ชลบุรี วุฒ ปวสช่างเทคนิค ธุรการ18000 การบริหารโรงพยาบาล หางานตามประเภท หัวหน้าคลังสินค้า ชลบุรี ทำ งานไฟฟ้าต่างประเทศ เทป สปา พัทยา สจ๊วตภูเก็ต ควบคุมเส้นทางรถ ฝ่ายบริหารทรัพ หาดใหญ่ การตลาด ปริญญาตรี 2555 ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย มุง หางาน นนทบุรี วุฒิม6 ราชการที่กรุงเทพ Goodyear บางคลทีภูเก็ต หางานวุฒิม.3 สระบุรี หางานวุฒิม.3 สระบุรี ร้านกาแฟ ลาดพร้าว บางกะปิ มีนบุรี งานพริตตี้บางแค สถิติ ธนาคาร บุคคลพญาไท บิ๊กซี จ.ศรีสะเกษ งานว่างที่โลตัสพระราม 4 far east ddb บัญชีบา kh property บัญชีสำเหร่ ผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป งารทั่วไป สจ๊วต ล้างจาน นครชัยศรี แม็กโดนัส การบินภูเก็ต งานที่มี แคล ิ งานขายทั่วไป งานระหว่างเรียน ไทยสมิ พนักงานธุรการบางนา ๐ฤ/๐แ

  เรื่อง SWOT เครื่องมือพื้นฐานของการวางกลยุทธ์ (ตอนที่ 1)
  เขียนโดย ชัชวาลย์
 
ดูบทความทั้งหมดที่เขียนโดย ชัชวาลย์
Rated: 
by 7 users
 

คุณคิดย่างไรกับเรื่องนี้?

 

 SWOT หรือที่เรานิยมเรียกทับศัพท์ว่า “สวอท” เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์โดยเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ เพื่อศึกษาแนวโน้มข้อมูลแล้วนำมาสรุปเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ตรงและตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ

การวิเคราะห์สภาพขององค์การเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาจะต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ด้วย โดยข้อมูลทั้งหลายที่ได้ จะช่วยผู้บริหารกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทำงานขององค์กร

การวิเคราะห์ SWOT จัดว่าเป็นเรื่องของการจักทำแผนกลยุทธ์วิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยให้องค์การได้ทราบถึงสถานภาพของตัวเอง อันจะทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จ โดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การนั้น ๆ ใน 4 ประเด็น คือ

ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายในองค์การ

S: Strength
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งขององค์การ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน ที่ทำให้เกิด หรือเป็นเงื่อนไขให้เกิดความสำเร็จขององค์การตนในมิติต่างๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง สถานการณ์ทางการเงินการคลัง ความสามารถของบุคลากร ความเป็นทีม คุณภาพบริการ จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยประเมินจากระดับสูงไปหาระดับต่ำ องค์การจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด

W: Weakness
หมายถึง จุดอ่อนขององค์การ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ระเบียบกฎเกณฑ์ ขั้นตอนภายใน ที่ยุ่งยากซับซ้อน ระบบการตรวจสอบภายใน ความมุ่นมั่นของทีมงาน ความไม่ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เป็นต้น และ เช่นเดียวกับการประเมินจุดแข็ง โดยมีการประเมินจากระดับสูง (เป็นจุดอ่อนมาก) ไปหาระดับต่ำ (ไม่ค่อยเป็นจุดอ่อน) อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกันจุดอ่อนในบางเรื่องก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์การต้องพิจารณาดูให้ครบถ้วนเช่นกัน จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในนี้ สรุปก็คือ ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์การ ซึ่งองค์การจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น

วิธีที่จะใช้ดูจุดอ่อน-จุดแข็ง ขององค์การ มีหลายแบบ ได้แก่

วิธีที่ 1 ใช้กรอบการวิเคราะห์
1) ดูว่า สิ่งที่เรามีอยู่ทำให้เราได้เปรียบทางการแข่งขันหรือไม่
2) สิ่งที่เรามีอยู่หายากหรือไม่ คู่แข่งขันมีหรือไม่
3) สิ่งที่เรามีลอกเลียนแบบได้ยากหรือง่าย เรานำสิ่งที่มีอยู่ไปแสวงหาผลประโยชน์แล้วหรือไม่ แล้ว วิเคราะห์ว่า เรามีทรัพยากรอะไรบ้าง เรามีความสามารถที่เราทำได้ดีกว่าผู้อื่นหรือทรัพยากรที่มีอยู่นำมาสร้างให้เกิดสิ่งที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ และทรัพยากรที่มีอยู่นำมาซึ่งเป้าหมายหรือทำให้เป้าหมายบรรลุหรือไม่

วิธีที่ 2 วิเคราะห์ตามหลักการตลาด 7Ps
(Product Price Place Promotion Process People และ Physical evidence)จากนั้นนำมาเขียนในตารางเพื่อทราบจุดแข็ง (สิ่งที่องค์กรมีอยู่และทำให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งขัน) และจุดอ่อน (สิ่งที่องค์กรมีอยู่และทำให้องค์กรด้อยกว่าคู่แข่งขัน) เรียกว่า ตาราง Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

จุดอ่อน(Weak)
1..........................................................
2..........................................................
3..........................................................
4..........................................................

จุดแข็ง(Strength)
1..........................................................
2..........................................................
3..........................................................
4...........................................................

ในตอนหน้าเรามากันต่อใน 2 ตัวที่เหลือครับความคิดเห็นของคุณกับบทความนี้ ...


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com